Przetargi nieruchomości: Stryków

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

zgierski, Stryków, Smolice

... w dniu 17.04.2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, Sala Konferencyjna (pokój nr 22, II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 11.04.2024 r. na rachunek bankowy Gminy Stryków nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006 w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.072.480,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), z zaznaczeniem celu wpłaty. Za termin wpłaty...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 724 800 zł

Termin: 2024-04-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta - Gminy Stryków
Przetarg na obiekt / lokal

zgierski, Stryków, Smolice

Cena wywoławcza:

10 724 800 zł
... w dniu 17.04.2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, Sala Konferencyjna (pokój nr 22, II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 11.04.2024 r. na rachunek bankowy Gminy Stryków nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006 w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.072.480,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), z zaznaczeniem celu wpłaty. Za termin wpłaty...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta - Gminy Stryków
Przetarg na obiekt / lokal

zgierski, Stryków, Smolice

... w dniu 24.01.2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, Sala Konferencyjna (pokój nr 22, II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 18.01.2024 r. na rachunek bankowy Gminy Stryków nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006 w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.1.072.480,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), z zaznaczeniem celu wpłaty. Za termin wpłaty ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 724 800 zł

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta - Gminy Stryków
Przetarg na obiekt / lokal

zgierski, Stryków, Smolice

Cena wywoławcza:

10 724 800 zł
... w dniu 24.01.2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, Sala Konferencyjna (pokój nr 22, II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 18.01.2024 r. na rachunek bankowy Gminy Stryków nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006 w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.1.072.480,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), z zaznaczeniem celu wpłaty. Za termin wpłaty ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta - Gminy Stryków
Przetarg na mieszkanie

Stryków, Kolejowa

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt LD1M/GUp-s/486/2023 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej lokal nr 2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Kolejowej 62 w Strykowie, 70,65 mkw dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi Księgę wieczystą nr o nr KW LD1G/ 00053835/6 wraz z przynależnym udziałem w wysokości 1/2 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu opisan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

167 000 zł

2 364 zł/m2

71 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Stryków, Kolejowa

Cena wywoławcza:

167 000 zł

2 364 zł/m2

71 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt LD1M/GUp-s/486/2023 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej lokal nr 2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Kolejowej 62 w Strykowie, 70,65 mkw dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi Księgę wieczystą nr o nr KW LD1G/ 00053835/6 wraz z przynależnym udziałem w wysokości 1/2 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu opisan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

zgierski, Stryków, Smolice

... w dniu 10.10.2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, Sala Konferencyjna (pokój nr 22, II piętro).Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 04.10.2023 r. na rachunek bankowy Gminy Stryków nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006 w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.072.480,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), z zaznaczeniem celu wpłaty. Za termin w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 724 800 zł

Termin: 2023-10-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta - Gminy Stryków
Przetarg na obiekt / lokal

zgierski, Stryków, Smolice

Cena wywoławcza:

10 724 800 zł
... w dniu 10.10.2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, Sala Konferencyjna (pokój nr 22, II piętro).Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 04.10.2023 r. na rachunek bankowy Gminy Stryków nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006 w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.072.480,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), z zaznaczeniem celu wpłaty. Za termin w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta - Gminy Stryków
Przetarg na działkę

Stryków, Żytnia

Stryków – syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 504/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, udział wynoszący 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strykowie prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

49 200 zł

4,62 zł/m2

10 660 m2

Termin: 2023-03-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Stryków, Żytnia

Cena wywoławcza:

49 200 zł

4,62 zł/m2

10 660 m2

Stryków – syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 504/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, udział wynoszący 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strykowie prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Stryków, Żytnia

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 504/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, udział wynoszący 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strykowie przy ul. Żytniej, bez numeru. Na nieruchomość składają się...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

61 500 zł

5,77 zł/m2

10 660 m2

Termin: 2022-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Stryków, Żytnia

Cena wywoławcza:

61 500 zł

5,77 zł/m2

10 660 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 504/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, udział wynoszący 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strykowie przy ul. Żytniej, bez numeru. Na nieruchomość składają się...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zgierski, Stryków, Swędów

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości *** ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Upadłego udziału 3/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Swędów przy ul. Strykowska nr 6A, gmina Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 435/2 o powierzchni 1455 m2 (0,1455 ha), zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

283 000 zł

2 404 zł/m2

118 m2 4 pokoje

Termin: 2022-10-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zgierski, Stryków, Swędów

Cena wywoławcza:

283 000 zł

2 404 zł/m2

118 m2 4 pokoje

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości *** ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Upadłego udziału 3/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Swędów przy ul. Strykowska nr 6A, gmina Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 435/2 o powierzchni 1455 m2 (0,1455 ha), zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 8

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 8, nr działki: 148/2 o pow. ewid. 0.0685. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0685 w tym w użytkach rolnych (0.0685 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043725/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

34 100 zł

50,00 zł/m2

685 m2

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 8

Cena wywoławcza:

34 100 zł

50,00 zł/m2

685 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 8, nr działki: 148/2 o pow. ewid. 0.0685. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0685 w tym w użytkach rolnych (0.0685 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043725/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 7

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 7, nr działki: 46/4 o pow. ewid. 0.0337. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0337 w tym w użytkach rolnych (0.0337 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043724/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

17 100 zł

51,00 zł/m2

337 m2

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 7

Cena wywoławcza:

17 100 zł

51,00 zł/m2

337 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 7, nr działki: 46/4 o pow. ewid. 0.0337. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0337 w tym w użytkach rolnych (0.0337 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043724/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków, nr działki: 75 o pow. ewid. 1.3336. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.3336 w tym w użytkach rolnych (1.3336 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043726/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

647 300 zł

49,00 zł/m2

13 336 m2

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE

Cena wywoławcza:

647 300 zł

49,00 zł/m2

13 336 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków, nr działki: 75 o pow. ewid. 1.3336. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.3336 w tym w użytkach rolnych (1.3336 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043726/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 8

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 8, nr działki: 143/2 o pow. ewid. 0.2513. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2513 w tym w użytkach rolnych (0.2513 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043725/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

123 600 zł

49,00 zł/m2

2 513 m2

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 8

Cena wywoławcza:

123 600 zł

49,00 zł/m2

2 513 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 8, nr działki: 143/2 o pow. ewid. 0.2513. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2513 w tym w użytkach rolnych (0.2513 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043725/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 8

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 8, nr działki: 35/2 o pow. ewid. 0.2796. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2796 w tym w użytkach rolnych (0.2796 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00009823/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

137 400 zł

49,00 zł/m2

2 796 m2

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 8

Cena wywoławcza:

137 400 zł

49,00 zł/m2

2 796 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 8, nr działki: 35/2 o pow. ewid. 0.2796. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2796 w tym w użytkach rolnych (0.2796 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00009823/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

zgierski, Stryków, Osse, ŁÓDZKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Osse, nr działki: 33/1 o pow. ewid. 0.1837. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1837 w tym w użytkach rolnych (0.1837 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00098175/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

47 300 zł

26,00 zł/m2

1 837 m2

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

zgierski, Stryków, Osse, ŁÓDZKIE

Cena wywoławcza:

47 300 zł

26,00 zł/m2

1 837 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Osse, nr działki: 33/1 o pow. ewid. 0.1837. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.1837 w tym w użytkach rolnych (0.1837 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00098175/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 8

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 8, nr działki: 150/2 o pow. ewid. 0.0632. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0632 w tym w użytkach rolnych (0.0632 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043725/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

31 500 zł

50,00 zł/m2

632 m2

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Stryków, ŁÓDZKIE 8

Cena wywoławcza:

31 500 zł

50,00 zł/m2

632 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Stryków 8, nr działki: 150/2 o pow. ewid. 0.0632. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0632 w tym w użytkach rolnych (0.0632 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LD1G/00043725/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

zgierski, Stryków, Niesułków, ŁÓDZKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Niesułków, nr działki: 202/1 o pow. ewid. 0.0538. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0538 w tym w użytkach rolnych (0.0538 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 43029. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 000 zł

19,00 zł/m2

538 m2

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

zgierski, Stryków, Niesułków, ŁÓDZKIE

Cena wywoławcza:

10 000 zł

19,00 zł/m2

538 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków, obręb Niesułków, nr działki: 202/1 o pow. ewid. 0.0538. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0538 w tym w użytkach rolnych (0.0538 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 43029. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-05

Organizator przetargu:
KOWR
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości