Przetargi i licytacje nieruchomości: Rybnik

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Śródmieście, Dworcowa

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Łukasz Kościelny

Kancelaria Komornicza, Jadwigi i Feliksa Białych 5, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 32 739 03 58 / fax.

Sygnatura: KM 1050/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Łukasz Kościelny podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1050/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

214 687,50 zł

4 115 zł/m2

52 m2 3 pokoje

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Śródmieście, Dworcowa

Cena wywoławcza:

214 687,50 zł

4 115 zł/m2

52 m2 3 pokoje

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Łukasz Kościelny

Kancelaria Komornicza, Jadwigi i Feliksa Białych 5, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 32 739 03 58 / fax.

Sygnatura: KM 1050/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Łukasz Kościelny podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1050/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Śródmieście, Wysoka

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Wysoka 25/***, 44-200 Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.

Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy osza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

150 000 zł

Termin: 2024-08-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Śródmieście, Wysoka

Cena wywoławcza:

150 000 zł
... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Wysoka 25/***, 44-200 Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.

Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy osza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Paruszowiec, Nadbrzeżna

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Nadbrzeżna ***,Rybnik, 44-200 RYBNIK, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ***/***/*** o powierzchni 0,2078 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr *** o powierzchni użytkowej 110,01m2 oraz budynkami niemieszkalnymi - murowanym b...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

318 225 zł

2 893 zł/m2

110 m2

Termin: 2024-08-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Paruszowiec, Nadbrzeżna

Cena wywoławcza:

318 225 zł

2 893 zł/m2

110 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Nadbrzeżna ***,Rybnik, 44-200 RYBNIK, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ***/***/*** o powierzchni 0,2078 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr *** o powierzchni użytkowej 110,01m2 oraz budynkami niemieszkalnymi - murowanym b...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Kamień pod Rzędówką, Jodłowa

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy Jodłowa , 44-213 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowią dwie bezpośrednio ze sobą sąsiadujące działki gruntu nr *** o łącznej powierzchni 0,0596 ha. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, murowanym budynkiem mieszkalnym jed...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

292 537,33 zł

1 919 zł/m2

153 m2

Termin: 2024-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Kamień pod Rzędówką, Jodłowa

Cena wywoławcza:

292 537,33 zł

1 919 zł/m2

153 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy Jodłowa , 44-213 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowią dwie bezpośrednio ze sobą sąsiadujące działki gruntu nr *** o łącznej powierzchni 0,0596 ha. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, murowanym budynkiem mieszkalnym jed...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Stodoły, Jaworowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Jaworowa *** ,Rybnik dzielnica Stodoły, 44-200 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 398 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 048 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 048 500 zł

750 zł/m2Termin: 2024-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Stodoły, Jaworowa

Cena wywoławcza:

1 048 500 zł

750 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Jaworowa *** ,Rybnik dzielnica Stodoły, 44-200 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 398 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 048 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Kamień pod Rzędówką, Maksymiliana Dudka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Maksymiliana Dudka , 44-213 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny położona jest na działce nr *** o powierzchni łącznej 726m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy mieszk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

369 375 zł

2 601 zł/m2

142 m2 6 pokoi

Termin: 2024-07-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Kamień pod Rzędówką, Maksymiliana Dudka

Cena wywoławcza:

369 375 zł

2 601 zł/m2

142 m2 6 pokoi

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Maksymiliana Dudka , 44-213 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny położona jest na działce nr *** o powierzchni łącznej 726m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy mieszk...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Niewiadom Górny, Letnia

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Letnia ***, 44-273 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni - 0,0368 ha (powierzchnia użytkowa budynku - 121,74 m2)

Suma oszacowania wynosi 411 671,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 753,25 zł. Licytant przystępujący do p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

308 753,25 zł

2 536 zł/m2

122 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Niewiadom Górny, Letnia

Cena wywoławcza:

308 753,25 zł

2 536 zł/m2

122 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Letnia ***, 44-273 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni - 0,0368 ha (powierzchnia użytkowa budynku - 121,74 m2)

Suma oszacowania wynosi 411 671,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 753,25 zł. Licytant przystępujący do p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Niedobczyce, Barbary

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy ***, 44-270 Rybnik, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/*** .
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr *** jest na I piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 54,32m2. Brak prawnie przynależnej piwnicy. Wraz z udziałem 999/10000 w nieruc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

168 900 zł

3 109 zł/m2

54 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Niedobczyce, Barbary

Cena wywoławcza:

168 900 zł

3 109 zł/m2

54 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy ***, 44-270 Rybnik, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/*** .
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr *** jest na I piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 54,32m2. Brak prawnie przynależnej piwnicy. Wraz z udziałem 999/10000 w nieruc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Mickiewicza

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy Mickiewicza 4, 44-200 Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 445 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to j...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

333 900 zł

2 350 zł/m2

142 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Rybnik, Mickiewicza

Cena wywoławcza:

333 900 zł

2 350 zł/m2

142 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy Mickiewicza 4, 44-200 Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 445 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to j...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Wolna 130

Na podstawie Postanowienia z dnia 20.10.2023 roku GL1G/GU/876/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Wolnej 130, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 2361/296 o powierzchni 0,1804 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

378 333 zł

210 zł/m2

1 804 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Wolna 130

Cena wywoławcza:

378 333 zł

210 zł/m2

1 804 m2

Na podstawie Postanowienia z dnia 20.10.2023 roku GL1G/GU/876/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Wolnej 130, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 2361/296 o powierzchni 0,1804 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Rybnik, Strażacka 56

Na podstawie Postanowienia z dnia 06 czerwca 2023 roku GL1G/GU/519/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej w Rybniku, przy ulicy Strażackiej 56, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 488/141 o powierzchni 0,1016 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

199 000 zł

1 809 zł/m2

110 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Rybnik, Strażacka 56

Cena wywoławcza:

199 000 zł

1 809 zł/m2

110 m2 4 pokoje

Na podstawie Postanowienia z dnia 06 czerwca 2023 roku GL1G/GU/519/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej w Rybniku, przy ulicy Strażackiej 56, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 488/141 o powierzchni 0,1016 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Śląska

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

1.Na podstawie Postanowienia z dnia 11.03.2024 roku GL1G/GU/121/2024 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/6 w nieruchomości lokalowej tj. lokal mieszkalny – usytuowany na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Rybniku, przy ulicy Śląskiej 16 o powierzchni użytkowe...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 000 zł

678 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Śląska

Cena wywoławcza:

40 000 zł

678 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

1.Na podstawie Postanowienia z dnia 11.03.2024 roku GL1G/GU/121/2024 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/6 w nieruchomości lokalowej tj. lokal mieszkalny – usytuowany na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Rybniku, przy ulicy Śląskiej 16 o powierzchni użytkowe...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Wyzwolenia

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Wyzwolenia ***, 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 702 919,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 468 612,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 70 291,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w go...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

468 612,67 zł

667 zł/m2Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Wyzwolenia

Cena wywoławcza:

468 612,67 zł

667 zł/m2


... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Wyzwolenia ***, 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 702 919,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 468 612,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 70 291,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w go...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Orzepowice, Długa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Długa ***, 44-200 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Zamkowa ***, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL***Y/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona jest w Rybniku dzielnicy Orzepowice. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej....
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

353 025 zł

2 992 zł/m2

118 m2 4 pokoje

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rybnik, Orzepowice, Długa

Cena wywoławcza:

353 025 zł

2 992 zł/m2

118 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Długa ***, 44-200 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Zamkowa ***, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL***Y/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona jest w Rybniku dzielnicy Orzepowice. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej....
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Józefa Lompy

... 27.06.2024 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, sala narad numer 4 parter.
6. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
6.1 Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu,
w wysokości 10% ceny wywoławczej: 10 200,00 zł na konto bankowe 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695 z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunek, gminy najpóźniej dnia 19.06.2024 r.
6.2 Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

102 000 zł

2 123 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Józefa Lompy

Cena wywoławcza:

102 000 zł

2 123 zł/m2

48 m2 2 pokoje

... 27.06.2024 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, sala narad numer 4 parter.
6. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
6.1 Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu,
w wysokości 10% ceny wywoławczej: 10 200,00 zł na konto bankowe 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695 z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunek, gminy najpóźniej dnia 19.06.2024 r.
6.2 Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
1                          26
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości