Przetargi nieruchomości: komercyjne śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Mikołów, Powstańców

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość niezabudowaną położoną w Orzesze w rejonie ul. Powstańców Śląskich, oznaczoną geodezyjne jako działka 934/193 o powierzchni 0,1308 ha. Działka ma regularny prostokątny kształt.
Nieruchomość położona w dzielnicy Jaśkowice, w bliskiej odległości od centrum administracyjnego miasta. Działka sąsiaduje zabudową mieszkaniową.
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny uprawne, zabudowy mieszkaniowej jed...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

76 000 zł

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Mikołów, Powstańców

Cena wywoławcza:

76 000 zł
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość niezabudowaną położoną w Orzesze w rejonie ul. Powstańców Śląskich, oznaczoną geodezyjne jako działka 934/193 o powierzchni 0,1308 ha. Działka ma regularny prostokątny kształt.
Nieruchomość położona w dzielnicy Jaśkowice, w bliskiej odległości od centrum administracyjnego miasta. Działka sąsiaduje zabudową mieszkaniową.
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny uprawne, zabudowy mieszkaniowej jed...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Cieszyn, Kazimierza Brodzińskiego

Działka położona przy ul. Brodzińskiego - przylegająca do działki z infrastruktura kolejową. Działka stanowi nieurządzony teren porośnięty roślinnością trawiastą i krzewami o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

30 000 zł

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Cieszyn, Kazimierza Brodzińskiego

Cena wywoławcza:

30 000 zł
Działka położona przy ul. Brodzińskiego - przylegająca do działki z infrastruktura kolejową. Działka stanowi nieurządzony teren porośnięty roślinnością trawiastą i krzewami o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Ludwika Zdrzałka

Na podstawie Postanowienia SR w Gliwicach z dnia 26 sierpnia 2022 roku GL1G/GU/134/2022 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach: 1.Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Ludwika Zdrzałka opisanej w ewidencji gruntów działką numer 2191/54 o powierzchni 0,2266 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku prowa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

278 900 zł

123 zł/m2

2 266 m2

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk Aneta Brachaczek
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Ludwika Zdrzałka

Cena wywoławcza:

278 900 zł

123 zł/m2

2 266 m2

Na podstawie Postanowienia SR w Gliwicach z dnia 26 sierpnia 2022 roku GL1G/GU/134/2022 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach: 1.Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Ludwika Zdrzałka opisanej w ewidencji gruntów działką numer 2191/54 o powierzchni 0,2266 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku prowa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk Aneta Brachaczek
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Jasienica

... w dniu 29 maja 2023 r. godzina 12.00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, sala nr 47.

Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 26 maj 2023 r.

Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania aukcji w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości.

Regulamin aukcji oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu XXXXXX70...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

15 600 000 zł

450 zł/m2

34 660 m2 1 pokój

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Lener
Przetarg na obiekt / lokal

bielski, Jasienica

Cena wywoławcza:

15 600 000 zł

450 zł/m2

34 660 m2 1 pokój

... w dniu 29 maja 2023 r. godzina 12.00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, sala nr 47.

Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 26 maj 2023 r.

Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania aukcji w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości.

Regulamin aukcji oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu XXXXXX70...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Lener
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Zebrzydowicka

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GL1G/GUp-s/50/2022 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności dwóch budynków niemieszkalnych, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr ***.

Oferty należy składać osobiście do dnia 29 maja 2023 r., godz. 15:00 na adres syndyka: Doradca
Restrukturyzacyjny Przemysław Goszczyński, ul. Raciborska 15, 44-20...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

319 000 zł

335 zł/m2

953 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Zebrzydowicka

Cena wywoławcza:

319 000 zł

335 zł/m2

953 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GL1G/GUp-s/50/2022 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności dwóch budynków niemieszkalnych, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr ***.

Oferty należy składać osobiście do dnia 29 maja 2023 r., godz. 15:00 na adres syndyka: Doradca
Restrukturyzacyjny Przemysław Goszczyński, ul. Raciborska 15, 44-20...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Zebrzydowicka

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GL1G/GUp-s/50/2022 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku portierni, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr ***.

Oferty należy składać osobiście do dnia 29 maja 2023 r., godz. 15:00 na adres syndyka: Doradca
Restrukturyzacyjny Przemysław Goszczyński, ul. Raciborska 15, 44-200 Rybnik lub ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 000 zł

587 zł/m2

138 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Zebrzydowicka

Cena wywoławcza:

81 000 zł

587 zł/m2

138 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GL1G/GUp-s/50/2022 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku portierni, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr ***.

Oferty należy składać osobiście do dnia 29 maja 2023 r., godz. 15:00 na adres syndyka: Doradca
Restrukturyzacyjny Przemysław Goszczyński, ul. Raciborska 15, 44-200 Rybnik lub ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

zawierciański, Włodowice, Hucisko

Syndyk masy upadłości Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym „POL – ITAL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie ul. Jana Pawła II 48 KRS: 000018136 prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 57/17 zawiadamia o przeprowadzeniu w dniu 29 maja 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 aukcji majątku masy upadłości będącej własnością upadłego. W skład majątku wchodzi:

1) zorganizowana część przedsiębiorstwa (w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 635 130 zł

239 zł/m2

23 570 m2

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Obojska
Przetarg na obiekt / lokal

zawierciański, Włodowice, Hucisko

Cena wywoławcza:

5 635 130 zł

239 zł/m2

23 570 m2

Syndyk masy upadłości Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym „POL – ITAL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie ul. Jana Pawła II 48 KRS: 000018136 prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 57/17 zawiadamia o przeprowadzeniu w dniu 29 maja 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 aukcji majątku masy upadłości będącej własnością upadłego. W skład majątku wchodzi:

1) zorganizowana część przedsiębiorstwa (w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Obojska
Przetarg na obiekt / lokal

Myszków

Syndyk masy upadłości Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym „POL – ITAL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie ul. Jana Pawła II 48 KRS: 000018136 prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 57/17 zawiadamia o przeprowadzeniu w dniu 29 maja 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 aukcji majątku masy upadłości będącej własnością upadłego. W skład majątku wchodzi:

nieruchomość zabudowana położona w Myszko...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

572 800 zł

101 zł/m2

5 654 m2

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Obojska
Przetarg na obiekt / lokal

Myszków

Cena wywoławcza:

572 800 zł

101 zł/m2

5 654 m2

Syndyk masy upadłości Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym „POL – ITAL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie ul. Jana Pawła II 48 KRS: 000018136 prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 57/17 zawiadamia o przeprowadzeniu w dniu 29 maja 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 aukcji majątku masy upadłości będącej własnością upadłego. W skład majątku wchodzi:

nieruchomość zabudowana położona w Myszko...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Obojska
Przetarg na obiekt / lokal

Imielin, Maratońska

... w dniu 25.05.2023 r. o godz. 10.00 w sali narad w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu przy ulicy św. Kingi 1.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Bieruniu (www.bip.powiatbl.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 32 226 91 56 w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do czwar...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

651 000 zł

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
Przetarg na obiekt / lokal

Imielin, Maratońska

Cena wywoławcza:

651 000 zł
... w dniu 25.05.2023 r. o godz. 10.00 w sali narad w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu przy ulicy św. Kingi 1.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Bieruniu (www.bip.powiatbl.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 32 226 91 56 w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do czwar...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Poczesna, Wrzosowa, Hutnicza

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GU p 305/20 sprzeda zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie Warunki Przetargu i Aukcji nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości: udział 1/1 w nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej działki nr 1074/8, 1074/9 położonej w miejscowości Wrzosowa , gmina Poczesna, powiat częstochowski, województwo śląskie, przy ulicy Hutniczej 1 , objętej księgą wieczystą KW N...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

754 800 zł

298 zł/m2

2 535 m2

Termin: 2023-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Poczesna, Wrzosowa, Hutnicza

Cena wywoławcza:

754 800 zł

298 zł/m2

2 535 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GU p 305/20 sprzeda zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie Warunki Przetargu i Aukcji nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości: udział 1/1 w nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej działki nr 1074/8, 1074/9 położonej w miejscowości Wrzosowa , gmina Poczesna, powiat częstochowski, województwo śląskie, przy ulicy Hutniczej 1 , objętej księgą wieczystą KW N...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Kazimiera Przerwy - Tetmajera

... w dniu 19 maja 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 200 (I piętro).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

155 000 zł

691 zł/m2

224 m2

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Kazimiera Przerwy - Tetmajera

Cena wywoławcza:

155 000 zł

691 zł/m2

224 m2

... w dniu 19 maja 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 200 (I piętro).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Panki, Kałmuki, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

94 800 zł

12,86 zł/m2

7 371 m2

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

kłobucki, Panki, Kałmuki, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

94 800 zł

12,86 zł/m2

7 371 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Poczesna, Brzeziny Nowe, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 500 zł

2,69 zł/m2

10 206 m2

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Poczesna, Brzeziny Nowe, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

27 500 zł

2,69 zł/m2

10 206 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Krzepice, ŚLĄSKIE Zajączki II

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 300 zł

17,64 zł/m2

2 852 m2

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Krzepice, ŚLĄSKIE Zajączki II

Cena wywoławcza:

50 300 zł

17,64 zł/m2

2 852 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Bielsko-Biała, Komorowicka

... w Kancelarii Notarialnej Dawid Więzik i Krzysztof Mika notariusze spółka cywilna w Bielsku- Białej przy ul. Cechowej 18/4 w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 09:00.

12. W przypadku wpływu co najmniej dwóch nieróżniących się co do ceny najwyższych ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej bezpośrednio po otwarciu ofert wśród obecnych oferentów, którzy złożyli najwyższe nieróżniące się co do ceny oferty według następujących zasad:

_a. __Syndyk prowadzi licytację ustną...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

510 143 zł

1 407 zł/m2

363 m2

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Bielsko-Biała, Komorowicka

Cena wywoławcza:

510 143 zł

1 407 zł/m2

363 m2

... w Kancelarii Notarialnej Dawid Więzik i Krzysztof Mika notariusze spółka cywilna w Bielsku- Białej przy ul. Cechowej 18/4 w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 09:00.

12. W przypadku wpływu co najmniej dwóch nieróżniących się co do ceny najwyższych ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej bezpośrednio po otwarciu ofert wśród obecnych oferentów, którzy złożyli najwyższe nieróżniące się co do ceny oferty według następujących zasad:

_a. __Syndyk prowadzi licytację ustną...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-19

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          42
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości