Przetargi nieruchomości: mieszkania dolnośląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Trzebnicka

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 28 lutego 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 21 lutego 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację doty...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

770 000 zł

7 316 zł/m2

105 m2

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Trzebnicka

Cena wywoławcza:

770 000 zł

7 316 zł/m2

105 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 28 lutego 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 21 lutego 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację doty...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Jelenia Góra, Obrońców Pokoju

Wyciąg z ogłoszenia nr 10/2024 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą

udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra

_Oznaczenie nieruchomości_

1) ul. Obrońców Pokoju 2 – lokal mieszkalny nr 7 o ogólnej pow. 32,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni i wc o łącznej pow. 27,87 m2 oraz pom. przynależnych: pom. gosp. i piwnicy o łącznej pow. 5,03 m...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

135 000 zł

4 103 zł/m2

33 m2 1 pokój

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Przetarg na mieszkanie

Jelenia Góra, Obrońców Pokoju

Cena wywoławcza:

135 000 zł

4 103 zł/m2

33 m2 1 pokój

Wyciąg z ogłoszenia nr 10/2024 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą

udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra

_Oznaczenie nieruchomości_

1) ul. Obrońców Pokoju 2 – lokal mieszkalny nr 7 o ogólnej pow. 32,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni i wc o łącznej pow. 27,87 m2 oraz pom. przynależnych: pom. gosp. i piwnicy o łącznej pow. 5,03 m...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Jedności Narodowej

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 28 lutego 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 21 lutego 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację dot...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

5 578 zł/m2

54 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Jedności Narodowej

Cena wywoławcza:

300 000 zł

5 578 zł/m2

54 m2 2 pokoje

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 28 lutego 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 21 lutego 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację dot...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Pilczyce, Dokerska

... dnia 28 lutego 2024 r. o godz. 10:45 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).


Wadium wynosi 32.900,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych).


Najpóźniej do dnia 23 lutego 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przeta...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

329 000 zł

9 114 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Pilczyce, Dokerska

Cena wywoławcza:

329 000 zł

9 114 zł/m2

36 m2 2 pokoje

... dnia 28 lutego 2024 r. o godz. 10:45 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).


Wadium wynosi 32.900,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych).


Najpóźniej do dnia 23 lutego 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przeta...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 28 lutego 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 21 lutego 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację dot...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

700 000 zł

6 800 zł/m2

103 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

Cena wywoławcza:

700 000 zł

6 800 zł/m2

103 m2 3 pokoje

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 28 lutego 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 21 lutego 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację dot...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

wrocławski, Kopernika

Przetarg w dniu: 27.02.2024r. godz. 11:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 70,88 m2
Cena wywoławcza 345 000,00 PLN

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

345 000 zł

4 867 zł/m2

71 m2

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na mieszkanie

wrocławski, Kopernika

Cena wywoławcza:

345 000 zł

4 867 zł/m2

71 m2

Przetarg w dniu: 27.02.2024r. godz. 11:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 70,88 m2
Cena wywoławcza 345 000,00 PLN

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na mieszkanie

Lwówek Śląski, Józefa Stogryna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ***. – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze V Wydziale Gospodarczym pod sygn. akt JG1J/GUp-s/104/2022, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku nr 8 przy

ul. Józefa Stogryna w Lwówku Śląskim, o powierzchni użytkowej 68,53 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

162 000 zł

2 364 zł/m2

69 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Lwówek Śląski, Józefa Stogryna

Cena wywoławcza:

162 000 zł

2 364 zł/m2

69 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ***. – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze V Wydziale Gospodarczym pod sygn. akt JG1J/GUp-s/104/2022, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku nr 8 przy

ul. Józefa Stogryna w Lwówku Śląskim, o powierzchni użytkowej 68,53 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Kamieńskiego

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE KONKURSU OFERT UDZIAŁ 1/2 W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 242 WE WROCŁAWIU

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert udział 1/2 w lokalu mieszkalnym o powierzchni 51,60 m2, składającym się z trzech pokoi, kuchni, jadalni, łazienki z wc i przedpokoju położonym we Wrocławiu Kamieńskiego 242/3, nr księgi wieczystej *** za kwotę nie niższ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 500 zł

1 308 zł/m2

52 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Mojka
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Kamieńskiego

Cena wywoławcza:

67 500 zł

1 308 zł/m2

52 m2 3 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE KONKURSU OFERT UDZIAŁ 1/2 W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 242 WE WROCŁAWIU

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert udział 1/2 w lokalu mieszkalnym o powierzchni 51,60 m2, składającym się z trzech pokoi, kuchni, jadalni, łazienki z wc i przedpokoju położonym we Wrocławiu Kamieńskiego 242/3, nr księgi wieczystej *** za kwotę nie niższ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Mojka
Przetarg na mieszkanie

Głogów

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

***

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki za 3/4 ceny oszacowania

wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym nr 79, przy ulicy Kosmonautów Polskich, w obrębie Kopernik, w Głogowie, w powiecie głogowskim, województwie dolnośląskim, dla którego Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

335 000 zł

5 456 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Głogów

Cena wywoławcza:

335 000 zł

5 456 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

***

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki za 3/4 ceny oszacowania

wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym nr 79, przy ulicy Kosmonautów Polskich, w obrębie Kopernik, w Głogowie, w powiecie głogowskim, województwie dolnośląskim, dla którego Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Nowy Dwór, Rogowska

Syndyk masy upadłości ***, w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt WR1F/GUp/110/2023),
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Rogowskiej 52 we Wrocławiu (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”), o powierzchni 60,40 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

532 000 zł

8 808 zł/m2

60 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Nowy Dwór, Rogowska

Cena wywoławcza:

532 000 zł

8 808 zł/m2

60 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości ***, w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt WR1F/GUp/110/2023),
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Rogowskiej 52 we Wrocławiu (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”), o powierzchni 60,40 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, KAMIEŃSKIEGO

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE KONKURSU OFERT UDZIAŁ 1/2 W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 242 WE WROCŁAWIU
Syndyk sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert udział 1/2 w lokalu mieszkalnym o powierzchni 51,60 m2, składającym się z trzech pokoi, kuchni, jadalni, łazienki z wc i przedpokoju położonym we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 242/3, nr księgi wieczystej WR1K/517... pokaż numer/8 za kwotę nie niższą, niż 67.600 złotych, co odpowiada 50 % kwoty os...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 600 zł

1 310 zł/m2

52 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Mojka
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, KAMIEŃSKIEGO

Cena wywoławcza:

67 600 zł

1 310 zł/m2

52 m2 3 pokoje

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE KONKURSU OFERT UDZIAŁ 1/2 W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 242 WE WROCŁAWIU
Syndyk sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert udział 1/2 w lokalu mieszkalnym o powierzchni 51,60 m2, składającym się z trzech pokoi, kuchni, jadalni, łazienki z wc i przedpokoju położonym we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 242/3, nr księgi wieczystej WR1K/517... pokaż numer/8 za kwotę nie niższą, niż 67.600 złotych, co odpowiada 50 % kwoty os...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Mojka
Przetarg na mieszkanie

Lubań, Graniczna

... w dniu 23 lutego 2024 roku (piątek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11. Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Li...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

220 000 zł

2 877 zł/m2

77 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
Przetarg na mieszkanie

Lubań, Graniczna

Cena wywoławcza:

220 000 zł

2 877 zł/m2

77 m2 4 pokoje

... w dniu 23 lutego 2024 roku (piątek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11. Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Li...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
Przetarg na mieszkanie

Wałbrzych, Blankowa

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Blankowej 34 w Wałbrzychu. Lokal o powierzchni użytkowej 48,52 m 2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i położony jest na parterze w pięciokondygnacyjnym budynku mieszkalnym.

Cena wywoławcza wynosi 219 000, -zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych) wadium 21 900, - zł. Termin składania ofert i wpłacenia wadium mija 23 lutego 2024 r. Otwarcie ofert nastąpi 26 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

219 000 zł

4 514 zł/m2

49 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wałbrzych, Blankowa

Cena wywoławcza:

219 000 zł

4 514 zł/m2

49 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Blankowej 34 w Wałbrzychu. Lokal o powierzchni użytkowej 48,52 m 2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i położony jest na parterze w pięciokondygnacyjnym budynku mieszkalnym.

Cena wywoławcza wynosi 219 000, -zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych) wadium 21 900, - zł. Termin składania ofert i wpłacenia wadium mija 23 lutego 2024 r. Otwarcie ofert nastąpi 26 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Jelenia Góra, MichałowickaWyciąg z ogłoszenia nr 8/2024 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą

udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra

_Oznaczenie nieruchomości_

1) ul. Michałowicka 2 – lokal mieszkalny nr 1 o ogólnej pow. 52,80 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i wc o łącznej pow. 37,70 m2 oraz pom. przynależnych: piwnicy i 2 pom. gosp.o łącznej pow. 15,10...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

165 000 zł

3 125 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Przetarg na mieszkanie

Jelenia Góra, Michałowicka

Cena wywoławcza:

165 000 zł

3 125 zł/m2

53 m2 2 pokojeWyciąg z ogłoszenia nr 8/2024 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą

udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra

_Oznaczenie nieruchomości_

1) ul. Michałowicka 2 – lokal mieszkalny nr 1 o ogólnej pow. 52,80 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i wc o łącznej pow. 37,70 m2 oraz pom. przynależnych: piwnicy i 2 pom. gosp.o łącznej pow. 15,10...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Krzyki, Powstańców Śląskich

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

NA SPRZEDAŻ

LOKAL MIESZKALNY

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 162

WE WROCŁAWIU

Syndyk masy upadłości

***,

jako osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej,

SPRZEDA

W DRODZE PRZETARGU

wchodzący w skład masy upadłości

LOKAL MIESZKALNY NR 18

o powierzchni użytkowej 74,60 m2 ,

do którego przynależy piwnica o powierzchni 6,50 m2, wraz z udziałem wynoszącym 576/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części wspólne budynku i ur...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

570 000 zł

7 037 zł/m2

81 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Krzyki, Powstańców Śląskich

Cena wywoławcza:

570 000 zł

7 037 zł/m2

81 m2 3 pokoje

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

NA SPRZEDAŻ

LOKAL MIESZKALNY

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 162

WE WROCŁAWIU

Syndyk masy upadłości

***,

jako osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej,

SPRZEDA

W DRODZE PRZETARGU

wchodzący w skład masy upadłości

LOKAL MIESZKALNY NR 18

o powierzchni użytkowej 74,60 m2 ,

do którego przynależy piwnica o powierzchni 6,50 m2, wraz z udziałem wynoszącym 576/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części wspólne budynku i ur...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-23

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości