Syndyk sprzeda: domy miński

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:
udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,
udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 227/15 zapewniającej dostęp do drogi publi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

297 680 zł

1 949 zł/m2

153 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Cena wywoławcza:

297 680 zł

1 949 zł/m2

153 m2

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:
udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,
udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 227/15 zapewniającej dostęp do drogi publi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów

syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 427/1, położonej w Cegłowie, powiat Mińsk Mazowiecki. Wartość oszacowania wynosi 81 294,00 zł, natomiast cena wywołania to 65 035,20 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu ***-***-***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

65 035 zł

997 zł/m2

65 m2

Termin: 2024-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów

Cena wywoławcza:

65 035 zł

997 zł/m2

65 m2

syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 427/1, położonej w Cegłowie, powiat Mińsk Mazowiecki. Wartość oszacowania wynosi 81 294,00 zł, natomiast cena wywołania to 65 035,20 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu ***-***-***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Mińsk Mazowiecki, Stojadła, Wspólna

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI sprzeda

Prawo do 1/3 udziału części spadku po zmarłym *** w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** - za cenę nie niższą niż 2/3 jego wartości oszacowania: 41 651,89 zł. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03-713 Warszawa w terminie do dnia...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

41 651,89 zł

Termin: 2024-04-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Mińsk Mazowiecki, Stojadła, Wspólna

Cena wywoławcza:

41 651,89 zł
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI sprzeda

Prawo do 1/3 udziału części spadku po zmarłym *** w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** - za cenę nie niższą niż 2/3 jego wartości oszacowania: 41 651,89 zł. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03-713 Warszawa w terminie do dnia...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Mińsk Mazowiecki

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI sprzeda Prawo do 1/3 udziału części spadku w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** – za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 46 625,00 zł. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

46 625 zł

651 zł/m2

72 m2

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Wojak
Przetarg na dom

Mińsk Mazowiecki

Cena wywoławcza:

46 625 zł

651 zł/m2

72 m2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI sprzeda Prawo do 1/3 udziału części spadku w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** – za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 46 625,00 zł. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Wojak
Przetarg na dom

miński, Mińsk Mazowiecki, Stojadła, Wspólna

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI _sprzeda_

Prawo do 1/3 udziału części spadku po zmarłym *** w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej 15 w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 46 625,00 zł. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03-713 Warszawa w terminie do...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

46 625 zł

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Mińsk Mazowiecki, Stojadła, Wspólna

Cena wywoławcza:

46 625 zł
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI _sprzeda_

Prawo do 1/3 udziału części spadku po zmarłym *** w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej 15 w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 46 625,00 zł. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03-713 Warszawa w terminie do...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sulejówek

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/261/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 16/32 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 30/1 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w Sulejówku, za cenę nie niższą niż 133.852,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 14 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu). Koszt...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

133 852 zł

195 zł/m2

688 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sulejówek

Cena wywoławcza:

133 852 zł

195 zł/m2

688 m2

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/261/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 16/32 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 30/1 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w Sulejówku, za cenę nie niższą niż 133.852,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 14 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu). Koszt...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sulejówek

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/261/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 16/32 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 30/1 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w Sulejówku, za cenę nie niższą niż 184.046,00 zł.

Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 22 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu).
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

184 046 zł

2 091 zł/m2

88 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sulejówek

Cena wywoławcza:

184 046 zł

2 091 zł/m2

88 m2 1 pokój

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/261/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 16/32 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 30/1 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w Sulejówku, za cenę nie niższą niż 184.046,00 zł.

Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 22 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu).
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Mińsk Mazowiecki

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI sprzeda Prawo do 1/3 udziału części spadku w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej 15 w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** – za cenę nie niższą niż jego wartości oszacowania: 62 167,00 zł. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03-...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

62 167 zł

868 zł/m2

72 m2

Termin: 2024-01-10

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Wojak
Przetarg na dom

Mińsk Mazowiecki

Cena wywoławcza:

62 167 zł

868 zł/m2

72 m2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI sprzeda Prawo do 1/3 udziału części spadku w skład którego wchodzi prawo do udziału w 1/6 części nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej 15 w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. Mazowieckie dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr *** – za cenę nie niższą niż jego wartości oszacowania: 62 167,00 zł. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne należy składać w Biurze Syndyka Łukasza Wojaka ul. Wrzesińska 4/25, 03-...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-10

Organizator przetargu:
Syndyk Łukasz Wojak
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:
udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,
udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 227/15 zapewniającej dostęp do drogi publi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 437 zł/m2

153 m2

Termin: 2024-01-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 437 zł/m2

153 m2

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:
udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,
udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 227/15 zapewniającej dostęp do drogi publi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Halinów, Wielgolas Duchnowski, Piastowska 29

Syndyk masy upadłości *** ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału 3/32 (trzy trzydzieste drugie) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 85 o pow. 0,5900 ha, położonej w miejscowości Wielgolas Duchnowski (województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Halinów) przy ul. Piastowskiej 29 za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 001 zł

26,11 zł/m2

383 m2 5 pokoi

Termin: 2024-01-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Halinów, Wielgolas Duchnowski, Piastowska 29

Cena wywoławcza:

10 001 zł

26,11 zł/m2

383 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości *** ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału 3/32 (trzy trzydzieste drugie) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 85 o pow. 0,5900 ha, położonej w miejscowości Wielgolas Duchnowski (województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Halinów) przy ul. Piastowskiej 29 za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Halinów, Wielgolas Duchnowski

Syndyk masy upadłości *** ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału 3/32 (trzy trzydzieste drugie) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 85 o pow. 0,5900 ha, położonej w miejscowości Wielgolas Duchnowski (województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Halinów) przy ul. Piastowskiej 29 za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 zł

2,61 zł/m2

383 m2

Termin: 2024-01-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Halinów, Wielgolas Duchnowski

Cena wywoławcza:

1 000 zł

2,61 zł/m2

383 m2

Syndyk masy upadłości *** ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału 3/32 (trzy trzydzieste drugie) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 85 o pow. 0,5900 ha, położonej w miejscowości Wielgolas Duchnowski (województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Halinów) przy ul. Piastowskiej 29 za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów, Willowa

Syndyk Masy Upadłości

***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania ofert na zakup:I.

- udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 427/1 o powierzchni 0,1969 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, komórką i garażem, położonej w Cegłowie, przy ul. Willowej 40, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***. Wartość pr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 294 zł

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów, Willowa

Cena wywoławcza:

81 294 zł
Syndyk Masy Upadłości

***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania ofert na zakup:I.

- udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 427/1 o powierzchni 0,1969 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, komórką i garażem, położonej w Cegłowie, przy ul. Willowej 40, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***. Wartość pr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,

udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 448 zł/m2

152 m2 11 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 448 zł/m2

152 m2 11 pokoi

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,

udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów

syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 427/1, położonej w Cegłowie, powiat Mińsk Mazowiecki, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za 81 294,00 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu ***-***-***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można zapoznać się z Regu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 294 zł

1 246 zł/m2

65 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów

Cena wywoławcza:

81 294 zł

1 246 zł/m2

65 m2

syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 427/1, położonej w Cegłowie, powiat Mińsk Mazowiecki, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za 81 294,00 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu ***-***-***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można zapoznać się z Regu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sulejówek

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/261/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 16/32 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 30/1 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w Sulejówku, za cenę nie niższą niż 250.971,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 1 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu). Koszt...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

250 974 zł

365 zł/m2

688 m2

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sulejówek

Cena wywoławcza:

250 974 zł

365 zł/m2

688 m2

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/261/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 16/32 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 30/1 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w Sulejówku, za cenę nie niższą niż 250.971,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 1 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu). Koszt...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości