Przetargi nieruchomości: Rybnik

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Rybnik, Strażacka 56

Na podstawie Postanowienia z dnia 06 czerwca 2023 roku GL1G/GU/519/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej w Rybniku, przy ulicy Strażackiej 56, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 488/141 o powierzchni 0,1016 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

199 000 zł

1 809 zł/m2

110 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Rybnik, Strażacka 56

Cena wywoławcza:

199 000 zł

1 809 zł/m2

110 m2 4 pokoje

Na podstawie Postanowienia z dnia 06 czerwca 2023 roku GL1G/GU/519/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej w Rybniku, przy ulicy Strażackiej 56, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 488/141 o powierzchni 0,1016 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Wolna 130

Na podstawie Postanowienia z dnia 20.10.2023 roku GL1G/GU/876/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Wolnej 130, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 2361/296 o powierzchni 0,1804 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

378 333 zł

210 zł/m2

1 804 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Wolna 130

Cena wywoławcza:

378 333 zł

210 zł/m2

1 804 m2

Na podstawie Postanowienia z dnia 20.10.2023 roku GL1G/GU/876/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Wolnej 130, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 2361/296 o powierzchni 0,1804 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Śląska

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

1.Na podstawie Postanowienia z dnia 11.03.2024 roku GL1G/GU/121/2024 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/6 w nieruchomości lokalowej tj. lokal mieszkalny – usytuowany na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Rybniku, przy ulicy Śląskiej 16 o powierzchni użytkowe...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 000 zł

678 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Śląska

Cena wywoławcza:

40 000 zł

678 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

1.Na podstawie Postanowienia z dnia 11.03.2024 roku GL1G/GU/121/2024 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/6 w nieruchomości lokalowej tj. lokal mieszkalny – usytuowany na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Rybniku, przy ulicy Śląskiej 16 o powierzchni użytkowe...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Michała Grażyńskiego

... 27.06.2024 r. o godzinie 09:30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, sala narad numer 4.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta
i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój 18, t...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

148 000 zł

2 252 zł/m2

66 m2

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Michała Grażyńskiego

Cena wywoławcza:

148 000 zł

2 252 zł/m2

66 m2

... 27.06.2024 r. o godzinie 09:30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, sala narad numer 4.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta
i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój 18, t...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Żurawia

... 27.06.2024 r. o godzinie 9:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, sala narad numer 4.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta
i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój 18, te...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

132 000 zł

1 998 zł/m2

66 m2

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Żurawia

Cena wywoławcza:

132 000 zł

1 998 zł/m2

66 m2

... 27.06.2024 r. o godzinie 9:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, sala narad numer 4.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta
i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój 18, te...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Józefa Lompy

... 27.06.2024 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, sala narad numer 4 parter.
6. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
6.1 Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu,
w wysokości 10% ceny wywoławczej: 10 200,00 zł na konto bankowe 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695 z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunek, gminy najpóźniej dnia 19.06.2024 r.
6.2 Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

102 000 zł

2 123 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Józefa Lompy

Cena wywoławcza:

102 000 zł

2 123 zł/m2

48 m2 2 pokoje

... 27.06.2024 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, sala narad numer 4 parter.
6. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
6.1 Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu,
w wysokości 10% ceny wywoławczej: 10 200,00 zł na konto bankowe 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695 z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunek, gminy najpóźniej dnia 19.06.2024 r.
6.2 Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Orzepowicka

... 27.06.2024 r. o godzinie 11:30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, sala narad numer 4.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta
i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój 18, t...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

165 000 zł

3 374 zł/m2

49 m2

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Orzepowicka

Cena wywoławcza:

165 000 zł

3 374 zł/m2

49 m2

... 27.06.2024 r. o godzinie 11:30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, sala narad numer 4.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta
i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój 18, t...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Władysława Kuboszka

... 27.06.2024 r. o godzinie 10:30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, sala narad numer 4.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta
i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój 18, t...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

112 000 zł

2 275 zł/m2

49 m2

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Władysława Kuboszka

Cena wywoławcza:

112 000 zł

2 275 zł/m2

49 m2

... 27.06.2024 r. o godzinie 10:30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, sala narad numer 4.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta
i opublikowane na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.rybnik.eu

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika, ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój 18, t...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Bolesława Śmiałego

... aukcja nieruchomości, której przedmiotem jest:

prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Śmiałego 13 (obręb Niedobczyce), dla którego prowadzona jest księga wieczysta numer ***.

Według informacji wynikającej z wpisu do księgi wieczystej lokal ma powierzchnię 102,84 m2 i składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Z własnością niniejszego lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt, tj. działka...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

298 000 zł

2 922 zł/m2

102 m2 4 pokoje

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Bolesława Śmiałego

Cena wywoławcza:

298 000 zł

2 922 zł/m2

102 m2 4 pokoje

... aukcja nieruchomości, której przedmiotem jest:

prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Śmiałego 13 (obręb Niedobczyce), dla którego prowadzona jest księga wieczysta numer ***.

Według informacji wynikającej z wpisu do księgi wieczystej lokal ma powierzchnię 102,84 m2 i składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Z własnością niniejszego lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt, tj. działka...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Śródmieście, Hetmańska

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. Śląskim, w powiecie Rybnik przy ul. Hetmańskiej 23b w Rybniku.
Budynek mieszkalny nr 23b położony jest na działkach nr 1299/82, 1138/87, 1301/88, 1361/80, 942/80 o pow. 0,8362ha, obręb: 0063 Niedobczyce, Rybnik.
Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , obiektów usługowo – handlowych, obiektów użyteczności publicznej.

Mieszkanie nr 1...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

170 000 zł

3 665 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Rybnik, Śródmieście, Hetmańska

Cena wywoławcza:

170 000 zł

3 665 zł/m2

46 m2 2 pokoje

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. Śląskim, w powiecie Rybnik przy ul. Hetmańskiej 23b w Rybniku.
Budynek mieszkalny nr 23b położony jest na działkach nr 1299/82, 1138/87, 1301/88, 1361/80, 942/80 o pow. 0,8362ha, obręb: 0063 Niedobczyce, Rybnik.
Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , obiektów usługowo – handlowych, obiektów użyteczności publicznej.

Mieszkanie nr 1...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Zagłoby

... w dniu 6 czerwca 2024 r.
o godzinie 10:00 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia), a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości).
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

197 000 zł

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Zagłoby

Cena wywoławcza:

197 000 zł
... w dniu 6 czerwca 2024 r.
o godzinie 10:00 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia), a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości).
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Przemysłowa

... w dniu 6 czerwca 2024 r.
o godzinie 10:30 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia), a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości).
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

138 000 zł

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Przemysłowa

Cena wywoławcza:

138 000 zł
... w dniu 6 czerwca 2024 r.
o godzinie 10:30 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia), a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości).
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na działkę

Rybnik, Boguszowice, Bogusławskiego

... w dniu 6 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczeni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

186 700 zł

106 zł/m2

1 757 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na działkę

Rybnik, Boguszowice, Bogusławskiego

Cena wywoławcza:

186 700 zł

106 zł/m2

1 757 m2

... w dniu 6 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczeni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na działkę

Rybnik, Mariana Rojewskiego

... w dniu 6 czerwca 2024 r.
o godzinie 9:30 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia), a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości).

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

177 000 zł

150 zł/m2

1 181 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na działkę

Rybnik, Mariana Rojewskiego

Cena wywoławcza:

177 000 zł

150 zł/m2

1 181 m2

... w dniu 6 czerwca 2024 r.
o godzinie 9:30 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia), a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości).

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Pod Wałem

... w dniu 6 czerwca 2024 r.
o godzinie 11:00 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia), a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości).
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

219 000 zł

760 zł/m2

288 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na obiekt / lokal

Rybnik, Pod Wałem

Cena wywoławcza:

219 000 zł

760 zł/m2

288 m2

... w dniu 6 czerwca 2024 r.
o godzinie 11:00 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia), a także zamieszczone na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/ Przetargi na nieruchomości).
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości