Przetargi nieruchomości: grunty otwocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Majdan

... licytacja. Licytacja zostanie przeprowadzona w trybie tożsamym z otwarciem ofert. Kwota postąpienia wynosi 2% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.

Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

101 250 zł

30,74 zł/m2

3 294 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Majdan

Cena wywoławcza:

101 250 zł

30,74 zł/m2

3 294 m2

... licytacja. Licytacja zostanie przeprowadzona w trybie tożsamym z otwarciem ofert. Kwota postąpienia wynosi 2% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.

Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Wola Ducka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA1M/GUp/15/2023 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,4942 ha stanowiącej działki ewidencyjne nr 467/3, 467/5 z obrębu 0023 Wola Ducka położonej w miejscowości Wola Ducka, gminie Wiązowna, powiecie otwockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem *** za cenę nie niższą 174.000,00 zł (sło...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

174 000 zł

35,21 zł/m2

4 942 m2

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Wola Ducka

Cena wywoławcza:

174 000 zł

35,21 zł/m2

4 942 m2

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA1M/GUp/15/2023 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,4942 ha stanowiącej działki ewidencyjne nr 467/3, 467/5 z obrębu 0023 Wola Ducka położonej w miejscowości Wola Ducka, gminie Wiązowna, powiecie otwockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem *** za cenę nie niższą 174.000,00 zł (sło...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Celestynów, Jatne

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/59/2022) sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. o nr 192/7 (całkowita powierzchnia działki 4039 m2) położonej w miejscowości Jatne w gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

76 500 zł

37,87 zł/m2

2 020 m2

Termin: 2024-01-09

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Dobrowolska
Przetarg na działkę

otwocki, Celestynów, Jatne

Cena wywoławcza:

76 500 zł

37,87 zł/m2

2 020 m2

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/59/2022) sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. o nr 192/7 (całkowita powierzchnia działki 4039 m2) położonej w miejscowości Jatne w gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-09

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Dobrowolska
Przetarg na działkę

Józefów, 3 Maja

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1230 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

795 000 zł

930 zł/m2

855 m2

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, 3 Maja

Cena wywoławcza:

795 000 zł

930 zł/m2

855 m2

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1230 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, 3 Maja

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

824 000 zł

926 zł/m2

890 m2

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, 3 Maja

Cena wywoławcza:

824 000 zł

926 zł/m2

890 m2

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

824 000 zł

926 zł/m2

890 m2

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

824 000 zł

926 zł/m2

890 m2

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank Sp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

740 000 zł

926 zł/m2

799 m2

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

740 000 zł

926 zł/m2

799 m2

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank Sp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Radachówka

WARUNKI SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 815, 816 z obrębu 0018 Radachówka o łącznej powierzchni 2 700 m2, położona w województwie mazowieckim, powiecie otwockim, w gminie Kołbiel, miejscowości Radachówka, zabudowana domkiem letniskowym (KW nr ***).

§ 1

Przedmiot sprzedaży

*** Przedmiotem sprzedaży w trybie z wolnej ręki jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 815, 816 z obrębu 0018 Radachówka o łącznej ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

203 549 zł

75,39 zł/m2

2 700 m2

Termin: 2023-12-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Radachówka

Cena wywoławcza:

203 549 zł

75,39 zł/m2

2 700 m2

WARUNKI SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 815, 816 z obrębu 0018 Radachówka o łącznej powierzchni 2 700 m2, położona w województwie mazowieckim, powiecie otwockim, w gminie Kołbiel, miejscowości Radachówka, zabudowana domkiem letniskowym (KW nr ***).

§ 1

Przedmiot sprzedaży

*** Przedmiotem sprzedaży w trybie z wolnej ręki jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 815, 816 z obrębu 0018 Radachówka o łącznej ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1230 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

795 000 zł

930 zł/m2

855 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

795 000 zł

930 zł/m2

855 m2

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1230 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

otwocki, Sobienie-Jeziory

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 285/4, obręb 0010 Siedziów, położoną w miejscowości Siedziów, gmina Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o powierzchni 3.300 m2, zabudowaną budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o łącznej powierzchni zabudowy 755 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wiecz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

228 657 zł

69,29 zł/m2

3 300 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Sobienie-Jeziory

Cena wywoławcza:

228 657 zł

69,29 zł/m2

3 300 m2

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 285/4, obręb 0010 Siedziów, położoną w miejscowości Siedziów, gmina Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o powierzchni 3.300 m2, zabudowaną budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o łącznej powierzchni zabudowy 755 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wiecz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Karczew

... w dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 11:00 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

624 000 zł

310 zł/m2

2 013 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

Cena wywoławcza:

624 000 zł

310 zł/m2

2 013 m2

... w dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 11:00 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 1315 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia15 listopada 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

814 000 zł

543 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2023-11-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

814 000 zł

543 zł/m2

1 500 m2

... w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 1315 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia15 listopada 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

... w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

B...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

982 000 zł

559 zł/m2

1 756 m2

Termin: 2023-11-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów, Lisia

Cena wywoławcza:

982 000 zł

559 zł/m2

1 756 m2

... w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

B...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Duchnów

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

*** Dz. nr ew.: 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8 obr. geod. Duchnów

KW nr ***

*** Powierzchnia: 0,9435 ha
*** Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
*** Cena wywoławcza: 1.370.000,00 zł brutto
*** Termin przetargu:

08.11.2023 roku godz. 1100

*** Miejsce przetargu:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lubelska 53

Wadium: 137.000,00 złOgłoszenie o prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 370 000 zł

145 zł/m2

9 435 m2

Termin: 2023-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Duchnów

Cena wywoławcza:

1 370 000 zł

145 zł/m2

9 435 m2

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

*** Dz. nr ew.: 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8 obr. geod. Duchnów

KW nr ***

*** Powierzchnia: 0,9435 ha
*** Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
*** Cena wywoławcza: 1.370.000,00 zł brutto
*** Termin przetargu:

08.11.2023 roku godz. 1100

*** Miejsce przetargu:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lubelska 53

Wadium: 137.000,00 złOgłoszenie o prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
Przetarg na działkę

otwocki, Celestynów, Tabor

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 399/22 (poprzednia sygn. akt XVIII GUp 1242/19), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, na którą składa się działka o nr ewidencyjnym 381, położona w miejscowości Tabor, gmina Celestynów -obszar wiejski, powiat otwocki, województwo mazowieckie, obręb 0013 Tabor, powierzchnia gruntu 16.660 m2 , dla której Sąd Rejonowy w otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczys...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

78 000 zł

4,68 zł/m2

16 660 m2

Termin: 2023-11-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Celestynów, Tabor

Cena wywoławcza:

78 000 zł

4,68 zł/m2

16 660 m2

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt. XIX GUp 399/22 (poprzednia sygn. akt XVIII GUp 1242/19), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, na którą składa się działka o nr ewidencyjnym 381, położona w miejscowości Tabor, gmina Celestynów -obszar wiejski, powiat otwocki, województwo mazowieckie, obręb 0013 Tabor, powierzchnia gruntu 16.660 m2 , dla której Sąd Rejonowy w otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczys...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-06

Organizator przetargu:
Syndyk
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości