Przetargi i licytacje nieruchomości: miński

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza obiektu / lokalu

miński, Siennica, Gen. W. Sikorskiego

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/

DRUGA L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
w drodze elektronicznej

licytacja obejmuje prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Siennica przy ul. Gen. W. Sikorskiego 99, gmina Nasielsk. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 81/16, 81/17 i 82/1 o łącznej powierzchni 0,4561 ha w obrębie 0051 Siennica.
Nieru...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 677 600 zł

Termin: 2024-04-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

miński, Siennica, Gen. W. Sikorskiego

Cena wywoławcza:

1 677 600 zł
... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/

DRUGA L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
w drodze elektronicznej

licytacja obejmuje prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Siennica przy ul. Gen. W. Sikorskiego 99, gmina Nasielsk. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 81/16, 81/17 i 82/1 o łącznej powierzchni 0,4561 ha w obrębie 0051 Siennica.
Nieru...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

miński, Halinów, Kazimierów

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/206/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
1. Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Kazimierów, gminie Halinów, powiecie mińskim, województwie mazowieckim, oznaczonej jako działka nr 20, o pow. 3600 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr *** przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydzia...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

62 351 zł

17,32 zł/m2

3 600 m2

Termin: 2024-04-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

miński, Halinów, Kazimierów

Cena wywoławcza:

62 351 zł

17,32 zł/m2

3 600 m2

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/206/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
1. Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Kazimierów, gminie Halinów, powiecie mińskim, województwie mazowieckim, oznaczonej jako działka nr 20, o pow. 3600 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr *** przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydzia...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

miński, Halinów, Kazimierów

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/206/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

*** Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Kazimierów, gminie Halinów, powiecie mińskim, województwie mazowieckim, oznaczonej jako działka nr 20, o pow. 3600 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr *** przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

62 351 zł

17,32 zł/m2

3 600 m2

Termin: 2024-04-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

miński, Halinów, Kazimierów

Cena wywoławcza:

62 351 zł

17,32 zł/m2

3 600 m2

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/206/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

*** Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Kazimierów, gminie Halinów, powiecie mińskim, województwie mazowieckim, oznaczonej jako działka nr 20, o pow. 3600 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr *** przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

miński, Mrozy, Lipiny

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: LU1S/GUp-s/178/2023) ogłasza konkurs ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Lipiny (gm. Mrozy, powiat miński, obręb 0012 Lipiny), stanowiącej działki ewidencyjne numer 805/2, 806/2, 807, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. SI1M/798... pokaż numer/7.
1. Cena wywoławcza przedm...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

15 000 zł

1,50 zł/m2

10 000 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

miński, Mrozy, Lipiny

Cena wywoławcza:

15 000 zł

1,50 zł/m2

10 000 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: LU1S/GUp-s/178/2023) ogłasza konkurs ofert na nabycie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Lipiny (gm. Mrozy, powiat miński, obręb 0012 Lipiny), stanowiącej działki ewidencyjne numer 805/2, 806/2, 807, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. SI1M/798... pokaż numer/7.
1. Cena wywoławcza przedm...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Mała Wieś

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Mała Wieś, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 2094, niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta o powierzchni 0,5000ha. Działka stanowi trwałe użytki zielone, gleby należą do klasy III wartości bonitacyjnej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

7 742,25 zł

1,55 zł/m2

5 000 m2

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Mała Wieś

Cena wywoławcza:

7 742,25 zł

1,55 zł/m2

5 000 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Mała Wieś, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 2094, niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta o powierzchni 0,5000ha. Działka stanowi trwałe użytki zielone, gleby należą do klasy III wartości bonitacyjnej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Mrozy, Guzew

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Guzew, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, położona jest w odległości ok. 650m od zabudowań wsi i drogi głównej o nawierzchni bitumicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

15 393,86 zł

1,08 zł/m2

14 200 m2

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Mrozy, Guzew

Cena wywoławcza:

15 393,86 zł

1,08 zł/m2

14 200 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Guzew, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, położona jest w odległości ok. 650m od zabudowań wsi i drogi głównej o nawierzchni bitumicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

miński, Dębe Wielkie

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, ***, położonej przy ,Kąty Goździejewskie I, 05-311 Dębe Wielkie, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.

Suma oszacowania wynosi 663 486,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 497 614,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

497 614,50 zł

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

miński, Dębe Wielkie

Cena wywoławcza:

497 614,50 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, ***, położonej przy ,Kąty Goździejewskie I, 05-311 Dębe Wielkie, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.

Suma oszacowania wynosi 663 486,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 497 614,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Sokolnik

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, o pow. 0,3300ha w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta, Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Tere...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

13 486,03 zł

4,09 zł/m2

3 300 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Sokolnik

Cena wywoławcza:

13 486,03 zł

4,09 zł/m2

3 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, o pow. 0,3300ha w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta, Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Tere...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Dąbrowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Dąbrowa, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2900ha położona w drugiej linii od drogi o nawierzchni bitumicznej. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

12 707,44 zł

4,38 zł/m2

2 900 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Dąbrowa

Cena wywoławcza:

12 707,44 zł

4,38 zł/m2

2 900 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Dąbrowa, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2900ha położona w drugiej linii od drogi o nawierzchni bitumicznej. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Sokolnik

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,3100ha, w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta. Bezpośredni dojazd odbywa się drogą o nawierzchni grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 472,16 zł

5,31 zł/m2

3 100 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Sokolnik

Cena wywoławcza:

16 472,16 zł

5,31 zł/m2

3 100 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,3100ha, w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta. Bezpośredni dojazd odbywa się drogą o nawierzchni grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Mrozy, Sokolnik

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, o pow. 0,6300ha w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej drogą gruntową nieutwar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

13 662,22 zł

2,17 zł/m2

6 300 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Mrozy, Sokolnik

Cena wywoławcza:

13 662,22 zł

2,17 zł/m2

6 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, o pow. 0,6300ha w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej drogą gruntową nieutwar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Lubomin

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Lubomin, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 227 niezabudowana o powierzchni 0,33ha, w kształcie wydłużonego prostokąta, nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej, część siedliskowa posiada możliwość uzbroje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

38 089,10 zł

11,54 zł/m2

3 300 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Lubomin

Cena wywoławcza:

38 089,10 zł

11,54 zł/m2

3 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Lubomin, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 227 niezabudowana o powierzchni 0,33ha, w kształcie wydłużonego prostokąta, nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej, część siedliskowa posiada możliwość uzbroje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Mińsk Mazowiecki

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy , 05-304 Stanisławów, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 473 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 47 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w got...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

354 750 zł

Termin: 2024-04-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Mińsk Mazowiecki

Cena wywoławcza:

354 750 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy , 05-304 Stanisławów, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 473 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 47 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w got...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

miński, Mińsk Mazowiecki, Stojadła, Wspólna

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI sprzeda

Prawo do 1/3 udziału części spadku po zmarłym *** w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** - za cenę nie niższą niż 2/3 jego wartości oszacowania: 41 651,89 zł. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03-713 Warszawa w terminie do dnia...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

41 651,89 zł

Termin: 2024-04-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Mińsk Mazowiecki, Stojadła, Wspólna

Cena wywoławcza:

41 651,89 zł
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI sprzeda

Prawo do 1/3 udziału części spadku po zmarłym *** w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** - za cenę nie niższą niż 2/3 jego wartości oszacowania: 41 651,89 zł. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03-713 Warszawa w terminie do dnia...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

miński, Kałuszyn, Stare Groszki

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Kałuszyn, obręb Stare Groszki, nr działki: 504 o pow. ewid. 0,6100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6100 w tym w użytkach rolnych (0,1400 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SI1M/00107686/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

15 200 zł

2,49 zł/m2

6 100 m2

Termin: 2024-04-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

miński, Kałuszyn, Stare Groszki

Cena wywoławcza:

15 200 zł

2,49 zł/m2

6 100 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Kałuszyn, obręb Stare Groszki, nr działki: 504 o pow. ewid. 0,6100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6100 w tym w użytkach rolnych (0,1400 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SI1M/00107686/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-12

Organizator przetargu:
KOWR
1                          64
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości