Przetargi i licytacje nieruchomości: Józefów

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Józefów, Błękitna

... w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. ww. wadium. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w Karczewie __69 8023 00pokaż telefon Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

650 000 zł

11 318 zł/m2

57 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na mieszkanie

Józefów, Błękitna

Cena wywoławcza:

650 000 zł

11 318 zł/m2

57 m2 2 pokoje

... w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. ww. wadium. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w Karczewie __69 8023 00pokaż telefon Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Licytacja komornicza działki

Józefów, ul. Nowowiejska

... pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: *** położonej: 05-420 Józefów, ul. Nowowiejska, Józefów,
dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr *** o pow. 9165 m², obręb 6, położona w miejscowości Józefów, przy ul. Nowowiejskiej, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Nieruchomość jest niezabudowaną działką, obecnie stanowiącą las. Dla ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 005 000 zł

110 zł/m2

9 165 m2

Termin: 2024-05-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Józefów, ul. Nowowiejska

Cena wywoławcza:

1 005 000 zł

110 zł/m2

9 165 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: *** położonej: 05-420 Józefów, ul. Nowowiejska, Józefów,
dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr *** o pow. 9165 m², obręb 6, położona w miejscowości Józefów, przy ul. Nowowiejskiej, pow. otwocki, woj. mazowieckie. Nieruchomość jest niezabudowaną działką, obecnie stanowiącą las. Dla ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na mieszkanie

Józefów, Błękitna

... w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja

2024 r. ww. wadium.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

650 000 zł

11 404 zł/m2

57 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na mieszkanie

Józefów, Błękitna

Cena wywoławcza:

650 000 zł

11 404 zł/m2

57 m2 2 pokoje

... w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja

2024 r. ww. wadium.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na mieszkanie

Józefów, Błękitna

... w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. ww. wadium. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w Karczewie __69 8023 00pokaż telefon Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

650 000 zł

11 318 zł/m2

57 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Józefów, Błękitna

Cena wywoławcza:

650 000 zł

11 318 zł/m2

57 m2 2 pokoje

... w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. ww. wadium. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w Karczewie __69 8023 00pokaż telefon Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Ban...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

127 500 zł

552 zł/m2

231 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

127 500 zł

552 zł/m2

231 m2

... w dniu 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Ban...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Licytacja komornicza domu

Józefów, 3 Maja

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się
pierwsza licytacja

nieruchomości położonej: 05-410 Józefów, ul. 3 Maja 15A, Józefów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***
Przedmiot licytacji stanowi : Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 41/1 o powierzchni 1203 m², położona w Józefowie przy ulicy 3 maja 15A, obręb 20, po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 011 750 zł

6 132 zł/m2

165 m2 4 pokoje

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Józefów, 3 Maja

Cena wywoławcza:

1 011 750 zł

6 132 zł/m2

165 m2 4 pokoje

... : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się
pierwsza licytacja

nieruchomości położonej: 05-410 Józefów, ul. 3 Maja 15A, Józefów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** należącej do dłużnika: ***
Przedmiot licytacji stanowi : Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 41/1 o powierzchni 1203 m², położona w Józefowie przy ulicy 3 maja 15A, obręb 20, po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 07 marca 2024 roku o godzinie 1315 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia01 marca 2024 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w Ka...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

814 000 zł

543 zł/m2

1 500 m2

Termin: 2024-03-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

814 000 zł

543 zł/m2

1 500 m2

... w dniu 07 marca 2024 roku o godzinie 1315 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia01 marca 2024 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w Ka...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 07 marca 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2024 r. ww. wadium.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank Spółdzielcz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

982 000 zł

559 zł/m2

1 756 m2

Termin: 2024-03-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

982 000 zł

559 zł/m2

1 756 m2

... w dniu 07 marca 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2024 r. ww. wadium.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank Spółdzielcz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 06 marca 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2024 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w K...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

824 000 zł

926 zł/m2

890 m2

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

824 000 zł

926 zł/m2

890 m2

... w dniu 06 marca 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2024 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w K...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 06 marca 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2024 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w K...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

824 000 zł

926 zł/m2

890 m2

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

824 000 zł

926 zł/m2

890 m2

... w dniu 06 marca 2024 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2024 r. ww. wadium. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa: Bank Spółdzielczy w K...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

... w dniu 06 marca 2024 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2024 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spół...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

795 000 zł

930 zł/m2

855 m2

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

795 000 zł

930 zł/m2

855 m2

... w dniu 06 marca 2024 roku o godzinie 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2024 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spół...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Licytacja komornicza domu

Józefów, Piastowska

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Piastowska ***, Józefów, 05-126 Nieporęt, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Jana III Sobieskiego 47, Legionowo, 05-120 Legionowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 549 m2, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 186,07 m2, wynikającej z projektu budowlanego budynku, powierzchnia zabudowy wynikają...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

555 750 zł

1 012 zł/m2

549 m2

Termin: 2024-02-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Józefów, Piastowska

Cena wywoławcza:

555 750 zł

1 012 zł/m2

549 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Piastowska ***, Józefów, 05-126 Nieporęt, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Jana III Sobieskiego 47, Legionowo, 05-120 Legionowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 549 m2, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 186,07 m2, wynikającej z projektu budowlanego budynku, powierzchnia zabudowy wynikają...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

Józefów, Bema 1

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 392/22 Syndyk masy upadłości sprzeda: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bema 1 w miejscowości Józefów, gminie Józefów, powiecie otwockim, województwie mazowieckim; stanowiącej działki ewidencyjne nr 63/1, 63/2, w obrębie 57, o łącznej powierzchni 960 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, dwukondygnacyjnym wraz z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym z garażem w bryle budynku, którego ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 365 380 zł

3 306 zł/m2

413 m2

Termin: 2024-01-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Józefów, Bema 1

Cena wywoławcza:

1 365 380 zł

3 306 zł/m2

413 m2

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 392/22 Syndyk masy upadłości sprzeda: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bema 1 w miejscowości Józefów, gminie Józefów, powiecie otwockim, województwie mazowieckim; stanowiącej działki ewidencyjne nr 63/1, 63/2, w obrębie 57, o łącznej powierzchni 960 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, dwukondygnacyjnym wraz z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym z garażem w bryle budynku, którego ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja komornicza domu

Józefów, Kasztanowa

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy ul. Kasztanowa 1A, 05-420 Józefów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Egzekucja z nieruchomości objętej księgą wieczystą *** dotyczy wyłącznie działki ewidencyjnej nr 99/6 o powierzchni 3028 m2 należącej do dłużników *** na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z ostateczną decyzją Wojewody M...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 004 700 zł

3 145 zł/m2

320 m2

Termin: 2024-01-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Józefów, Kasztanowa

Cena wywoławcza:

1 004 700 zł

3 145 zł/m2

320 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy ul. Kasztanowa 1A, 05-420 Józefów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Egzekucja z nieruchomości objętej księgą wieczystą *** dotyczy wyłącznie działki ewidencyjnej nr 99/6 o powierzchni 3028 m2 należącej do dłużników *** na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z ostateczną decyzją Wojewody M...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Józefów

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank S...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

740 000 zł

926 zł/m2

799 m2 11 pokoi

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
Przetarg na obiekt / lokal

Józefów

Cena wywoławcza:

740 000 zł

926 zł/m2

799 m2 11 pokoi

... w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:
Bank S...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Józefów
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości