Przetargi: grunty zgierski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Zgierz, Wandy Chotomskiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762,
poz. 1906, poz. 2029) oraz § 6 ust. 1, 3 i 4, § 12, § 13 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

180 000 zł

303 zł/m2

595 m2

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Wandy Chotomskiej

Cena wywoławcza:

180 000 zł

303 zł/m2

595 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762,
poz. 1906, poz. 2029) oraz § 6 ust. 1, 3 i 4, § 12, § 13 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Pułaskiego

...
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Zgierzu przy ul. Pułaskiego 58
Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Kazimierza Pułaskiego 58
Obręb ewidencyjny: Zgierz 118, jednostka rejestrowa: G439
Działki numer ewidencyjny: 260/2 o pow. 0,1336 ha, 260/4 o pow. 0,0640 ha
Powierzchnia łączna: 0,1976 ha
Klasoużytek: RIVb – grunty orne
Ww. działki stanowią własność Gminy Miasto Zgierz.
Dla powyższych działek w V Wydziale ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

310 000 zł

157 zł/m2

1 976 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Pułaskiego

Cena wywoławcza:

310 000 zł

157 zł/m2

1 976 m2

...
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Zgierzu przy ul. Pułaskiego 58
Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Kazimierza Pułaskiego 58
Obręb ewidencyjny: Zgierz 118, jednostka rejestrowa: G439
Działki numer ewidencyjny: 260/2 o pow. 0,1336 ha, 260/4 o pow. 0,0640 ha
Powierzchnia łączna: 0,1976 ha
Klasoużytek: RIVb – grunty orne
Ww. działki stanowią własność Gminy Miasto Zgierz.
Dla powyższych działek w V Wydziale ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

zgierski, Zgierz, Dąbrówka Wielka

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej:

położonej: w Dąbrówce Wielkiej w województwie łódzkim, gmina Zgierz,

stanowiącej: nieruchomość gruntową – działki nr 225/13, 220/48, 220/51, 772/21 i 772/24 o powierzchni łącznej 1,0036 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi:

- 1 640 504,00 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy pięćset cztery zł 00/100),

zaś cena wy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 230 378 zł

123 zł/m2

10 036 m2

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Zgierzu
Przetarg na działkę

zgierski, Zgierz, Dąbrówka Wielka

Cena wywoławcza:

1 230 378 zł

123 zł/m2

10 036 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej:

położonej: w Dąbrówce Wielkiej w województwie łódzkim, gmina Zgierz,

stanowiącej: nieruchomość gruntową – działki nr 225/13, 220/48, 220/51, 772/21 i 772/24 o powierzchni łącznej 1,0036 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi:

- 1 640 504,00 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy pięćset cztery zł 00/100),

zaś cena wy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Zgierzu
Przetarg na działkę

zgierski, Aleksandrów Łódzki, Ruda-Bugaj

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B-I piętro, sala ślubów).

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009, winno wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 08.05.2024r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, prasie lokalnej, ogólnokrajowej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery.

Szczegółowych inf...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 174 000 zł

122 zł/m2

9 598 m2

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Przetarg na działkę

zgierski, Aleksandrów Łódzki, Ruda-Bugaj

Cena wywoławcza:

1 174 000 zł

122 zł/m2

9 598 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B-I piętro, sala ślubów).

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009, winno wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 08.05.2024r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, prasie lokalnej, ogólnokrajowej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery.

Szczegółowych inf...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Przetarg na działkę

zgierski, Zgierz, Lućmierz-Las

... w dniu 6 maja 2024 roku o godz.14.00 w Biurze Związku Ogrodniczego w Łodzi ul. Równa 3 lok. 17

Komisji przetargowej przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

Firmie/osobie, która przetarg wygrała wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwracane jest niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania lub zamknięcia przetarg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 221 000 zł

600 zł/m2

7 035 m2

Termin: 2024-05-06

Organizator przetargu:
ZWIĄZEK OGRODNICZY W ŁODZI
Przetarg na działkę

zgierski, Zgierz, Lućmierz-Las

Cena wywoławcza:

4 221 000 zł

600 zł/m2

7 035 m2

... w dniu 6 maja 2024 roku o godz.14.00 w Biurze Związku Ogrodniczego w Łodzi ul. Równa 3 lok. 17

Komisji przetargowej przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

Firmie/osobie, która przetarg wygrała wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwracane jest niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania lub zamknięcia przetarg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-06

Organizator przetargu:
ZWIĄZEK OGRODNICZY W ŁODZI
Przetarg na działkę

Zgierz

...

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki gruntu nr 89/10, 87/18, 92/1, 87/5, 92/3, 87/11, 89/9, 91/1,91/3, 93/1, 92/5, 92/7, 92/2, położone w 121 obrębie miasta Zgierza odpowiednio przy ulicy Aleksandrowskiej 59A, 59B, 59C, 59D, 59E, ul. Jagiellońskiej bez numeru, ul. Jagiellońskiej 26A, 28, 28A, wraz z ustanowieniem służebności w drodze wewnętrznej

I) Położenie nieruchomości:

1) Zgierz, ul. Alek...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 000 000 zł

238 zł/m2

16 816 m2

Termin: 2024-05-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz

Cena wywoławcza:

4 000 000 zł

238 zł/m2

16 816 m2

...

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki gruntu nr 89/10, 87/18, 92/1, 87/5, 92/3, 87/11, 89/9, 91/1,91/3, 93/1, 92/5, 92/7, 92/2, położone w 121 obrębie miasta Zgierza odpowiednio przy ulicy Aleksandrowskiej 59A, 59B, 59C, 59D, 59E, ul. Jagiellońskiej bez numeru, ul. Jagiellońskiej 26A, 28, 28A, wraz z ustanowieniem służebności w drodze wewnętrznej

I) Położenie nieruchomości:

1) Zgierz, ul. Alek...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Ozorków, Skotniki

... internetowym.

Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu kontakt nr tel. 500-522-306. Szczegóły na:...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

70 000 zł

68,56 zł/m2

1 021 m2

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Ozorków, Skotniki

Cena wywoławcza:

70 000 zł

68,56 zł/m2

1 021 m2

... internetowym.

Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu kontakt nr tel. 500-522-306. Szczegóły na:...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Zgierz, Maciejów

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe Bogusława Art zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 261 250zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) 1) udziału 1/4 części, w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 110/1, 110/2 położonej we wsi Smardzew ul. Podleśna 8 dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze *** na po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

261 250 zł

55,85 zł/m2

4 678 m2

Termin: 2024-04-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Zgierz, Maciejów

Cena wywoławcza:

261 250 zł

55,85 zł/m2

4 678 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe Bogusława Art zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 261 250zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) 1) udziału 1/4 części, w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 110/1, 110/2 położonej we wsi Smardzew ul. Podleśna 8 dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze *** na po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Aleksandrów Łódzki, Placydowska

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, ( budynek B-I piętro sala ślubów).

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.

W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 28.02.2024r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 186 000 zł

174 zł/m2

6 802 m2

Termin: 2024-03-05

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Przetarg na działkę

Aleksandrów Łódzki, Placydowska

Cena wywoławcza:

1 186 000 zł

174 zł/m2

6 802 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, ( budynek B-I piętro sala ślubów).

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.

W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 28.02.2024r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-05

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Przetarg na działkę

Zgierz, Jana Kasprowicza

... IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zgierzu przy ul. Jana Kasprowicza 57 Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Jana Kasprowicza 57 Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278, G590 Klasoużytek: „RV” – grunty orne Działki numer ewidencyjny: 201/5 o pow. 545 m2, 198/13 o pow. 276 m2 Powierzchnia łączna: 821 m2 Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

210 000 zł

256 zł/m2

821 m2

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Jana Kasprowicza

Cena wywoławcza:

210 000 zł

256 zł/m2

821 m2

... IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zgierzu przy ul. Jana Kasprowicza 57 Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Jana Kasprowicza 57 Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278, G590 Klasoużytek: „RV” – grunty orne Działki numer ewidencyjny: 201/5 o pow. 545 m2, 198/13 o pow. 276 m2 Powierzchnia łączna: 821 m2 Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz

...

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

położonej w Zgierzu przy ul. Jana Kasprowicza 59

Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Jana Kasprowicza 59

Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278

Klasoużytek: „RV” – grunty orne

Działka numer ewidencyjny 201/10 o powierzchni 1092 m2

Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz.

Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych S...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

285 000 zł

261 zł/m2

1 092 m2

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz

Cena wywoławcza:

285 000 zł

261 zł/m2

1 092 m2

...

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

położonej w Zgierzu przy ul. Jana Kasprowicza 59

Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Jana Kasprowicza 59

Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278

Klasoużytek: „RV” – grunty orne

Działka numer ewidencyjny 201/10 o powierzchni 1092 m2

Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz.

Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych S...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Wandy Chotomskiej

... II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Wandy Chotomskiej 3 Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Wandy Chotomskiej 3 Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278, G590 Klasoużytek: RV-grunty orne Działki numer ewidencyjny: 201/3 o pow. 630 m2, 198/11 o pow. 370 m2 Powierzchnia łączna: 1000 m2 Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale Ksią...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

260 000 zł

260 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Wandy Chotomskiej

Cena wywoławcza:

260 000 zł

260 zł/m2

1 000 m2

... II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Wandy Chotomskiej 3 Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Wandy Chotomskiej 3 Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278, G590 Klasoużytek: RV-grunty orne Działki numer ewidencyjny: 201/3 o pow. 630 m2, 198/11 o pow. 370 m2 Powierzchnia łączna: 1000 m2 Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale Ksią...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Bocznica Kolejowa

... pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:

położonej: w Zgierzu, ul. Bocznica Kolejowa, województwo łódzkie, powiat Zgierski, gmina Zgierz,

stanowiącej: nieruchomość gruntową wraz z budowlą – bocznicą kolejową – działka nr 269/1 o powierzchni 0,5935 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi:

- 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100), zaś cena wywoł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

375 000 zł

63,18 zł/m2

5 935 m2

Termin: 2024-01-31

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Zgierzu
Przetarg na działkę

Zgierz, Bocznica Kolejowa

Cena wywoławcza:

375 000 zł

63,18 zł/m2

5 935 m2

... pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:

położonej: w Zgierzu, ul. Bocznica Kolejowa, województwo łódzkie, powiat Zgierski, gmina Zgierz,

stanowiącej: nieruchomość gruntową wraz z budowlą – bocznicą kolejową – działka nr 269/1 o powierzchni 0,5935 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi:

- 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100), zaś cena wywoł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-31

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Zgierzu
Przetarg na działkę

Zgierz, Koszarowa

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/4 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 257, położonej w Zgierzu przy ul. Koszarowej 7, nr KW ***.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza wynosi 182.500,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset zł). Wszelk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

182 500 zł

24,67 zł/m2

7 399 m2

Termin: 2024-01-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Zgierz, Koszarowa

Cena wywoławcza:

182 500 zł

24,67 zł/m2

7 399 m2

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/4 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 257, położonej w Zgierzu przy ul. Koszarowej 7, nr KW ***.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza wynosi 182.500,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset zł). Wszelk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Zgierz, Jana Kasprowicza

... III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zgierzu przy ul. Jana Kasprowicza 57 Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Jana Kasprowicza 57 Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278, G590 Klasoużytek: „RV” – grunty orne Działki numer ewidencyjny: 201/5 o pow. 545 m2, 198/13 o pow. 276 m2 Powierzchnia łączna: 821 m2 Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

210 000 zł

256 zł/m2

821 m2

Termin: 2024-01-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na działkę

Zgierz, Jana Kasprowicza

Cena wywoławcza:

210 000 zł

256 zł/m2

821 m2

... III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zgierzu przy ul. Jana Kasprowicza 57 Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Jana Kasprowicza 57 Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278, G590 Klasoużytek: „RV” – grunty orne Działki numer ewidencyjny: 201/5 o pow. 545 m2, 198/13 o pow. 276 m2 Powierzchnia łączna: 821 m2 Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości