Przetargi: domy śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Mysłowice, Emila Caspariego

... w dniu 24 września 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.
Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 18 września 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 47.000,-zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

235 000 zł

2 280 zł/m2

103 m2

Termin: 2024-09-24

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na dom

Mysłowice, Emila Caspariego

Cena wywoławcza:

235 000 zł

2 280 zł/m2

103 m2

... w dniu 24 września 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.
Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 18 września 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 47.000,-zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-09-24

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na dom

częstochowski, Kłomnice, Rzerzęczyce

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert a) 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej nr 6827 o powierzchni 0,1565 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr ***, za cenę nie niższą niż 329 200,00 złotych.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48... pokaż numer ,
e-mail: kancelaria...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

329 200 zł

2 187 zł/m2

151 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Kłomnice, Rzerzęczyce

Cena wywoławcza:

329 200 zł

2 187 zł/m2

151 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert a) 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej nr 6827 o powierzchni 0,1565 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr ***, za cenę nie niższą niż 329 200,00 złotych.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48... pokaż numer ,
e-mail: kancelaria...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

rybnicki, Lyski, Powstańców

Syndyk masy upadłości

Biuro Syndyka: ul. Jałowcowa 4, 40-750 Katowice, tel. 601-434-301

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

udział 3/20 części w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 829/28 o powierzchni 4434 m.kw. zabudowaną budynkiem mieszkalnym piętrowym , podpiwniczonym o pow. użytkowej 146,27 m.kw oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczo - garażowym o powierzchni zabudowy 86 m.kw położonej przy ul. Powstańców 9, 44-295 Lyski, objętej księgą wieczystą *...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

36 720 zł

251 zł/m2

146 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

rybnicki, Lyski, Powstańców

Cena wywoławcza:

36 720 zł

251 zł/m2

146 m2

Syndyk masy upadłości

Biuro Syndyka: ul. Jałowcowa 4, 40-750 Katowice, tel. 601-434-301

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

udział 3/20 części w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 829/28 o powierzchni 4434 m.kw. zabudowaną budynkiem mieszkalnym piętrowym , podpiwniczonym o pow. użytkowej 146,27 m.kw oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczo - garażowym o powierzchni zabudowy 86 m.kw położonej przy ul. Powstańców 9, 44-295 Lyski, objętej księgą wieczystą *...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zawierciański, Ogrodzieniec, Kiełkowice

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert prawo własności w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowości Kiełkowice przy ulicy Pielgrzymów, gmina Ogrodzieniec, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** za najwyższą zaoferowaną cenę jednak nie niższą niż 100% wartości oszacowania, która zgodnie z operatem...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

507 510 zł

2 671 zł/m2

190 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zawierciański, Ogrodzieniec, Kiełkowice

Cena wywoławcza:

507 510 zł

2 671 zł/m2

190 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert prawo własności w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowości Kiełkowice przy ulicy Pielgrzymów, gmina Ogrodzieniec, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** za najwyższą zaoferowaną cenę jednak nie niższą niż 100% wartości oszacowania, która zgodnie z operatem...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Kłomnice

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert a) 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej nr 6827 o powierzchni 0,1565 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr ***, za cenę nie niższą niż 329 200,00 złotych.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48... pokaż numer ,
e-mail: kancelaria...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

329 200 zł

2 187 zł/m2

151 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Kłomnice

Cena wywoławcza:

329 200 zł

2 187 zł/m2

151 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert a) 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej nr 6827 o powierzchni 0,1565 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr ***, za cenę nie niższą niż 329 200,00 złotych.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48... pokaż numer ,
e-mail: kancelaria...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Rybnik, Strażacka 56

Na podstawie Postanowienia z dnia 06 czerwca 2023 roku GL1G/GU/519/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej w Rybniku, przy ulicy Strażackiej 56, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 488/141 o powierzchni 0,1016 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

199 000 zł

1 809 zł/m2

110 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Rybnik, Strażacka 56

Cena wywoławcza:

199 000 zł

1 809 zł/m2

110 m2 4 pokoje

Na podstawie Postanowienia z dnia 06 czerwca 2023 roku GL1G/GU/519/2023 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej w Rybniku, przy ulicy Strażackiej 56, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 488/141 o powierzchni 0,1016 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kłobucki, Kłobuck, Libidza, Pokrzyńskiego

Burmistrz Kłobuck ogłasza:

I ROKOWANIA PO CZWARTYM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w Libidzy przy ul. Pokrzyńskiego 80, ozn. Nr ewid. 291/1 obręb Libidza, o pow. 0,0552 ha, KW nr ***.Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, ze strychem gospodarczym. Budynek z roku 1937, murowany z kamienia i cegły, pokryty eternitem, o pow. zabudowy 103 m2 oraz pow. użytkowej 72,80 m...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

140 000 zł

1 923 zł/m2

73 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kłobuck
Przetarg na dom

kłobucki, Kłobuck, Libidza, Pokrzyńskiego

Cena wywoławcza:

140 000 zł

1 923 zł/m2

73 m2

Burmistrz Kłobuck ogłasza:

I ROKOWANIA PO CZWARTYM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w Libidzy przy ul. Pokrzyńskiego 80, ozn. Nr ewid. 291/1 obręb Libidza, o pow. 0,0552 ha, KW nr ***.Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, ze strychem gospodarczym. Budynek z roku 1937, murowany z kamienia i cegły, pokryty eternitem, o pow. zabudowy 103 m2 oraz pow. użytkowej 72,80 m...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kłobuck
Przetarg na dom

wodzisławski, Marklowice, Jabłoniowa

Na podstawie Postanowienia z dnia 17 lutego 2023 roku GL1G/GU/550/2022 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku w postaci:
a prawa własności nieruchomość gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Marklowice, opisana w ewidencji gruntów działką numer 1304/43 o powierzchni 0,0393 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

156 100 zł

897 zł/m2

174 m2 5 pokoi

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wodzisławski, Marklowice, Jabłoniowa

Cena wywoławcza:

156 100 zł

897 zł/m2

174 m2 5 pokoi

Na podstawie Postanowienia z dnia 17 lutego 2023 roku GL1G/GU/550/2022 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku w postaci:
a prawa własności nieruchomość gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Marklowice, opisana w ewidencji gruntów działką numer 1304/43 o powierzchni 0,0393 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

rybnicki, Gaszowice, Piece, Fabryczna 3D

Na podstawie Postanowienia SR w Gliwicach z dnia 19.12.2023 roku o ogłoszeniu upadłości ***, sygn. akt XII GL1G/GU/503/2023 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości w/w na następujących warunkach: 1.Przedmiotem sprzedaży jest: - prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Piece przy ulicy Fabrycznej 3D, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 1713/206 o powierzchni 0,0544 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

473 000 zł

3 416 zł/m2

139 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

rybnicki, Gaszowice, Piece, Fabryczna 3D

Cena wywoławcza:

473 000 zł

3 416 zł/m2

139 m2 4 pokoje

Na podstawie Postanowienia SR w Gliwicach z dnia 19.12.2023 roku o ogłoszeniu upadłości ***, sygn. akt XII GL1G/GU/503/2023 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości w/w na następujących warunkach: 1.Przedmiotem sprzedaży jest: - prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Piece przy ulicy Fabrycznej 3D, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 1713/206 o powierzchni 0,0544 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radlin

Na podstawie Postanowienia z dnia 06 grudnia 2023 roku GL1G/GU/677/2023 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Radlinie, przy ulicy Józefa Rymera 194, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 1421/94 o powierzchni 0,0760 oraz 2746/94 o powierzchni 0,01184 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Są...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

262 310 zł

1 865 zł/m2

141 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radlin

Cena wywoławcza:

262 310 zł

1 865 zł/m2

141 m2 4 pokoje

Na podstawie Postanowienia z dnia 06 grudnia 2023 roku GL1G/GU/677/2023 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Radlinie, przy ulicy Józefa Rymera 194, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 1421/94 o powierzchni 0,0760 oraz 2746/94 o powierzchni 0,01184 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Są...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wodzisławski, Gorzyce

Na podstawie Postanowienia z dnia 20 grudnia 2023 roku GL1G/GU/1167/2023 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Gorzycach, przy ulicy Ogrodowej 20, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 643/210 o powierzchni 0,1031 ha oraz 644/211 o powierzchni 0,1431 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

346 200 zł

2 042 zł/m2

170 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wodzisławski, Gorzyce

Cena wywoławcza:

346 200 zł

2 042 zł/m2

170 m2 4 pokoje

Na podstawie Postanowienia z dnia 20 grudnia 2023 roku GL1G/GU/1167/2023 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest ;
- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Gorzycach, przy ulicy Ogrodowej 20, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 643/210 o powierzchni 0,1031 ha oraz 644/211 o powierzchni 0,1431 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kłobucki, Przystajń, Stany

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż udział 1/2 w nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej znajdująca się we wsi Stany 1A, w gminie Przystajń, posadowionym na działce nr 1089 dla której prowadzona jest KW nr ***, w postępowaniu upadłościowym ***


***

Organizator przetargu:

Organizatorem przetargu jest Pan Wojciech Płachetka syndyk masy upadłości ***, którego postępowanie upadłościowe toczy się przed Sądem Rejonow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

298 500 zł

1 493 zł/m2

200 m2 6 pokoi

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kłobucki, Przystajń, Stany

Cena wywoławcza:

298 500 zł

1 493 zł/m2

200 m2 6 pokoi

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż udział 1/2 w nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej znajdująca się we wsi Stany 1A, w gminie Przystajń, posadowionym na działce nr 1089 dla której prowadzona jest KW nr ***, w postępowaniu upadłościowym ***


***

Organizator przetargu:

Organizatorem przetargu jest Pan Wojciech Płachetka syndyk masy upadłości ***, którego postępowanie upadłościowe toczy się przed Sądem Rejonow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kłobucki

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż udział 1/2 w nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej znajdująca się we wsi Stany 1A, w gminie Przystajń, posadowionym na działce nr 1089 dla której prowadzona jest KW nr ***, w postępowaniu upadłościowym Pani Anny Cichos.

***

Organizator przetargu:

Organizatorem przetargu jest Pan Wojciech Płachetka syndyk masy upadłości ***, którego postępowanie upadłościowe toczy się przed Są...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

298 500 zł

1 493 zł/m2

200 m2 6 pokoi

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kłobucki

Cena wywoławcza:

298 500 zł

1 493 zł/m2

200 m2 6 pokoi

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż udział 1/2 w nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej znajdująca się we wsi Stany 1A, w gminie Przystajń, posadowionym na działce nr 1089 dla której prowadzona jest KW nr ***, w postępowaniu upadłościowym Pani Anny Cichos.

***

Organizator przetargu:

Organizatorem przetargu jest Pan Wojciech Płachetka syndyk masy upadłości ***, którego postępowanie upadłościowe toczy się przed Są...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Siedlec

Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz niezabudowanej .
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodniez warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :
prawo własności nieruchomości składającej się zzabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/4 oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/1 , położonej przy ulicyTartacznej pod numerem porządkowym 21 w obrębiemiejscowości Siedlec , Gmina Ja...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

455 500 zł

3 968 zł/m2

115 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Siedlec

Cena wywoławcza:

455 500 zł

3 968 zł/m2

115 m2 4 pokoje

Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz niezabudowanej .
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodniez warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :
prawo własności nieruchomości składającej się zzabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/4 oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/1 , położonej przy ulicyTartacznej pod numerem porządkowym 21 w obrębiemiejscowości Siedlec , Gmina Ja...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Janów, Siedlec

Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz niezabudowanej .

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodniez warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

prawo własności nieruchomości składającej się zzabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/4 oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/1 , położonej przy ulicyTartacznej pod numerem porządkowym 21 w obrębiemiejscowości Siedlec , Gmin...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

455 500 zł

3 996 zł/m2

114 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

częstochowski, Janów, Siedlec

Cena wywoławcza:

455 500 zł

3 996 zł/m2

114 m2 4 pokoje

Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz niezabudowanej .

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodniez warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

prawo własności nieruchomości składającej się zzabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/4 oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/1 , położonej przy ulicyTartacznej pod numerem porządkowym 21 w obrębiemiejscowości Siedlec , Gmin...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          49
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości