Przetargi i licytacje nieruchomości: pucki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza mieszkania

Władysławowo, Profesora Siedleckiego

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy PROFESORA SIEDLECKIEGO 18/, 84-120 WŁADYSŁAWOWO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:

LINK DO OPERATU:

https://drive.google.com/file/d/13yjOjX8K7Sstqo6rcm-zRNoj5bmbcJab/view?usp=drive_link . . . . . Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 64,11 m2 znajduje się na parterze. Przedmiotowy lokal, zgodnie z zapisa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

472 500 zł

7 370 zł/m2

64 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Władysławowo, Profesora Siedleckiego

Cena wywoławcza:

472 500 zł

7 370 zł/m2

64 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy PROFESORA SIEDLECKIEGO 18/, 84-120 WŁADYSŁAWOWO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:

LINK DO OPERATU:

https://drive.google.com/file/d/13yjOjX8K7Sstqo6rcm-zRNoj5bmbcJab/view?usp=drive_link . . . . . Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 64,11 m2 znajduje się na parterze. Przedmiotowy lokal, zgodnie z zapisa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pucki, Kosakowo, Hiacyntowa

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: ***, położonej przy ul. Hiacyntowa ***, ***-*** Kosakowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym *** o powierzchni 917 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek biurowy – wolnostojący o łącznej powierzchni netto 891,02 m2. Na II piętrze urządzone jest mieszkanie.

Suma oszacowania wynos...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 106 000 zł

2 364 zł/m2

891 m2

Termin: 2024-07-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pucki, Kosakowo, Hiacyntowa

Cena wywoławcza:

2 106 000 zł

2 364 zł/m2

891 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: ***, położonej przy ul. Hiacyntowa ***, ***-*** Kosakowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym *** o powierzchni 917 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek biurowy – wolnostojący o łącznej powierzchni netto 891,02 m2. Na II piętrze urządzone jest mieszkanie.

Suma oszacowania wynos...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

pucki

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 13 listopada 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza szósty pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż udziału ½ części w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

184 529 zł

399 zł/m2

462 m2 6 pokoi

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pucki

Cena wywoławcza:

184 529 zł

399 zł/m2

462 m2 6 pokoi

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 13 listopada 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza szósty pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż udziału ½ części w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pucki, Kosakowo, Dębogórze

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 13 listopada 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza szósty pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż udziału ½ części w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

184 529 zł

399 zł/m2

462 m2 6 pokoi

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pucki, Kosakowo, Dębogórze

Cena wywoławcza:

184 529 zł

399 zł/m2

462 m2 6 pokoi

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 13 listopada 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza szósty pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

Sprzedaż udziału ½ części w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Puck

... w siedzibie Urzędu Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, sala 115, 1 piętro.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została zamieszczona na stronach internetowych: bip.miastopuck.pl i www.miastopuck.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Puck. Bliższych informacji o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13 (pok. 101), pod numerem tel. (58) 673-05-22,21,23,24 lub kierując pytanie na adres poczty elektronicznej nieruchomosci...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 510 000 zł

133 zł/m2

18 932 m2

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Puck
Przetarg na działkę

Puck

Cena wywoławcza:

2 510 000 zł

133 zł/m2

18 932 m2

... w siedzibie Urzędu Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, sala 115, 1 piętro.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została zamieszczona na stronach internetowych: bip.miastopuck.pl i www.miastopuck.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Puck. Bliższych informacji o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13 (pok. 101), pod numerem tel. (58) 673-05-22,21,23,24 lub kierując pytanie na adres poczty elektronicznej nieruchomosci...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Puck
Licytacja komornicza działki

pucki, Krokowa

... druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika*** z o.o.
położonej: 84-110 Kartoszyno, gmina Krokowa, powiat pucki
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW/***
Opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Gminy Krokowa znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [1.7.4] i położona jest na terenie ozn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

673 333,33 zł

31,16 zł/m2

21 611 m2

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

pucki, Krokowa

Cena wywoławcza:

673 333,33 zł

31,16 zł/m2

21 611 m2

... druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika*** z o.o.
położonej: 84-110 Kartoszyno, gmina Krokowa, powiat pucki
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW/***
Opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Gminy Krokowa znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [1.7.4] i położona jest na terenie ozn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błoto Drugie

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości
w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej
w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.
2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).
3. Operat szacunkowy nieruchomości z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

134 000 zł

149 zł/m2

900 m2

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błoto Drugie

Cena wywoławcza:

134 000 zł

149 zł/m2

900 m2

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości
w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej
w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.
2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).
3. Operat szacunkowy nieruchomości z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błoto Drugie

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości

w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej

nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej

w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

134 000 zł

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błoto Drugie

Cena wywoławcza:

134 000 zł
1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości

w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej

nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej

w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości
w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej
w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomoś...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

134 000 zł

149 zł/m2

900 m2

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki

Cena wywoławcza:

134 000 zł

149 zł/m2

900 m2

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości
w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej
w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomoś...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błota

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości
w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej
w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomoś...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

134 000 zł

149 zł/m2

900 m2

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błota

Cena wywoławcza:

134 000 zł

149 zł/m2

900 m2

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości
w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej
w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomoś...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błoto Drugie

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości

w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej

nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej

w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

134 000 zł

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błoto Drugie

Cena wywoławcza:

134 000 zł
1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości

w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej

nr ewidencyjnym 1026 o pow. 0,09 ha, zapisanej w KW o nr ***, położonej

w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja komornicza działki

Puck, ul. Kasztanowa i ul. Lawendowa

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 84-100 BRUDZEWO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***/***.
Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w przy ulicy Kasztanowej i przy ulicy Lawendowej w Brudzewie – Celbowie (województwo pomorskie, powiat pucki, gmina Puck). Nieruchomość składa się z dwóch działek, nie położonych obok siebie. Jedna działka położona jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

36 600 zł

49,46 zł/m2

740 m2

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Puck, ul. Kasztanowa i ul. Lawendowa

Cena wywoławcza:

36 600 zł

49,46 zł/m2

740 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 84-100 BRUDZEWO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***/***.
Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w przy ulicy Kasztanowej i przy ulicy Lawendowej w Brudzewie – Celbowie (województwo pomorskie, powiat pucki, gmina Puck). Nieruchomość składa się z dwóch działek, nie położonych obok siebie. Jedna działka położona jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Władysławowo, Towarowa 5

Przedmiotem najmu jest powierzchnia gruntu z przeznaczeniem na posadowienie dwóch foodtrucków na placu o łącznej powierzchni 30 m2 (po 15 m2 na foodtrucka) przy budynku dworca we Władysławowie, w sąsiedztwie wiaty rowerowo- śmietnikowej (ul. Towarowa 5, działka nr 469/8).

Wybór najemców zostanie przeprowadzony w oddzielnych postepowaniach przetargowych.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że administrato...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

0 zł

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Władysławowo, Towarowa 5

Cena wywoławcza:

0 zł
Przedmiotem najmu jest powierzchnia gruntu z przeznaczeniem na posadowienie dwóch foodtrucków na placu o łącznej powierzchni 30 m2 (po 15 m2 na foodtrucka) przy budynku dworca we Władysławowie, w sąsiedztwie wiaty rowerowo- śmietnikowej (ul. Towarowa 5, działka nr 469/8).

Wybór najemców zostanie przeprowadzony w oddzielnych postepowaniach przetargowych.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że administrato...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Licytacja komornicza domu

pucki, Kosakowo, Rewa, Klebby

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Klebby , 81-198 REWA, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:

LINK DO OPERATU:

https://drive.google.com/file/d/1MaXxxoBZ-psQLt-Pnmmi7NHiL2yajiI-/view?usp=sharing . . . . . Działka nr 468 o pow. 617 m2,zabudowana budynkiem jednorodzinnym w trakcie budowy. Działka jest regularnych kształtów i płaska. Poza zabudową nie jest z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

247 650 zł

1 783 zł/m2

139 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pucki, Kosakowo, Rewa, Klebby

Cena wywoławcza:

247 650 zł

1 783 zł/m2

139 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Klebby , 81-198 REWA, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:

LINK DO OPERATU:

https://drive.google.com/file/d/1MaXxxoBZ-psQLt-Pnmmi7NHiL2yajiI-/view?usp=sharing . . . . . Działka nr 468 o pow. 617 m2,zabudowana budynkiem jednorodzinnym w trakcie budowy. Działka jest regularnych kształtów i płaska. Poza zabudową nie jest z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pucki, Kosakowo, Mosty, Jaworowa

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: ***, położonej przy ***, ***-*** ***, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym *** o powierzchni *** m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/157jQm7gEa_YLWmoGHS_sZmBChE8OvfM4/view

Suma oszacowania w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

326 250 zł

382 zł/m2Termin: 2024-03-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pucki, Kosakowo, Mosty, Jaworowa

Cena wywoławcza:

326 250 zł

382 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: ***, położonej przy ***, ***-*** ***, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym *** o powierzchni *** m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/157jQm7gEa_YLWmoGHS_sZmBChE8OvfM4/view

Suma oszacowania w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości