Licytacje komornicze: mieszkania Warszawa

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

Warszawa, Cegłowska

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, ***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 537 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 153 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 153 780...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 153 350 zł

10 428 zł/m2

111 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Cegłowska

Cena wywoławcza:

1 153 350 zł

10 428 zł/m2

111 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, ***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 537 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 153 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 153 780...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Augustówka

... pierwsza licytacja: wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: Warszawa, ***, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze [***], należącego do *** oraz ***.

_Grunt, wchodzący w skład przedmiotu przetargu oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr *** o powierzchni ***,00 m2w obrębie ***-***-*** Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Na Gruncie usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostoj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

5 495 250 zł

557 zł/m2

9 862 m2

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Augustówka

Cena wywoławcza:

5 495 250 zł

557 zł/m2

9 862 m2

... pierwsza licytacja: wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: Warszawa, ***, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze [***], należącego do *** oraz ***.

_Grunt, wchodzący w skład przedmiotu przetargu oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr *** o powierzchni ***,00 m2w obrębie ***-***-*** Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Na Gruncie usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostoj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Dębicka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Dębicka 11, 01-461 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własności...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

495 000 zł

6 395 zł/m2

77 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Dębicka

Cena wywoławcza:

495 000 zł

6 395 zł/m2

77 m2 4 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Dębicka 11, 01-461 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własności...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Myśliborska

### OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie *** na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9864 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w terminie od 11 stycznia 2024 roku od godz. 12:00 do dnia 18 stycznia 2024 roku do godz. 12:00 trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Myśliborska ***/*** o powierzchni ***,***m2 usytuowanej na 1 kond...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

236 250 zł

6 750 zł/m2

35 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Myśliborska

Cena wywoławcza:

236 250 zł

6 750 zł/m2

35 m2 1 pokój

### OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie *** na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9864 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w terminie od 11 stycznia 2024 roku od godz. 12:00 do dnia 18 stycznia 2024 roku do godz. 12:00 trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Myśliborska ***/*** o powierzchni ***,***m2 usytuowanej na 1 kond...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Przasnyska

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 9, wraz z udziałem wynoszącym 8573/1143972 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, stanowiącego własność dłużnika...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 151 475 zł

13 431 zł/m2

86 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Przasnyska

Cena wywoławcza:

1 151 475 zł

13 431 zł/m2

86 m2 3 pokoje

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 9, wraz z udziałem wynoszącym 8573/1143972 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, stanowiącego własność dłużnika...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Łowicka

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 044 600 zł

9 962 zł/m2

105 m2 5 pokoi

Termin: 2024-01-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Łowicka

Cena wywoławcza:

1 044 600 zł

9 962 zł/m2

105 m2 5 pokoi

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, KinowaOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Marcin Jakub Bereśniewicz Kancelaria Komornicza nr II w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 636/20 i inne rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- u...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 933,33 zł

1 227 zł/m2

57 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Kinowa

Cena wywoławcza:

69 933,33 zł

1 227 zł/m2

57 m2 3 pokojeOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Marcin Jakub Bereśniewicz Kancelaria Komornicza nr II w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 636/20 i inne rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- u...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Szeligowska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szeligowska 32D, 01-320 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 465 000,00 zł, ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

348 750 zł

8 802 zł/m2

40 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Szeligowska

Cena wywoławcza:

348 750 zł

8 802 zł/m2

40 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szeligowska 32D, 01-320 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 465 000,00 zł, ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, gen.T. Bora-Komorowskiego

=
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Kancelaria Komornika Sądowego Marii Brzezickiej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 30/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy gen.T. Bora-Komorowskiego 21/1, 03-982 Warszawa, dla której...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

259 240 zł

3 873 zł/m2

67 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, gen.T. Bora-Komorowskiego

Cena wywoławcza:

259 240 zł

3 873 zł/m2

67 m2 2 pokoje

=
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Kancelaria Komornika Sądowego Marii Brzezickiej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 30/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy gen.T. Bora-Komorowskiego 21/1, 03-982 Warszawa, dla której...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Tamka

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** z o.o. położonego przy ul. Tamka 4/35, 00-349 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 459 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 344 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokośc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

344 250 zł

14 074 zł/m2

25 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Tamka

Cena wywoławcza:

344 250 zł

14 074 zł/m2

25 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** z o.o. położonego przy ul. Tamka 4/35, 00-349 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 459 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 344 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokośc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Wspólna DrogaOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mateusz Nowak, Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 793/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszka...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

194 400 zł

5 476 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Wspólna Droga

Cena wywoławcza:

194 400 zł

5 476 zł/m2

36 m2 2 pokojeOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mateusz Nowak, Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 793/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszka...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Jana Szymczaka

... pierwsza licytacja następujących nieruchomości: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: ***-*** Warszawa, ul. Jana Szymczaka ***/***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni użytkowej 23,95 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20-12-2023 r. o godzinie 12:00

Suma oszacowania wynosi 314 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

235 575 zł

9 836 zł/m2

24 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Jana Szymczaka

Cena wywoławcza:

235 575 zł

9 836 zł/m2

24 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja następujących nieruchomości: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: ***-*** Warszawa, ul. Jana Szymczaka ***/***, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni użytkowej 23,95 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20-12-2023 r. o godzinie 12:00

Suma oszacowania wynosi 314 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, ul. Pancera

... pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/6 w nieruchomości położonej: Warszawa, ul. Pancera ***/*** i posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o KW Nr WA3M/***/***. Właścicielem w/w udziału jest Liszewski Mariusz.
Przedmiotowa nieruchomość to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 61,10 m2 z przynależną piwnicą nr *** o powierzchni 4 m2 oraz udziału w wysokości 6510/998190 w nieruchomości w...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 787,50 zł

1 142 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, ul. Pancera

Cena wywoławcza:

69 787,50 zł

1 142 zł/m2

61 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/6 w nieruchomości położonej: Warszawa, ul. Pancera ***/*** i posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o KW Nr WA3M/***/***. Właścicielem w/w udziału jest Liszewski Mariusz.
Przedmiotowa nieruchomość to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 61,10 m2 z przynależną piwnicą nr *** o powierzchni 4 m2 oraz udziału w wysokości 6510/998190 w nieruchomości w...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Podczaszyńskiego

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są*** położonego przy ul. Podczaszyńskiego ***/***/***, 01-866 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności ***, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zgodnie z zapisami w KW nr ***, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 50,27m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

320 659,50 zł

6 379 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Podczaszyńskiego

Cena wywoławcza:

320 659,50 zł

6 379 zł/m2

50 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są*** położonego przy ul. Podczaszyńskiego ***/***/***, 01-866 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności ***, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zgodnie z zapisami w KW nr ***, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 50,27m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Odkryta

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Odkryta 29E, 03-140 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny skłądający się z ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

317 325 zł

7 345 zł/m2

43 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Warszawa, Odkryta

Cena wywoławcza:

317 325 zł

7 345 zł/m2

43 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Odkryta 29E, 03-140 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny skłądający się z ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          33
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości