Przetargi i licytacje nieruchomości: zgierski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

Zgierz, Zachodnia

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Durański

Kancelaria Komornicza, Andrzej Struga 23 lokal 1, Zgierz , 95-100 Zgierz

tel. 42 716 10 39 / fax.

Sygnatura: km 198/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 198/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 §...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

193 500 zł

1 680 zł/m2

115 m2

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zgierz, Zachodnia

Cena wywoławcza:

193 500 zł

1 680 zł/m2

115 m2

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Durański

Kancelaria Komornicza, Andrzej Struga 23 lokal 1, Zgierz , 95-100 Zgierz

tel. 42 716 10 39 / fax.

Sygnatura: km 198/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 198/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 §...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zgierz, Smardzewska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Smardzewska,Łagiewniki Nowe, 95-002 Smardzew, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana działka gruntu nr o pow. 3,1766 ha uwaga: na licytowanej działce usta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

65 340 zł

2,06 zł/m2

31 766 m2

Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zgierz, Smardzewska

Cena wywoławcza:

65 340 zł

2,06 zł/m2

31 766 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Smardzewska,Łagiewniki Nowe, 95-002 Smardzew, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana działka gruntu nr o pow. 3,1766 ha uwaga: na licytowanej działce usta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zgierz, Przedwiośnie

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Przedwiośnie , 95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka gruntu o nr o pow. 0,4683 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma gospodarczymi,

Suma...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

98 200 zł

20,97 zł/m2

4 683 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zgierz, Przedwiośnie

Cena wywoławcza:

98 200 zł

20,97 zł/m2

4 683 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Przedwiośnie , 95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka gruntu o nr o pow. 0,4683 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma gospodarczymi,

Suma...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zgierz, 1 Maja

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy 1 Maja 16-20, 95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 87 o pow. 1.5638 ha w użytkowaniu wieczystym, budynki i urządzenia jako...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

6 065 250 zł

388 zł/m2

15 638 m2

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zgierz, 1 Maja

Cena wywoławcza:

6 065 250 zł

388 zł/m2

15 638 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy 1 Maja 16-20, 95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 87 o pow. 1.5638 ha w użytkowaniu wieczystym, budynki i urządzenia jako...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Zgierz, Wandy Chotomskiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762,
poz. 1906, poz. 2029) oraz § 6 ust. 1, 3 i 4, § 12, § 13 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

180 000 zł

303 zł/m2

595 m2

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Wandy Chotomskiej

Cena wywoławcza:

180 000 zł

303 zł/m2

595 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762,
poz. 1906, poz. 2029) oraz § 6 ust. 1, 3 i 4, § 12, § 13 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Licytacja komornicza domu

Zgierz, Strykowska

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***Strykowska ***,Anielin Swędowski***, 95-010 zgierz, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 710 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 532 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sum...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

532 500 zł

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zgierz, Strykowska

Cena wywoławcza:

532 500 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***Strykowska ***,Anielin Swędowski***, 95-010 zgierz, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 710 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 532 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sum...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Zgierz, Pułaskiego

...
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Zgierzu przy ul. Pułaskiego 58
Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Kazimierza Pułaskiego 58
Obręb ewidencyjny: Zgierz 118, jednostka rejestrowa: G439
Działki numer ewidencyjny: 260/2 o pow. 0,1336 ha, 260/4 o pow. 0,0640 ha
Powierzchnia łączna: 0,1976 ha
Klasoużytek: RIVb – grunty orne
Ww. działki stanowią własność Gminy Miasto Zgierz.
Dla powyższych działek w V Wydziale ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

310 000 zł

157 zł/m2

1 976 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Pułaskiego

Cena wywoławcza:

310 000 zł

157 zł/m2

1 976 m2

...
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Zgierzu przy ul. Pułaskiego 58
Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Kazimierza Pułaskiego 58
Obręb ewidencyjny: Zgierz 118, jednostka rejestrowa: G439
Działki numer ewidencyjny: 260/2 o pow. 0,1336 ha, 260/4 o pow. 0,0640 ha
Powierzchnia łączna: 0,1976 ha
Klasoużytek: RIVb – grunty orne
Ww. działki stanowią własność Gminy Miasto Zgierz.
Dla powyższych działek w V Wydziale ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Licytacja komornicza domu

Aleksandrów Łódzki, Wrzosowa

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są ***, *** położonej przy ***, 95-070 Aleksandrów Łódzki, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr *** o powierzchni 0,0714 ha i działka ewidencyjna nr *** o powierzchni 0,0751 ha, położona przy ulicy Wrzosowej nr *** i *** w Aleksandrowie Łódzkim, powiat zgi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

530 666,67 zł

3 622 zł/m2

147 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Aleksandrów Łódzki, Wrzosowa

Cena wywoławcza:

530 666,67 zł

3 622 zł/m2

147 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są ***, *** położonej przy ***, 95-070 Aleksandrów Łódzki, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr *** o powierzchni 0,0714 ha i działka ewidencyjna nr *** o powierzchni 0,0751 ha, położona przy ulicy Wrzosowej nr *** i *** w Aleksandrowie Łódzkim, powiat zgi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na mieszkanie

Zgierz, 3-go Maja

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 94/21 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości ½ w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 3-go Maja pod numerem 69a w Zgierzu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** za cenę nie niższą niż 80% ceny oszacowania tj. 67.200 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).
Oferty na zakup nieruchomości n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 200 zł

2 168 zł/m2

31 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Zgierz, 3-go Maja

Cena wywoławcza:

67 200 zł

2 168 zł/m2

31 m2 1 pokój

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 94/21 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości ½ w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 3-go Maja pod numerem 69a w Zgierzu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** za cenę nie niższą niż 80% ceny oszacowania tj. 67.200 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).
Oferty na zakup nieruchomości n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja komornicza działki

Ozorków, Zgierska

... druga licytacja należącej do nieruchomości położonej:
95-035 Ozorków, ul. Zgierska ***,
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę gruntu o nr *** o powierzchni
630 m 2. Na terenie przedmiotowej działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny wybudowany pierwotnie jako budynek gospodarczy, a następnie zaadaptowany do funkcji mieszkalnej. W części fr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

141 933,33 zł

225 zł/m2

630 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Ozorków, Zgierska

Cena wywoławcza:

141 933,33 zł

225 zł/m2

630 m2

... druga licytacja należącej do nieruchomości położonej:
95-035 Ozorków, ul. Zgierska ***,
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę gruntu o nr *** o powierzchni
630 m 2. Na terenie przedmiotowej działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny wybudowany pierwotnie jako budynek gospodarczy, a następnie zaadaptowany do funkcji mieszkalnej. W części fr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zgierz, Kolejowa

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Kolejowa 6A/***, 95-100 Zgierz, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr *** stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 37,83 mkw, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z udz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

57 000 zł

1 507 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zgierz, Kolejowa

Cena wywoławcza:

57 000 zł

1 507 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Kolejowa 6A/***, 95-100 Zgierz, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr *** stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 37,83 mkw, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z udz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Aleksandrów Łódzki, Wrzosowa

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Wrzosowa, 95-070 Aleksandrów Łódzki, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 224 o powierzchni 0,0714 ha i działka ewidencyjna nr 225 o powierzchni 0,0751 ha, położona przy ulicy Wrzosowej nr 12 i 14 w Aleksandrowie Łódzkim, powiat zgierski, wojewó...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

530 666,67 zł

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Aleksandrów Łódzki, Wrzosowa

Cena wywoławcza:

530 666,67 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Wrzosowa, 95-070 Aleksandrów Łódzki, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 224 o powierzchni 0,0714 ha i działka ewidencyjna nr 225 o powierzchni 0,0751 ha, położona przy ulicy Wrzosowej nr 12 i 14 w Aleksandrowie Łódzkim, powiat zgierski, wojewó...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

zgierski, Parzęczew, Wytrzyszczki

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Wytrzyszczki, 95-045 Parzęczew, dla której SĄD REJONOWY ZGIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , ZGIERZ, 95-100 ZGIERZ) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 92 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 9 200,0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

61 333,33 zł

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

zgierski, Parzęczew, Wytrzyszczki

Cena wywoławcza:

61 333,33 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Wytrzyszczki, 95-045 Parzęczew, dla której SĄD REJONOWY ZGIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , ZGIERZ, 95-100 ZGIERZ) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 92 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 9 200,0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Ozorków, Modrzewskiego

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, *** położonej przy Modrzewskiego95-035 Ozorków, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 545 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 409 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowani...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

409 125 zł

750 zł/m2Termin: 2024-05-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Ozorków, Modrzewskiego

Cena wywoławcza:

409 125 zł

750 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, *** położonej przy Modrzewskiego95-035 Ozorków, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 545 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 409 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowani...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zgierz, Wyszyńskiego

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy *** dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr *** o powierzchni użytkowej 80,78 mkw wraz z pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy budynku o powierzchni 4,12 mkw, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

155 850 zł

1 929 zł/m2

81 m2

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zgierz, Wyszyńskiego

Cena wywoławcza:

155 850 zł

1 929 zł/m2

81 m2

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy *** dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr *** o powierzchni użytkowej 80,78 mkw wraz z pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy budynku o powierzchni 4,12 mkw, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          42
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości