Przetargi i licytacje nieruchomości: komercyjne Świętochłowice

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

Wywieszono na tablicy urzędowej 18 marca 2022r.

Zdjęto z tablicy urzędowej 20 maja 2022r.

Świętochłowice, dnia 18 marca 2022 r.

MK.6840.17.2020.GP

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), § 25 Rozporząd...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

500 000 zł

1 759 zł/m2

284 m2

Termin: 2022-05-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

Cena wywoławcza:

500 000 zł

1 759 zł/m2

284 m2

Wywieszono na tablicy urzędowej 18 marca 2022r.

Zdjęto z tablicy urzędowej 20 maja 2022r.

Świętochłowice, dnia 18 marca 2022 r.

MK.6840.17.2020.GP

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), § 25 Rozporząd...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Dr. Antoniego Bukowego

... w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

5. Cenę wywoławczą do drugiego przetargu ustala się w wysokości 650 000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 marca 20...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

650 000 zł

679 zł/m2

958 m2

Termin: 2022-03-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Dr. Antoniego Bukowego

Cena wywoławcza:

650 000 zł

679 zł/m2

958 m2

... w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

5. Cenę wywoławczą do drugiego przetargu ustala się w wysokości 650 000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 marca 20...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

... w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

6. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

600 000 zł

2 111 zł/m2

284 m2

Termin: 2022-01-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

600 000 zł

2 111 zł/m2

284 m2

... w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

6. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-01-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

P.P.U. Altomar Sp. z o.o. w upadłości w Świętochłowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjno- magazynowym stanowiącym odrębny przedmiot własności za kwotę nie niższą niż 80% warto...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

156 720 zł

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

156 720 zł
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

P.P.U. Altomar Sp. z o.o. w upadłości w Świętochłowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjno- magazynowym stanowiącym odrębny przedmiot własności za kwotę nie niższą niż 80% warto...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja obiektu / lokalu

Świętochłowice, Katowicka

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest ******************* przy Katowicka, Świętochłowice,  41-600 Świetochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów)  prowadz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

67 500 zł

Termin: 2021-12-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

Cena wywoławcza:

67 500 zł
... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest ******************* przy Katowicka, Świętochłowice,  41-600 Świetochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów)  prowadz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-12-17

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

... w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 058...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

... w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 058...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, dr. Antoniego Bukowego

... w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 590 000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

590 000 zł

616 zł/m2

958 m2

Termin: 2021-11-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, dr. Antoniego Bukowego

Cena wywoławcza:

590 000 zł

616 zł/m2

958 m2

... w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 590 000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

... w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

5. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

890 000 zł

3 131 zł/m2

284 m2

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

Cena wywoławcza:

890 000 zł

3 131 zł/m2

284 m2

... w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

5. Wadium w wysokości nieprzekraczającej 20% ceny wywoławczej, w kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P....
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Licytacja obiektu / lokalu

Świętochłowice, Katowicka

... druga licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest ******************* przy Katowicka, Świętochłowice,  41-600 Świetochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów)  prowadzi k...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

60 000 zł

Termin: 2021-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Katowicka

Cena wywoławcza:

60 000 zł
... druga licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest ******************* przy Katowicka, Świętochłowice,  41-600 Świetochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie (adres: ul. Rostka 2, Chorzów, 41-500 Chorzów)  prowadzi k...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-10-27

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

... w dniu 24 września 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

7. Cenę wywoławczą do trzeciego przetargu ustala się w wysokości 750 000,00 zł netto (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wartości nieruchomości zabudowanej nie będzie doliczony pod...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

750 000 zł

742 zł/m2

1 011 m2

Termin: 2021-09-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice

Cena wywoławcza:

750 000 zł

742 zł/m2

1 011 m2

... w dniu 24 września 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

7. Cenę wywoławczą do trzeciego przetargu ustala się w wysokości 750 000,00 zł netto (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wartości nieruchomości zabudowanej nie będzie doliczony pod...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Szkolna

... w dniu 30 lipca 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
Przetarg na obiekt / lokal

Świętochłowice, Szkolna

Cena wywoławcza:

690 000 zł

472 zł/m2

1 461 m2

... w dniu 30 lipca 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Świętochłowice
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie