Licytacje komornicze: Sztabin

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin, Jastrzębna Druga

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin, dla której (adres: ul. , Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa leśna z drzewostanem składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym *** o powierzchni 0,4300 ha, obręb 18 – Jastrzębna Druga. Nieruchomość położona na terenie gminy Sztabin, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

13 920 zł

3,24 zł/m2

4 300 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin, Jastrzębna Druga

Cena wywoławcza:

13 920 zł

3,24 zł/m2

4 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin, dla której (adres: ul. , Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa leśna z drzewostanem składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym *** o powierzchni 0,4300 ha, obręb 18 – Jastrzębna Druga. Nieruchomość położona na terenie gminy Sztabin, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, JAZIEWO

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona pod adresem: 16-310 SZTABIN, JAZIEWO, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 2,8691ha, zabudowanej budyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

230 853,33 zł

2 626 zł/m2

88 m2

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, JAZIEWO

Cena wywoławcza:

230 853,33 zł

2 626 zł/m2

88 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona pod adresem: 16-310 SZTABIN, JAZIEWO, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 2,8691ha, zabudowanej budyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Ppierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 16-310 SZTABIN, JAZIEWO, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

259 710 zł

2 954 zł/m2

88 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin

Cena wywoławcza:

259 710 zł

2 954 zł/m2

88 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Ppierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 16-310 SZTABIN, JAZIEWO, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, 16-310 Sztabin, dla której (adres: ul. ***, Sztabin, 16-310 Sztabin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim, gminie Sztabin, miejscowości Sztabin, obręb ewidencyjny 0037 – Sztabin, oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/8 o powierzchni 900 m2. Działka położona na obrzeżach miejscowośc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 402,50 zł

18,23 zł/m2

900 m2

Termin: 2023-08-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin

Cena wywoławcza:

16 402,50 zł

18,23 zł/m2

900 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, 16-310 Sztabin, dla której (adres: ul. ***, Sztabin, 16-310 Sztabin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim, gminie Sztabin, miejscowości Sztabin, obręb ewidencyjny 0037 – Sztabin, oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/8 o powierzchni 900 m2. Działka położona na obrzeżach miejscowośc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-08-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, Jaziewo

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomoścć zabudowana składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 816 położonej pod adresem: 16-310 Sztabin, Jaziewo, obręb- 20-Jaziewo o powierzchni 1,2096ha, zabudowanej parterowym budynkiem mieszka...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

182 142 zł

2 424 zł/m2

75 m2

Termin: 2022-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, Jaziewo

Cena wywoławcza:

182 142 zł

2 424 zł/m2

75 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomoścć zabudowana składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 816 położonej pod adresem: 16-310 Sztabin, Jaziewo, obręb- 20-Jaziewo o powierzchni 1,2096ha, zabudowanej parterowym budynkiem mieszka...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, Kościuszki

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 16-310 SZTABIN , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Kościuszki, 16-310 Sztabin dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość położona w granicach zwartej zabudow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

49 136,67 zł

1 229 zł/m2

40 m2

Termin: 2022-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, Kościuszki

Cena wywoławcza:

49 136,67 zł

1 229 zł/m2

40 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 16-310 SZTABIN , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Kościuszki, 16-310 Sztabin dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość położona w granicach zwartej zabudow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, Kościuszki

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 16-310 SZTABIN , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w granicach zwartej zabudowy miejscowości gminnej przy ulicy Kościuszki w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8. Sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowa usługowa. Teren działki og...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

55 278,75 zł

1 383 zł/m2

40 m2

Termin: 2022-09-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, Kościuszki

Cena wywoławcza:

55 278,75 zł

1 383 zł/m2

40 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 16-310 SZTABIN , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w granicach zwartej zabudowy miejscowości gminnej przy ulicy Kościuszki w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8. Sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowa usługowa. Teren działki og...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, Jaziewo

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomoścć zabudowana składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 816 położonej pod adresem: 16-310 Sztabin, Jaziewo, obręb- 20-Jaziewo o powierzchni 1,2096ha, zabudowanej parterowym budynkiem miesz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

204 909,75 zł

2 727 zł/m2

75 m2

Termin: 2022-09-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, Jaziewo

Cena wywoławcza:

204 909,75 zł

2 727 zł/m2

75 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomoścć zabudowana składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 816 położonej pod adresem: 16-310 Sztabin, Jaziewo, obręb- 20-Jaziewo o powierzchni 1,2096ha, zabudowanej parterowym budynkiem miesz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin, Motułka

... druga licytacja nieruchomości;
nieruchomość gruntowa z zabudową zagrodową składająca się z działek gruntowych oznaczonych w katastrze nieruchomości numerami 26/1, 26/5, 26/6, 641 obręb 33-Motułka, 574/2, 581, 701, 582 obręb 36-Sosnowo o łącznej powierzchni 19,14 ha. Wszystkie działki usytuowane na terenie gminy Sztabin, powiat augustowski, woj. podlaskie.
Działka 26/1 o powierzchni 2,71 ha, z zabudową zagrodową, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,97 m (2), oraz budynki gospodarc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

439 203,33 zł

2,00 zł/m2

191 400 m2

Termin: 2022-04-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin, Motułka

Cena wywoławcza:

439 203,33 zł

2,00 zł/m2

191 400 m2

... druga licytacja nieruchomości;
nieruchomość gruntowa z zabudową zagrodową składająca się z działek gruntowych oznaczonych w katastrze nieruchomości numerami 26/1, 26/5, 26/6, 641 obręb 33-Motułka, 574/2, 581, 701, 582 obręb 36-Sosnowo o łącznej powierzchni 19,14 ha. Wszystkie działki usytuowane na terenie gminy Sztabin, powiat augustowski, woj. podlaskie.
Działka 26/1 o powierzchni 2,71 ha, z zabudową zagrodową, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,97 m (2), oraz budynki gospodarc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-04-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości