Przetargi i licytacje nieruchomości: komercyjne Świętochłowice

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

... w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) do ceny nieruchomości zabudowanej nie dolicza się podatku VAT.

5. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) nal...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

700 000 zł

731 zł/m2

958 m2

Termin: 2023-03-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

700 000 zł

731 zł/m2

958 m2

... w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) do ceny nieruchomości zabudowanej nie dolicza się podatku VAT.

5. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) nal...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

Wywieszono na tablicy urzędowej 18 marca 2022r.

Zdjęto z tablicy urzędowej 20 maja 2022r.

Świętochłowice, dnia 18 marca 2022 r.

MK.6840.17.2020.GP

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejski...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

500 000 zł

1 759 zł/m2

284 m2

Termin: 2022-05-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

Cena wywoławcza:

500 000 zł

1 759 zł/m2

284 m2

Wywieszono na tablicy urzędowej 18 marca 2022r.

Zdjęto z tablicy urzędowej 20 maja 2022r.

Świętochłowice, dnia 18 marca 2022 r.

MK.6840.17.2020.GP

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejski...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Dr. Antoniego Bukowego

... w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

5. Cenę wywoławczą do drugiego przetargu ustala się w wysokości 650 000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) do ceny nieruchomości zabudowanej nie dolicza się podatku VAT.

6. Wadium w kwocie 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

650 000 zł

679 zł/m2

958 m2

Termin: 2022-03-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Dr. Antoniego Bukowego

Cena wywoławcza:

650 000 zł

679 zł/m2

958 m2

... w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

5. Cenę wywoławczą do drugiego przetargu ustala się w wysokości 650 000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) do ceny nieruchomości zabudowanej nie dolicza się podatku VAT.

6. Wadium w kwocie 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

... w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

6. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 17 stycznia 2021 r. z dopiskiem: „MK/2021/wadium do II przetargu ul. Katowicka 34”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek b...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

600 000 zł

2 111 zł/m2

284 m2

Termin: 2022-01-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

600 000 zł

2 111 zł/m2

284 m2

... w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

6. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 17 stycznia 2021 r. z dopiskiem: „MK/2021/wadium do II przetargu ul. Katowicka 34”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek b...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-01-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

P.P.U. Altomar Sp. z o.o. w upadłości w Świętochłowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjno- magazynowym stanowiącym odrębny przedmiot własności za kwotę nie niższą niż 80% wartości oszacowania tj. 156 720 zł netto oraz sprzedaż w trybie przetargu z wolnej ręki pakietu składników majątku rzeczowego w postaci środków technicznych za kwotę nie niższą niż 80% wartości oszacowani...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

156 720 zł

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

156 720 zł
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

P.P.U. Altomar Sp. z o.o. w upadłości w Świętochłowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjno- magazynowym stanowiącym odrębny przedmiot własności za kwotę nie niższą niż 80% wartości oszacowania tj. 156 720 zł netto oraz sprzedaż w trybie przetargu z wolnej ręki pakietu składników majątku rzeczowego w postaci środków technicznych za kwotę nie niższą niż 80% wartości oszacowani...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja obiektu / lokalu

Świętochłowice, Katowicka

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy Katowicka, Świętochłowice, 41-600 Świetochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym oraz budynkiem garażu.

Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu po...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

67 500 zł

Termin: 2021-12-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Świętochłowice, Katowicka

Cena wywoławcza:

67 500 zł
... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy Katowicka, Świętochłowice, 41-600 Świetochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym oraz budynkiem garażu.

Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu po...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-12-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

... w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 22 listopada 2021 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „MK/2020/wadium do VI przetargu ul. Szkolna 13”.

9. O wysokośc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

... w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 22 listopada 2021 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „MK/2020/wadium do VI przetargu ul. Szkolna 13”.

9. O wysokośc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, dr. Antoniego Bukowego

... w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 590 000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) do ceny nieruchomości zabudowanej nie dolicza się podatku VAT.

5. Wadium w kwocie 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

590 000 zł

616 zł/m2

958 m2

Termin: 2021-11-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, dr. Antoniego Bukowego

Cena wywoławcza:

590 000 zł

616 zł/m2

958 m2

... w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 590 000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) do ceny nieruchomości zabudowanej nie dolicza się podatku VAT.

5. Wadium w kwocie 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

... w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

5. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 25 października 2021 r. z dopiskiem: „MK/2021/wadium do I przetargu ul. Katowicka 34”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek ban...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

890 000 zł

3 131 zł/m2

284 m2

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

Cena wywoławcza:

890 000 zł

3 131 zł/m2

284 m2

... w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

5. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 25 października 2021 r. z dopiskiem: „MK/2021/wadium do I przetargu ul. Katowicka 34”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek ban...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Licytacja obiektu / lokalu

Świętochłowice, Katowicka

... druga licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy Katowicka, Świętochłowice, 41-600 Świetochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym oraz budynkiem garażu.

Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powin...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

60 000 zł

Termin: 2021-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Świętochłowice, Katowicka

Cena wywoławcza:

60 000 zł
... druga licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy Katowicka, Świętochłowice, 41-600 Świetochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym oraz budynkiem garażu.

Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powin...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

... w dniu 24 września 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

7. Cenę wywoławczą do trzeciego przetargu ustala się w wysokości 750 000,00 zł netto (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wartości nieruchomości zabudowanej nie będzie doliczony podatek VAT (zw.). Do pozostałej część dolicza się podatek VAT (23%).

8. Wadium w kwocie 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO B...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

750 000 zł

742 zł/m2

1 011 m2

Termin: 2021-09-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

750 000 zł

742 zł/m2

1 011 m2

... w dniu 24 września 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

7. Cenę wywoławczą do trzeciego przetargu ustala się w wysokości 750 000,00 zł netto (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wartości nieruchomości zabudowanej nie będzie doliczony podatek VAT (zw.). Do pozostałej część dolicza się podatek VAT (23%).

8. Wadium w kwocie 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO B...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Szkolna

... w dniu 30 lipca 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 26 lipca 2021 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „MK/2020/wadium do IV przetargu ul. Szkolna 13”.

9. O wysokości postąpi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Szkolna

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

... w dniu 30 lipca 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 26 lipca 2021 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „MK/2020/wadium do IV przetargu ul. Szkolna 13”.

9. O wysokości postąpi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości