Przetargi i licytacje nieruchomości: grunty podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

suwalski, Wiżajny

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 16-407 Wiżajny, dla której (adres: ul. , Wiżajny, 16-407 Wiżajny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 3,7951ha, działka nr 57/2, 58/2, położona we wsi Wysokie, gmina Wiżajny dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/8.

Suma oszacowania wynosi 120 500,00 zł, zaś cena wywołania jest ró...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

90 375 zł

2,38 zł/m2

37 951 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

suwalski, Wiżajny

Cena wywoławcza:

90 375 zł

2,38 zł/m2

37 951 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 16-407 Wiżajny, dla której (adres: ul. , Wiżajny, 16-407 Wiżajny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 3,7951ha, działka nr 57/2, 58/2, położona we wsi Wysokie, gmina Wiżajny dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/8.

Suma oszacowania wynosi 120 500,00 zł, zaś cena wywołania jest ró...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

suwalski, Wiżajny

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 16-407 Wiżajny, dla której nieruchomość rolna zabudowana o pow. 9,0801ha, położona pod adresem: Wiżajny 26, (adres: ul. , Wiżajny, 16-407 Wiżajny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna zabudowana o pow. 9,0801ha, działka nr 906/2 położona pod adresem: Wiżajny 26, 16-407 Wiżajny, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o num...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

189 619 zł

2,09 zł/m2

90 801 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

suwalski, Wiżajny

Cena wywoławcza:

189 619 zł

2,09 zł/m2

90 801 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 16-407 Wiżajny, dla której nieruchomość rolna zabudowana o pow. 9,0801ha, położona pod adresem: Wiżajny 26, (adres: ul. , Wiżajny, 16-407 Wiżajny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna zabudowana o pow. 9,0801ha, działka nr 906/2 położona pod adresem: Wiżajny 26, 16-407 Wiżajny, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o num...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

suwalski, Wiżajny, Wysokie

... I licytacja:

działek o numerach ***3***, ***53/4***, ***54/2*** rolnych niezabudowanych o łącznej powierzchni 4,6980 ha wchodzących w skład nieruchomości położonej w miejscowości Wysokie (obręb 0036 Wysokie), gmina Wiżajny, powiat suwalski, województwo podlaskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej ***.
...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

114 375 zł

2,43 zł/m2

46 980 m2

Termin: 2023-10-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

suwalski, Wiżajny, Wysokie

Cena wywoławcza:

114 375 zł

2,43 zł/m2

46 980 m2

... I licytacja:

działek o numerach ***3***, ***53/4***, ***54/2*** rolnych niezabudowanych o łącznej powierzchni 4,6980 ha wchodzących w skład nieruchomości położonej w miejscowości Wysokie (obręb 0036 Wysokie), gmina Wiżajny, powiat suwalski, województwo podlaskie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej ***.
...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 11 października 2023 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 03 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnic...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

680 500 zł

155 zł/m2

4 378 m2

Termin: 2023-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

680 500 zł

155 zł/m2

4 378 m2

... dnia 11 października 2023 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 03 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnic...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 11 października 2023 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 03 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnic...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

732 000 zł

154 zł/m2

4 762 m2

Termin: 2023-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

732 000 zł

154 zł/m2

4 762 m2

... dnia 11 października 2023 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 03 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnic...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 11 października 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 03 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

738 200 zł

158 zł/m2

4 665 m2

Termin: 2023-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

738 200 zł

158 zł/m2

4 665 m2

... dnia 11 października 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 03 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

... dnia 11 października 2023 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 03 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnic...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

769 000 zł

162 zł/m2

4 750 m2

Termin: 2023-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na działkę

Augustów, Turystyczna

Cena wywoławcza:

769 000 zł

162 zł/m2

4 750 m2

... dnia 11 października 2023 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 03 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


Uczestnic...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Licytacja działki

hajnowski, Narew, Waśki

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Waśki, 17-210 Narew, dla której Sąd Rejonowy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce (adres: ul. , Hajnówka, 17-200 Hajnówka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka numer 63 o powierzchni 1,71 ha (opis użytku: łąki trwałe ŁIV o pow. 1,70 ha oraz ŁV o pow. 0,01 ha). Droga dojazdowa jest nieurządzona;

Suma oszacowania wynosi 43 776,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

32 832 zł

1,93 zł/m2

17 000 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

hajnowski, Narew, Waśki

Cena wywoławcza:

32 832 zł

1,93 zł/m2

17 000 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Waśki, 17-210 Narew, dla której Sąd Rejonowy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce (adres: ul. , Hajnówka, 17-200 Hajnówka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka numer 63 o powierzchni 1,71 ha (opis użytku: łąki trwałe ŁIV o pow. 1,70 ha oraz ŁV o pow. 0,01 ha). Droga dojazdowa jest nieurządzona;

Suma oszacowania wynosi 43 776,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

hajnowski, Narew, Łosinka

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat hajnowski, gmina Narew, obręb Łosinka działka nr: 317/3 o pow. ewid. 0.0400. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0400 ha, w tym w użytkach (PsIII/Ps - 0,0200 ha; PsIV/Ps - 0,0100 ha; PsVI/Ps - 0,0100 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI2P/00001194/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 000 zł

5,00 zł/m2

400 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

hajnowski, Narew, Łosinka

Cena wywoławcza:

2 000 zł

5,00 zł/m2

400 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat hajnowski, gmina Narew, obręb Łosinka działka nr: 317/3 o pow. ewid. 0.0400. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0400 ha, w tym w użytkach (PsIII/Ps - 0,0200 ha; PsIV/Ps - 0,0100 ha; PsVI/Ps - 0,0100 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr BI2P/00001194/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Supraśl, Uroczysko Pustelnia


BURMISTRZ SUPRAŚLA OGŁASZA SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUPRAŚLU PRZY UL. UROCZYSKO PUSTELNIA

Ogłoszenie premium

[Icon]

Cena
400 000,00 PLN

[Icon]

Data publikacji
21.08.2023

[Icon]

Termin składania dokumentów
22.09.2023 28 dni do końca

[Icon]

Lokalizacja (ogłoszeniodawca)
SUPRAŚL, Podlaskie, Polska

[Icon]

Numer ogłoszenia
34270032

[Icon]

Kategoria i po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 000 zł

97,37 zł/m2

4 108 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Supraśl
Przetarg na działkę

Supraśl, Uroczysko Pustelnia

Cena wywoławcza:

400 000 zł

97,37 zł/m2

4 108 m2


BURMISTRZ SUPRAŚLA OGŁASZA SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUPRAŚLU PRZY UL. UROCZYSKO PUSTELNIA

Ogłoszenie premium

[Icon]

Cena
400 000,00 PLN

[Icon]

Data publikacji
21.08.2023

[Icon]

Termin składania dokumentów
22.09.2023 28 dni do końca

[Icon]

Lokalizacja (ogłoszeniodawca)
SUPRAŚL, Podlaskie, Polska

[Icon]

Numer ogłoszenia
34270032

[Icon]

Kategoria i po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Supraśl
Przetarg na działkę

hajnowski, Narewka, Siemianówka

... w dniu 26.09.2023r. o godz. 9.00, w lokalu tut. Urzędu (sala konferencyjna).
*** Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 18.09.2023r. do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, pokój Nr 5, dokumenty potwierdzające posiadanie własności do nieruchomości przyległej.
*** Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 19.09.2023 r. o godzinie 9:00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

14 800 zł

54,21 zł/m2

273 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Narewka
Przetarg na działkę

hajnowski, Narewka, Siemianówka

Cena wywoławcza:

14 800 zł

54,21 zł/m2

273 m2

... w dniu 26.09.2023r. o godz. 9.00, w lokalu tut. Urzędu (sala konferencyjna).
*** Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 18.09.2023r. do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, pokój Nr 5, dokumenty potwierdzające posiadanie własności do nieruchomości przyległej.
*** Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 19.09.2023 r. o godzinie 9:00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Narewka
Przetarg na działkę

białostocki, Zabłudów, Folwarki Małe

Syndyk oferuje do sprzedaży

udział 4/144 w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej o pow. 0,2870 ha położonej: Folwarki Małe, gm. Zabłudów, składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych: 230/1, 230/2, 230/3. KW nr ***.

Cena wywoławcza wynosi 3333,00 zł.

Pisemne oferty zgodne z regulaminem przetargu należy składać do dnia 26 września 2023 r. w biurze syndyka:

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105. Regulamin przetargu, dodatkowe informacje: w biurze syndyka,
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 333 zł

1,16 zł/m2

2 870 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

białostocki, Zabłudów, Folwarki Małe

Cena wywoławcza:

3 333 zł

1,16 zł/m2

2 870 m2

Syndyk oferuje do sprzedaży

udział 4/144 w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej o pow. 0,2870 ha położonej: Folwarki Małe, gm. Zabłudów, składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych: 230/1, 230/2, 230/3. KW nr ***.

Cena wywoławcza wynosi 3333,00 zł.

Pisemne oferty zgodne z regulaminem przetargu należy składać do dnia 26 września 2023 r. w biurze syndyka:

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105. Regulamin przetargu, dodatkowe informacje: w biurze syndyka,
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sokólski, Kuźnica, Wyzgi

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

51 140 zł

8,70 zł/m2

5 881 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sokólski, Kuźnica, Wyzgi

Cena wywoławcza:

51 140 zł

8,70 zł/m2

5 881 m2

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sokólski, Szudziałowo, Szczęsnowicze

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

920 zł

9,20 zł/m2

100 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sokólski, Szudziałowo, Szczęsnowicze

Cena wywoławcza:

920 zł

9,20 zł/m2

100 m2

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
KOWR
Licytacja działki

sokólski, Dąbrowa Białostocka, Nowa Wieś

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

Działka ozn. nr 180 o powierzchni 2,74 ha (PsIV 2,74) stanowi tereny rolne niezabudowane, pastwiska, położonej na obszarach udokumentowanego złoża surowców ilastych „Nowa Wieś II”.W zachodniej części działki znajdują się zbiorniki wód powstałych w wyniku zalania wyrobisk. W części działka stanowią tereny rolne nieużytkowane, porośnięte trawami, krzewami i samosiewem młodych drzew. Tren działki równy, w części ze skarpami i nierównościami terenu p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

35 899 zł

1,31 zł/m2

27 400 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sokólski, Dąbrowa Białostocka, Nowa Wieś

Cena wywoławcza:

35 899 zł

1,31 zł/m2

27 400 m2

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

Działka ozn. nr 180 o powierzchni 2,74 ha (PsIV 2,74) stanowi tereny rolne niezabudowane, pastwiska, położonej na obszarach udokumentowanego złoża surowców ilastych „Nowa Wieś II”.W zachodniej części działki znajdują się zbiorniki wód powstałych w wyniku zalania wyrobisk. W części działka stanowią tereny rolne nieużytkowane, porośnięte trawami, krzewami i samosiewem młodych drzew. Tren działki równy, w części ze skarpami i nierównościami terenu p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości