Licytacje komornicze: mieszkania mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

Warszawa, Cegłowska

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, ***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 537 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 153 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 153 780...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 153 350 zł

10 428 zł/m2

111 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Cegłowska

Cena wywoławcza:

1 153 350 zł

10 428 zł/m2

111 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, ***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 537 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 153 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 153 780...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Augustówka

... pierwsza licytacja: wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: Warszawa, ***, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze [***], należącego do *** oraz ***.

_Grunt, wchodzący w skład przedmiotu przetargu oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr *** o powierzchni ***,00 m2w obrębie ***-***-*** Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Na Gruncie usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostoj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

5 495 250 zł

557 zł/m2

9 862 m2

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Augustówka

Cena wywoławcza:

5 495 250 zł

557 zł/m2

9 862 m2

... pierwsza licytacja: wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: Warszawa, ***, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze [***], należącego do *** oraz ***.

_Grunt, wchodzący w skład przedmiotu przetargu oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr *** o powierzchni ***,00 m2w obrębie ***-***-*** Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Na Gruncie usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostoj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

legionowski, Wieliszew, Modlińska

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 7/10 wraz ze związanym z lokalem udziałem wielkości 6846/177747 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Opis nieruchomości:
dwa udziały po 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z lokalem udziałem wielkości 6846/177747 w nieruchomości wspólne...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

201 500 zł

2 942 zł/m2

69 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

legionowski, Wieliszew, Modlińska

Cena wywoławcza:

201 500 zł

2 942 zł/m2

69 m2 3 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 7/10 wraz ze związanym z lokalem udziałem wielkości 6846/177747 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Opis nieruchomości:
dwa udziały po 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z lokalem udziałem wielkości 6846/177747 w nieruchomości wspólne...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Mińsk Mazowiecki, Siennicka

... pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny oznaczony numerem *** położony *** ul. ***. Lokal położony jest na I kondygnacji naziemnej (tj. na parterze) czteropiętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przedmiotowy lokal posiada powierzchnię użytkową *** m2 i składa się z *...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

153 000 zł

2 534 zł/m2

60 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Mińsk Mazowiecki, Siennicka

Cena wywoławcza:

153 000 zł

2 534 zł/m2

60 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny oznaczony numerem *** położony *** ul. ***. Lokal położony jest na I kondygnacji naziemnej (tj. na parterze) czteropiętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przedmiotowy lokal posiada powierzchnię użytkową *** m2 i składa się z *...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Żyrardów, Parkingowa

... https://e-licytacje.komornik.pl odbędzie się druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem Żyrardów, ul. Parkingowa 16/12, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, przysługującego dłużnikowi: Agnieszka Wydrzyńska znajdującego się w zasobach Żyrardowskej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokal usytuowany jest na parterze (pierwszej kondygnacji nadziemnej) o powie...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

226 999,33 zł

3 419 zł/m2

66 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Żyrardów, Parkingowa

Cena wywoławcza:

226 999,33 zł

3 419 zł/m2

66 m2 3 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl odbędzie się druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem Żyrardów, ul. Parkingowa 16/12, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, przysługującego dłużnikowi: Agnieszka Wydrzyńska znajdującego się w zasobach Żyrardowskej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokal usytuowany jest na parterze (pierwszej kondygnacji nadziemnej) o powie...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Myśliborska

### OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie *** na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9864 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w terminie od 11 stycznia 2024 roku od godz. 12:00 do dnia 18 stycznia 2024 roku do godz. 12:00 trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Myśliborska ***/*** o powierzchni ***,***m2 usytuowanej na 1 kond...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

236 250 zł

6 750 zł/m2

35 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Myśliborska

Cena wywoławcza:

236 250 zł

6 750 zł/m2

35 m2 1 pokój

### OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie *** na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9864 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w terminie od 11 stycznia 2024 roku od godz. 12:00 do dnia 18 stycznia 2024 roku do godz. 12:00 trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Myśliborska ***/*** o powierzchni ***,***m2 usytuowanej na 1 kond...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Dębicka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Dębicka 11, 01-461 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własności...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

495 000 zł

6 395 zł/m2

77 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Dębicka

Cena wywoławcza:

495 000 zł

6 395 zł/m2

77 m2 4 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Dębicka 11, 01-461 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własności...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Przasnyska

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 9, wraz z udziałem wynoszącym 8573/1143972 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, stanowiącego własność dłużnika...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 151 475 zł

13 431 zł/m2

86 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Przasnyska

Cena wywoławcza:

1 151 475 zł

13 431 zł/m2

86 m2 3 pokoje

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 9, wraz z udziałem wynoszącym 8573/1143972 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, stanowiącego własność dłużnika...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Pionki, ŻeromskiegoOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Kancelaria Komornicza nr II w Kozienicach podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 303/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Żeromskiego 3/3,Pionki, 26-670 26-67...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

109 333,33 zł

2 377 zł/m2

46 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Pionki, Żeromskiego

Cena wywoławcza:

109 333,33 zł

2 377 zł/m2

46 m2 1 pokójOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Kancelaria Komornicza nr II w Kozienicach podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 303/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Żeromskiego 3/3,Pionki, 26-670 26-67...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Łowicka

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 044 600 zł

9 962 zł/m2

105 m2 5 pokoi

Termin: 2024-01-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Łowicka

Cena wywoławcza:

1 044 600 zł

9 962 zł/m2

105 m2 5 pokoi

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Siedlce, Wyszyńskiego

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Wyszyńskiego 31/36, 08-110 Siedlce, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kazimierzowska 31A, Siedlce, 08-110 SIEDLCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny nr 36 położony przy ul. Wyszyński...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

244 666,67 zł

4 155 zł/m2

59 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Siedlce, Wyszyńskiego

Cena wywoławcza:

244 666,67 zł

4 155 zł/m2

59 m2 4 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Wyszyńskiego 31/36, 08-110 Siedlce, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kazimierzowska 31A, Siedlce, 08-110 SIEDLCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny nr 36 położony przy ul. Wyszyński...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Szeligowska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szeligowska 32D, 01-320 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 465 000,00 zł, ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

348 750 zł

8 802 zł/m2

40 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Szeligowska

Cena wywoławcza:

348 750 zł

8 802 zł/m2

40 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szeligowska 32D, 01-320 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 465 000,00 zł, ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, KinowaOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Marcin Jakub Bereśniewicz Kancelaria Komornicza nr II w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 636/20 i inne rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- u...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 933,33 zł

1 227 zł/m2

57 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Kinowa

Cena wywoławcza:

69 933,33 zł

1 227 zł/m2

57 m2 3 pokojeOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Marcin Jakub Bereśniewicz Kancelaria Komornicza nr II w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 636/20 i inne rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- u...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Żyrardów, Mireckiego

...
pierwsza licytacja
należącego do *** lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Ww. lokal mieszalny znajduje sie na 1 kondygnacji budynku nr 5 przy ul. Mireckiego 58 w Żyrardowie, jego powierzchnia użytkowa wynosi 46 metrów kwadratowych. W dziale III Księgi wieczystej o numerze *** wpisane jest roszczenie o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

218 250 zł

4 745 zł/m2

46 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Żyrardów, Mireckiego

Cena wywoławcza:

218 250 zł

4 745 zł/m2

46 m2

...
pierwsza licytacja
należącego do *** lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Ww. lokal mieszalny znajduje sie na 1 kondygnacji budynku nr 5 przy ul. Mireckiego 58 w Żyrardowie, jego powierzchnia użytkowa wynosi 46 metrów kwadratowych. W dziale III Księgi wieczystej o numerze *** wpisane jest roszczenie o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Piaseczno, Geodetów

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Geodetów 41B ,Józefosław, 05-500 Piaseczno, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 673 186,00 zł, zaś cena wywoł...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

448 790,67 zł

7 041 zł/m2

64 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Piaseczno, Geodetów

Cena wywoławcza:

448 790,67 zł

7 041 zł/m2

64 m2 3 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Geodetów 41B ,Józefosław, 05-500 Piaseczno, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 673 186,00 zł, zaś cena wywoł...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          80
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości