Licytacje komornicze: grunty Stryków

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

Stryków

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Pludwiny, 95-010 Stryków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow. 0,0877 ha

Suma oszacowania wynosi 2 200,00 zł, z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

50 625 zł

1,90 zł/m2

26 635 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Stryków

Cena wywoławcza:

50 625 zł

1,90 zł/m2

26 635 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy -,Pludwiny, 95-010 Stryków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana rolna działka gruntu nr *** o pow. 0,0877 ha

Suma oszacowania wynosi 2 200,00 zł, z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Stryków

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***95-010 Stryków***, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana działka rolna nr 89 o pow. 0,0877 ha

Suma oszacowania wynosi 2 200,00 zł, zaś cena wywoła...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 650 zł

1,88 zł/m2

877 m2

Termin: 2024-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Stryków

Cena wywoławcza:

1 650 zł

1,88 zł/m2

877 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***95-010 Stryków***, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
niezabudowana działka rolna nr 89 o pow. 0,0877 ha

Suma oszacowania wynosi 2 200,00 zł, zaś cena wywoła...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Stryków, Kiełmina

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka gruntu nr *** o powierzchni *** mkw

Suma oszacowania wynosi 320 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 375,00 zł. Licytant przyst...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

240 375 zł

26,99 zł/m2

8 907 m2

Termin: 2024-02-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Stryków, Kiełmina

Cena wywoławcza:

240 375 zł

26,99 zł/m2

8 907 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka gruntu nr *** o powierzchni *** mkw

Suma oszacowania wynosi 320 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 375,00 zł. Licytant przyst...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Bratoszewice, Łódzka

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Łódzka, 95-011 Bratoszewice, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 567 i 568/1 o łącznej powierzchni 0,4989 ha

Suma oszacowania wynosi 406 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

304 500 zł

61,03 zł/m2

4 989 m2

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Bratoszewice, Łódzka

Cena wywoławcza:

304 500 zł

61,03 zł/m2

4 989 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Łódzka, 95-011 Bratoszewice, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 567 i 568/1 o łącznej powierzchni 0,4989 ha

Suma oszacowania wynosi 406 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Wyskoki

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***,Wyskoki, 95-010 Stryków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/***/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotową nieruchomość stanowią działka gruntu o numerze ewidencyjnym 372/1. Działka położona jest w obrębie ewidencyjnym 0032 Wyskoki, gminy Stryków. Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,1332 ha. Działka ta jest niezabudowaną dzi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

110 475 zł

9,75 zł/m2

11 332 m2

Termin: 2023-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Wyskoki

Cena wywoławcza:

110 475 zł

9,75 zł/m2

11 332 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***,Wyskoki, 95-010 Stryków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/***/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotową nieruchomość stanowią działka gruntu o numerze ewidencyjnym 372/1. Działka położona jest w obrębie ewidencyjnym 0032 Wyskoki, gminy Stryków. Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,1332 ha. Działka ta jest niezabudowaną dzi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra-Nowiny

...:
DRUGA LICYTACJA
oznaczonych poniżej nieruchomości należących do dłużnika ***, położonych w miejscowości Dobra-Nowiny, gm. Stryków, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW :
a) *** - działka o nr ewidencyjnym 199/1. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 54 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powninien złożyć rękojmię w kwocie 5 430,00 zł.
Przedmiot...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

54 300 zł

38,46 zł/m2

1 412 m2

Termin: 2023-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra-Nowiny

Cena wywoławcza:

54 300 zł

38,46 zł/m2

1 412 m2

...:
DRUGA LICYTACJA
oznaczonych poniżej nieruchomości należących do dłużnika ***, położonych w miejscowości Dobra-Nowiny, gm. Stryków, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW :
a) *** - działka o nr ewidencyjnym 199/1. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 54 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powninien złożyć rękojmię w kwocie 5 430,00 zł.
Przedmiot...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra

... druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Dobra, 95-010 Dobra, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
pow. 1,9721 HA

Suma oszacowania wynosi 640 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 426 666,67 zł. Rękojmia w wysokości 1/10 SUMY OSZACOWANIA tj. 64 000,00zł powinna być uiszczona na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

426 666,67 zł

21,64 zł/m2

19 721 m2

Termin: 2023-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra

Cena wywoławcza:

426 666,67 zł

21,64 zł/m2

19 721 m2

... druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Dobra, 95-010 Dobra, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
pow. 1,9721 HA

Suma oszacowania wynosi 640 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 426 666,67 zł. Rękojmia w wysokości 1/10 SUMY OSZACOWANIA tj. 64 000,00zł powinna być uiszczona na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Niesułków-Kolonia

... pierwsza licytacja należącej do *** nieruchomości położonej:
95-010 gmina Stryków K. Łodzi, Kolonia Niesułków,
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 79. Przestrzennie działka tworzy figurę przypominającą kształt czworoboku (zbliżony do prostokąta) rozciągniętego na osi północ – południe na długości około 323 mb i z frontem od strony ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

25 800 zł

1,61 zł/m2

16 021 m2

Termin: 2023-01-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Niesułków-Kolonia

Cena wywoławcza:

25 800 zł

1,61 zł/m2

16 021 m2

... pierwsza licytacja należącej do *** nieruchomości położonej:
95-010 gmina Stryków K. Łodzi, Kolonia Niesułków,
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 79. Przestrzennie działka tworzy figurę przypominającą kształt czworoboku (zbliżony do prostokąta) rozciągniętego na osi północ – południe na długości około 323 mb i z frontem od strony ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-01-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Dobra, 95-010 Dobra, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
pow. 1,9721 HA

Suma oszacowania wynosi 1 478 088,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 108 566,00 zł. Rękojmia w wysokości 1/10 SUMY OSZACOWANIA tj. 147 808,80zł powinna być uiszczona na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przeta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 108 566 zł

56,21 zł/m2

19 721 m2

Termin: 2022-11-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra

Cena wywoławcza:

1 108 566 zł

56,21 zł/m2

19 721 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Dobra, 95-010 Dobra, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
pow. 1,9721 HA

Suma oszacowania wynosi 1 478 088,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 108 566,00 zł. Rękojmia w wysokości 1/10 SUMY OSZACOWANIA tj. 147 808,80zł powinna być uiszczona na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przeta...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Michałówek

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Michałówek, 95-010 Stryków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr 161/1 o powierzchni 0,7783 ha położona w Michałówku, gmina Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie, dla której w Są...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

360 750 zł

46,35 zł/m2

7 783 m2

Termin: 2022-09-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Michałówek

Cena wywoławcza:

360 750 zł

46,35 zł/m2

7 783 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Michałówek, 95-010 Stryków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr 161/1 o powierzchni 0,7783 ha położona w Michałówku, gmina Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie, dla której w Są...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Dobra, 95-015 Stryków, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 51 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

38 850 zł

13,00 zł/m2

2 897 m2

Termin: 2022-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra

Cena wywoławcza:

38 850 zł

13,00 zł/m2

2 897 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Dobra, 95-015 Stryków, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 51 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Dobra 1, 95-010 Dobra, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 478 083,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 108 562,25 zł. Rękojmia w wysokości 1/10 SUMY OSZACOWANIA tj. 147 808,30zł powinna być uiszczona na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: BGŻ BNP PARIBAS ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 108 562,25 zł

56,00 zł/m2

19 721 m2

Termin: 2022-03-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Dobra

Cena wywoławcza:

1 108 562,25 zł

56,00 zł/m2

19 721 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Dobra 1, 95-010 Dobra, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 478 083,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 108 562,25 zł. Rękojmia w wysokości 1/10 SUMY OSZACOWANIA tj. 147 808,30zł powinna być uiszczona na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: BGŻ BNP PARIBAS ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-03-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Sadówka

... pierwsza licytacja
nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Sadówka, 95-011 Łódź, dla której (adres: ul. Sadówka , Sadówka, 95-011 Łódź) prowadzi zbiór o oznaczeniu akt własności ON-4511/2602/74.

Suma oszacowania wynosi 190 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

142 500 zł

Termin: 2022-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

zgierski, Stryków, Sadówka

Cena wywoławcza:

142 500 zł
... pierwsza licytacja
nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Sadówka, 95-011 Łódź, dla której (adres: ul. Sadówka , Sadówka, 95-011 Łódź) prowadzi zbiór o oznaczeniu akt własności ON-4511/2602/74.

Suma oszacowania wynosi 190 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości