Licytacje komornicze: grunty miński

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

miński, Mrozy, Guzew

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Guzew, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, położona jest w odległości ok. 650m od zabudowań wsi i drogi głównej o nawierzchni bitumicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

15 393,86 zł

1,08 zł/m2

14 200 m2

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Mrozy, Guzew

Cena wywoławcza:

15 393,86 zł

1,08 zł/m2

14 200 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Guzew, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, położona jest w odległości ok. 650m od zabudowań wsi i drogi głównej o nawierzchni bitumicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Mała Wieś

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Mała Wieś, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 2094, niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta o powierzchni 0,5000ha. Działka stanowi trwałe użytki zielone, gleby należą do klasy III wartości bonitacyjnej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

7 742,25 zł

1,55 zł/m2

5 000 m2

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Mała Wieś

Cena wywoławcza:

7 742,25 zł

1,55 zł/m2

5 000 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Mała Wieś, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 2094, niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta o powierzchni 0,5000ha. Działka stanowi trwałe użytki zielone, gleby należą do klasy III wartości bonitacyjnej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Dąbrowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Dąbrowa, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2900ha położona w drugiej linii od drogi o nawierzchni bitumicznej. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

12 707,44 zł

4,38 zł/m2

2 900 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Dąbrowa

Cena wywoławcza:

12 707,44 zł

4,38 zł/m2

2 900 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Dąbrowa, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2900ha położona w drugiej linii od drogi o nawierzchni bitumicznej. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Mrozy, Sokolnik

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, o pow. 0,6300ha w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej drogą gruntową nieutwar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

13 662,22 zł

2,17 zł/m2

6 300 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Mrozy, Sokolnik

Cena wywoławcza:

13 662,22 zł

2,17 zł/m2

6 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, o pow. 0,6300ha w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej drogą gruntową nieutwar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Lubomin

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Lubomin, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 227 niezabudowana o powierzchni 0,33ha, w kształcie wydłużonego prostokąta, nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej, część siedliskowa posiada możliwość uzbroje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

38 089,10 zł

11,54 zł/m2

3 300 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Lubomin

Cena wywoławcza:

38 089,10 zł

11,54 zł/m2

3 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Lubomin, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 227 niezabudowana o powierzchni 0,33ha, w kształcie wydłużonego prostokąta, nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej, część siedliskowa posiada możliwość uzbroje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Sokolnik

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, o pow. 0,3300ha w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta, Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Tere...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

13 486,03 zł

4,09 zł/m2

3 300 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Sokolnik

Cena wywoławcza:

13 486,03 zł

4,09 zł/m2

3 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, o pow. 0,3300ha w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta, Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Tere...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Sokolnik

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,3100ha, w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta. Bezpośredni dojazd odbywa się drogą o nawierzchni grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 472,16 zł

5,31 zł/m2

3 100 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki, Sokolnik

Cena wywoławcza:

16 472,16 zł

5,31 zł/m2

3 100 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Sokolnik, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,3100ha, w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta. Bezpośredni dojazd odbywa się drogą o nawierzchni grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Dobre, Rynia, Zgody

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy dz.ew. ***,Rynia, 05-307 Dobre, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr ***, położona w miejscowości Rynia, gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie. Działka nr *** położona j...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

78 543,33 zł

22,10 zł/m2

3 554 m2

Termin: 2024-04-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Dobre, Rynia, Zgody

Cena wywoławcza:

78 543,33 zł

22,10 zł/m2

3 554 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy dz.ew. ***,Rynia, 05-307 Dobre, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr ***, położona w miejscowości Rynia, gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie. Działka nr *** położona j...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Latowicz, ul. Mińska

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 05-334 Latowicz, nr działki ***, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Teren na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz przyjęty Uchwałą Rady Gminy Latowicz nr XIII/76/99 z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

153 800 zł

54,38 zł/m2

2 828 m2

Termin: 2024-04-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Latowicz, ul. Mińska

Cena wywoławcza:

153 800 zł

54,38 zł/m2

2 828 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 05-334 Latowicz, nr działki ***, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Teren na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz przyjęty Uchwałą Rady Gminy Latowicz nr XIII/76/99 z...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Siennica, Kośminy

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Kośminy, 05-332 Siennica, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 39 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

26 200 zł

4,94 zł/m2

5 300 m2

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Siennica, Kośminy

Cena wywoławcza:

26 200 zł

4,94 zł/m2

5 300 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Kośminy, 05-332 Siennica, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 39 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kałuszyn

... w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy dz. 346/4, Patok, 05-310 Kałuszyn, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, ***, ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest działka nr 346/4 położona: 05-310 Kałuszyn, ul., Patok, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

49 535,75 zł

41,84 zł/m2

1 184 m2

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kałuszyn

Cena wywoławcza:

49 535,75 zł

41,84 zł/m2

1 184 m2

... w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy dz. 346/4, Patok, 05-310 Kałuszyn, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, ***, ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest działka nr 346/4 położona: 05-310 Kałuszyn, ul., Patok, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mrozy

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ***,Trojanów, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 0,22ha. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Działka w kształcie wąskiego, silni...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 047,25 zł

1,39 zł/m2

2 200 m2

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mrozy

Cena wywoławcza:

3 047,25 zł

1,39 zł/m2

2 200 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ***,Trojanów, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 0,22ha. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Działka w kształcie wąskiego, silni...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mrozy

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ***, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 508 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,08ha, położona jest w południowej części wsi Skruda, pomiędzy dwoma ciekami wodnymi, nie posiadając bezpośredniego d...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 490,75 zł

3,11 zł/m2

800 m2

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mrozy

Cena wywoławcza:

2 490,75 zł

3,11 zł/m2

800 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ***, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 508 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,08ha, położona jest w południowej części wsi Skruda, pomiędzy dwoma ciekami wodnymi, nie posiadając bezpośredniego d...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Guzew, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni 0,44ha, w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta o długości ok. 550m i średniej szerokości ok. 8m. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 643,75 zł

3,78 zł/m2

4 400 m2

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mińsk Mazowiecki

Cena wywoławcza:

16 643,75 zł

3,78 zł/m2

4 400 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ,Guzew, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni 0,44ha, w kształcie wąskiego, wydłużonego prostokąta o długości ok. 550m i średniej szerokości ok. 8m. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mrozy

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ***,Trojanów, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni ***.Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Działka w kształcie wąskiego, wydłużone...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 163 zł

1,14 zł/m2

1 900 m2

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Mrozy

Cena wywoławcza:

2 163 zł

1,14 zł/m2

1 900 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ***,Trojanów, 05-320 Mrozy, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni ***.Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Działka w kształcie wąskiego, wydłużone...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości