Przetargi nieruchomości: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

pszczyński, Goczałkowice-Zdrój

... dnia 18 lipca 2024 r. w Sali 101 Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13, o godzinie 10:00.

10. Poprzedni przetarg odbył się: 25.04.2024 r.

11. Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 12 lipca 2024 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój prowadzony przez Bank Spółdzielczy w PszczynieXXXXX006. Liczy się data wpływu na konto tut. Urzędu.

12. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamkni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 000 zł

119 zł/m2

505 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
Przetarg na działkę

pszczyński, Goczałkowice-Zdrój

Cena wywoławcza:

60 000 zł

119 zł/m2

505 m2

... dnia 18 lipca 2024 r. w Sali 101 Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13, o godzinie 10:00.

10. Poprzedni przetarg odbył się: 25.04.2024 r.

11. Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 12 lipca 2024 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój prowadzony przez Bank Spółdzielczy w PszczynieXXXXX006. Liczy się data wpływu na konto tut. Urzędu.

12. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamkni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
Przetarg na działkę

będziński, Bobrowniki, Drozdów

... w dniu 18 lipca 2024 r. o godzinie podanej w kolumnie 6 powyższej tabeli w sali nr 25 (II piętro) Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach (42-583), ul. Gminna 8.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki, opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki (adres strony: www.bobrowniki.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki (adres strony: www.bip.bobrowniki.pl), a także na tablicach ogłoszeń w sołectwie Bobrownik...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

356 000 zł

188 zł/m2

1 895 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Bobrowniki, pow. będziński, woj. śląskie
Przetarg na działkę

będziński, Bobrowniki, Drozdów

Cena wywoławcza:

356 000 zł

188 zł/m2

1 895 m2

... w dniu 18 lipca 2024 r. o godzinie podanej w kolumnie 6 powyższej tabeli w sali nr 25 (II piętro) Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach (42-583), ul. Gminna 8.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki, opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki (adres strony: www.bobrowniki.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki (adres strony: www.bip.bobrowniki.pl), a także na tablicach ogłoszeń w sołectwie Bobrownik...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Bobrowniki, pow. będziński, woj. śląskie
Przetarg na działkę

częstochowski, Mykanów, Lubojenka

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lubojenka, gmina Mykanów, oznaczonej jako działki nr 1639 o pow. 0,7096 ha i nr 1641 o pow. 0,6430 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.Cena wywoławcza do przetargu działki nr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

446 000 zł

62,85 zł/m2

7 096 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Przetarg na działkę

częstochowski, Mykanów, Lubojenka

Cena wywoławcza:

446 000 zł

62,85 zł/m2

7 096 m2

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lubojenka, gmina Mykanów, oznaczonej jako działki nr 1639 o pow. 0,7096 ha i nr 1641 o pow. 0,6430 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.Cena wywoławcza do przetargu działki nr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Przetarg na działkę

Katowice, Floriana

... za pośrednictwem Platformy przetargowej (https://przetargi.sdsm.pl/), dnia 17.07.2024 roku (środa) o godzinie 09:00 (od 09:00 do 09:30).

Warunki przystąpienia do aukcji elektronicznej:

W Aukcjach prowadzonych na Platformie mogą uczestniczyć tylko zarejestrowani użytkownicy. Rejestracji można dokonać tutaj.

Informacje dla kontrahentów, dotyczące zasad uczestnictwa w Aukcji dostępne są w ramach Platformy Przetargowej (Informacje dla kontrahentów).

Zarejestrowany Użytkownik, celem p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 650 000 zł

1 478 zł/m2

1 116 m2

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Katowice, Floriana

Cena wywoławcza:

1 650 000 zł

1 478 zł/m2

1 116 m2

... za pośrednictwem Platformy przetargowej (https://przetargi.sdsm.pl/), dnia 17.07.2024 roku (środa) o godzinie 09:00 (od 09:00 do 09:30).

Warunki przystąpienia do aukcji elektronicznej:

W Aukcjach prowadzonych na Platformie mogą uczestniczyć tylko zarejestrowani użytkownicy. Rejestracji można dokonać tutaj.

Informacje dla kontrahentów, dotyczące zasad uczestnictwa w Aukcji dostępne są w ramach Platformy Przetargowej (Informacje dla kontrahentów).

Zarejestrowany Użytkownik, celem p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

raciborski, Rudnik, Jastrzębie, Podhalańska

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 180/3 (obręb 0012 JASTRZĘBIE MIASTO) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej, o powierzchni 92,00 m2 oraz budowli w postaci kostki betonowej stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1J/00021830/0.
Nieruchomość składa się z działki o numerze 180/3 i położona jest w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej, na obrzeżach stre...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 531 zł

234 zł/m2

92 m2

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

raciborski, Rudnik, Jastrzębie, Podhalańska

Cena wywoławcza:

21 531 zł

234 zł/m2

92 m2

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 180/3 (obręb 0012 JASTRZĘBIE MIASTO) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej, o powierzchni 92,00 m2 oraz budowli w postaci kostki betonowej stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1J/00021830/0.
Nieruchomość składa się z działki o numerze 180/3 i położona jest w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej, na obrzeżach stre...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

raciborski, Rudnik, Jastrzębie, Podhalańska

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 180/5, (obręb 0012 JASTRZĘBIE MIASTO) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej, o powierzchni 544,00 m2 , dla których Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1J/00021830/0.
Nieruchomość składa się z działki o nr 180/5 położonej w Jastrzębiu-Zdroju u zbiegu ul. Podhalańskiej i ul. Zielonej, na obrzeżach strefy śródmiejskiej. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi ukształtowana zabudowa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

78 478 zł

144 zł/m2

544 m2

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

raciborski, Rudnik, Jastrzębie, Podhalańska

Cena wywoławcza:

78 478 zł

144 zł/m2

544 m2

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 180/5, (obręb 0012 JASTRZĘBIE MIASTO) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej, o powierzchni 544,00 m2 , dla których Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1J/00021830/0.
Nieruchomość składa się z działki o nr 180/5 położonej w Jastrzębiu-Zdroju u zbiegu ul. Podhalańskiej i ul. Zielonej, na obrzeżach strefy śródmiejskiej. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi ukształtowana zabudowa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na mieszkanie

Częstochowa, Śródmieście, Focha

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 17.07.2024r o godzinie 10.00 w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie przy ul. Filomatów 18/20, odbędzie się sprzedaż:

*** nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Częstochowie przy ul. Focha 38 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą, o łącznej powierzchni 63,39 m² oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 31066***00. Dla opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

244 500 zł

3 857 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Przetarg na mieszkanie

Częstochowa, Śródmieście, Focha

Cena wywoławcza:

244 500 zł

3 857 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 17.07.2024r o godzinie 10.00 w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie przy ul. Filomatów 18/20, odbędzie się sprzedaż:

*** nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Częstochowie przy ul. Focha 38 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą, o łącznej powierzchni 63,39 m² oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 31066***00. Dla opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ocicka

Gmina Racibórz oferuje do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 2 , usytuowany na parterze budynku wielomieszkaniowego Racibórz ul. Ocicka nr 36.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 39,35 m2,
do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,49 m2

Sprzedaż w drodze rokowań .

Cena wywoławcza do rokowań – nie niższa niż 110 000,00 zł

Rokowania odbędą się 17 lipca 2024r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 12...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

110 000 zł

2 795 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ocicka

Cena wywoławcza:

110 000 zł

2 795 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Gmina Racibórz oferuje do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 2 , usytuowany na parterze budynku wielomieszkaniowego Racibórz ul. Ocicka nr 36.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 39,35 m2,
do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,49 m2

Sprzedaż w drodze rokowań .

Cena wywoławcza do rokowań – nie niższa niż 110 000,00 zł

Rokowania odbędą się 17 lipca 2024r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 12...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ocicka

Gmina Racibórz oferuje do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 5 , usytuowany na I piętrze budynku wielomieszkaniowego Racibórz ul. Ocicka nr 36.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 41,22 m2,
do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,39 m2

Sprzedaż w drodze rokowań .

Cena wywoławcza do rokowań – nie niższa niż 120 000,00 zł

Rokowania odbędą się 17 lipca 2024r. o godz. 11 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 1...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

120 000 zł

2 911 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ocicka

Cena wywoławcza:

120 000 zł

2 911 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Gmina Racibórz oferuje do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 5 , usytuowany na I piętrze budynku wielomieszkaniowego Racibórz ul. Ocicka nr 36.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 41,22 m2,
do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,39 m2

Sprzedaż w drodze rokowań .

Cena wywoławcza do rokowań – nie niższa niż 120 000,00 zł

Rokowania odbędą się 17 lipca 2024r. o godz. 11 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 1...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Czeladź, Przełajska

BK-GL.6840.14.2024; BK-GL.6840.15.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Przełajskiej oznaczone numerami działek: 118 o powierzchn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

172 200 zł

246 zł/m2

700 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Czeladź, Przełajska

Cena wywoławcza:

172 200 zł

246 zł/m2

700 m2

BK-GL.6840.14.2024; BK-GL.6840.15.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Przełajskiej oznaczone numerami działek: 118 o powierzchn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na mieszkanie

Dąbrowa Górnicza, Adamieckiego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR”

w Dąbrowie Górniczej, ul. Adamieckiego 11Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert na

ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) lokalu mieszkalnego :AOM 4

- przy ul. Adamieckiego 11/157 w Dąbrowie Górniczej o pow. 28,60 m2, 1 pokój, kuchnia, XII piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

149 989 zł

5 244 zł/m2

29 m2 1 pokój

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" w Dąbrowie Górniczej
Przetarg na mieszkanie

Dąbrowa Górnicza, Adamieckiego

Cena wywoławcza:

149 989 zł

5 244 zł/m2

29 m2 1 pokój

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR”

w Dąbrowie Górniczej, ul. Adamieckiego 11Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert na

ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) lokalu mieszkalnego :AOM 4

- przy ul. Adamieckiego 11/157 w Dąbrowie Górniczej o pow. 28,60 m2, 1 pokój, kuchnia, XII piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" w Dąbrowie Górniczej
Przetarg na działkę

pszczyński, Suszec, Rudziczka, Woszczycka

Nieruchomości stanowią dwie niezabudowane działki o numerach geodezyjnych: 712/93 oraz 1438/141 o łącznej powierzchni 2,5858 ha. Obie działki położone są na terenie płaskim o lekkim nachyleniu w kierunku południowo - zachodnim, ich kształty przypominają trapezy. Tereny działek zagospodarowane są jako niekoszone łąki. Całość nie jest ogrodzona. Działka nr 712/93 od strony południowo - wschodniej przylega do ul. Woszczyckiej, z pozostałych stron graniczy z działkami niezabudowanymi, zagospodarowan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 800 000 zł

108 zł/m2

25 858 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

pszczyński, Suszec, Rudziczka, Woszczycka

Cena wywoławcza:

2 800 000 zł

108 zł/m2

25 858 m2

Nieruchomości stanowią dwie niezabudowane działki o numerach geodezyjnych: 712/93 oraz 1438/141 o łącznej powierzchni 2,5858 ha. Obie działki położone są na terenie płaskim o lekkim nachyleniu w kierunku południowo - zachodnim, ich kształty przypominają trapezy. Tereny działek zagospodarowane są jako niekoszone łąki. Całość nie jest ogrodzona. Działka nr 712/93 od strony południowo - wschodniej przylega do ul. Woszczyckiej, z pozostałych stron graniczy z działkami niezabudowanymi, zagospodarowan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Czeladź, Dehnelów

Nieruchomość obejmuje działkę gruntu numer 33/15 o powierzchni 0,0228 ha. Działka ma nieregularny kształt, teren nieruchomości płaski. Działka posiada możliwość dostępu do uzbrojenia terenu w postaci energii elektrycznej, wody, kanalizacji, gazu i teletechniki. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej. Na terenie działki mogą znajdować się pozostałości po rozebranym fundamencie. Działka posiada dostęp do drogi publicznej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

42 000 zł

184 zł/m2

228 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Czeladź, Dehnelów

Cena wywoławcza:

42 000 zł

184 zł/m2

228 m2

Nieruchomość obejmuje działkę gruntu numer 33/15 o powierzchni 0,0228 ha. Działka ma nieregularny kształt, teren nieruchomości płaski. Działka posiada możliwość dostępu do uzbrojenia terenu w postaci energii elektrycznej, wody, kanalizacji, gazu i teletechniki. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej. Na terenie działki mogą znajdować się pozostałości po rozebranym fundamencie. Działka posiada dostęp do drogi publicznej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

pszczyński, Suszec, Rudziczka, Woszczycka

Nieruchomość stanowią trzy niezabudowane działki o numerach geodezyjnych: 545/141, 541/95, 540/94 o łącznej powierzchni 0,9145 ha.  Działki leżą na terenie płaskim, ich łączny kształt tworzy nieregularny wielobok. Teren nieruchomości stanowi obecnie niekoszoną łąkę z nasadzeniami drzew i krzewów w części południowej. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowo - wschodniej znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Z pozostałych stron graniczy z działkami niezabudo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

109 zł/m2

9 145 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

pszczyński, Suszec, Rudziczka, Woszczycka

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

109 zł/m2

9 145 m2

Nieruchomość stanowią trzy niezabudowane działki o numerach geodezyjnych: 545/141, 541/95, 540/94 o łącznej powierzchni 0,9145 ha.  Działki leżą na terenie płaskim, ich łączny kształt tworzy nieregularny wielobok. Teren nieruchomości stanowi obecnie niekoszoną łąkę z nasadzeniami drzew i krzewów w części południowej. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowo - wschodniej znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Z pozostałych stron graniczy z działkami niezabudo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

częstochowski, Mstów, Jaźwiny

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:- prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nr działki 14/2 i 15/2 położonej w miejscowości Jaźwiny, objętej księgą wieczystą nr *** z wolnej ręki za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. za kwotę 124 979,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych)Warunkiem przystąpienia do konkur...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

124 979 zł

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

częstochowski, Mstów, Jaźwiny

Cena wywoławcza:

124 979 zł
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:- prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nr działki 14/2 i 15/2 położonej w miejscowości Jaźwiny, objętej księgą wieczystą nr *** z wolnej ręki za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. za kwotę 124 979,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych)Warunkiem przystąpienia do konkur...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
1                         100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości