Licytacje komornicze: komercyjne Rybnik

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Zadumy

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, *** położonej przy Zadumy ***, 44-251 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
zakład pogrzebowy

Suma oszacowania wynosi 1 499 862,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 124 896,50 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zapr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 124 896,50 zł

Termin: 2024-06-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Zadumy

Cena wywoławcza:

1 124 896,50 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, *** położonej przy Zadumy ***, 44-251 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , RYBNIK, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
zakład pogrzebowy

Suma oszacowania wynosi 1 499 862,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 124 896,50 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zapr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Niedobczyce, Bolesława Śmiałego

... pierwsza licytacja:

- lokalu użytkowego, którego właścicielem jest ***, położonego przy Bolesława Śmiałego ***, Rybnik, 44-273 Niedobczyce, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Zamkowa ***, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/***/***, GL1Y/***/***.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość jest położona na obszarze opisanym jako mieszkaniowo - usługowa RMNZ - teren ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz niewielki fragme...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

484 500 zł

667 zł/m2

726 m2

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Niedobczyce, Bolesława Śmiałego

Cena wywoławcza:

484 500 zł

667 zł/m2

726 m2

... pierwsza licytacja:

- lokalu użytkowego, którego właścicielem jest ***, położonego przy Bolesława Śmiałego ***, Rybnik, 44-273 Niedobczyce, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Zamkowa ***, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/***/***, GL1Y/***/***.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość jest położona na obszarze opisanym jako mieszkaniowo - usługowa RMNZ - teren ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz niewielki fragme...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Teofila Brzozy

... druga licytacja nieruchomości położonej przy ***, 44-213 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr *** o powierzchni 0,4724 ha w ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako tereny zabudowy. Nieruchomość posiada prawnie zagwarantowany dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica ***. Działka jest zabudowana i ogrodzona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi ora...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

479 000 zł

101 zł/m2Termin: 2024-03-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Teofila Brzozy

Cena wywoławcza:

479 000 zł

101 zł/m2


... druga licytacja nieruchomości położonej przy ***, 44-213 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr *** o powierzchni 0,4724 ha w ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako tereny zabudowy. Nieruchomość posiada prawnie zagwarantowany dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica ***. Działka jest zabudowana i ogrodzona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi ora...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Teofila Brzozy

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Teofila Brzozy 61c, 44-213 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr 3692/36 o powierzchni 0,4724 ha w ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako tereny zabudowy. Nieruchomość posiada prawnie zagwarantowany dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Teofila Brzozy. Działka jest zabudowana i ogrodzona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

538 875 zł

550 zł/m2

980 m2

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Teofila Brzozy

Cena wywoławcza:

538 875 zł

550 zł/m2

980 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Teofila Brzozy 61c, 44-213 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr 3692/36 o powierzchni 0,4724 ha w ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako tereny zabudowy. Nieruchomość posiada prawnie zagwarantowany dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Teofila Brzozy. Działka jest zabudowana i ogrodzona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Aleja/Wodzisławska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** położonego przy Aleja/Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

521 250 zł

2 154 zł/m2

242 m2

Termin: 2023-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Aleja/Wodzisławska

Cena wywoławcza:

521 250 zł

2 154 zł/m2

242 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** położonego przy Aleja/Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Marii Skłodowskiej-Curie

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Marii Skłodowskiej-Curie, 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 3465/258 AM 1 obręb Rybnik, miasto Rybnik, o powierzchni 982 m2, zabudowana parterowym, niepodpiwniczonym, zdewastowanym budynkiem niemieszkalnym. Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

341 140,50 zł

347 zł/m2Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Marii Skłodowskiej-Curie

Cena wywoławcza:

341 140,50 zł

347 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Marii Skłodowskiej-Curie, 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 3465/258 AM 1 obręb Rybnik, miasto Rybnik, o powierzchni 982 m2, zabudowana parterowym, niepodpiwniczonym, zdewastowanym budynkiem niemieszkalnym. Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. w likwidacji położonej przy Raciborska , 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr 3660/79 o powierzchni 0,1149 ha, objęta jest Księgą Wieczystą nr *** położona jest w województwie śląskim, mieście Rybnik, obrębie ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 079 493,92 zł

Termin: 2023-04-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

Cena wywoławcza:

1 079 493,92 zł
... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. w likwidacji położonej przy Raciborska , 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr 3660/79 o powierzchni 0,1149 ha, objęta jest Księgą Wieczystą nr *** położona jest w województwie śląskim, mieście Rybnik, obrębie ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-04-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Boguszowice, Nowomiejska

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Nowomiejska, 44-251 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowym o łącznej powierzchni 0,0910 ha. Powierzchnia budynku 303,42 m2. Posiada parter oraz piętro i jedno pomieszczenie piwniczne- kotłownie.

Suma oszacowania wynosi 457 626,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 s...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

305 084 zł

1 005 zł/m2

303 m2

Termin: 2023-03-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Boguszowice, Nowomiejska

Cena wywoławcza:

305 084 zł

1 005 zł/m2

303 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Nowomiejska, 44-251 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem usługowym o łącznej powierzchni 0,0910 ha. Powierzchnia budynku 303,42 m2. Posiada parter oraz piętro i jedno pomieszczenie piwniczne- kotłownie.

Suma oszacowania wynosi 457 626,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 s...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Raciborska , 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr 3660/79 o powierzchni 0,1149 ha, objęta jest Księgą Wieczystą nr *** położona jest w województwie śląskim, mieście Rybnik, obrębie ewidencyjnym Smol...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 214 430,66 zł

Termin: 2023-02-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

Cena wywoławcza:

1 214 430,66 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Raciborska , 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr 3660/79 o powierzchni 0,1149 ha, objęta jest Księgą Wieczystą nr *** położona jest w województwie śląskim, mieście Rybnik, obrębie ewidencyjnym Smol...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-02-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Stalowa

... druga licytacja

użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** przy Stalowa, 44-292 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste stanowiący działkę gruntu nr 853/31 o powierzchni 0,0861 ha, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, zabudowany budynkiem usługowo – gastronomicznym w zabudowie wolnostojącej, pa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

768 012 zł

6 531 zł/m2

118 m2

Termin: 2022-12-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Stalowa

Cena wywoławcza:

768 012 zł

6 531 zł/m2

118 m2

... druga licytacja

użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** przy Stalowa, 44-292 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste stanowiący działkę gruntu nr 853/31 o powierzchni 0,0861 ha, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, zabudowany budynkiem usługowo – gastronomicznym w zabudowie wolnostojącej, pa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-12-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Rymera

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy Rymera , 44-251 Rybnik , dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku (adres: ul. Plac Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-warsztatowym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym o łącznej powierzchni użytkowej 397,10 m2 wybudowanym przed II Wojną Światową oraz przylegającym do niego budynkiem stacji transformatorowej, który...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

340 551,75 zł

858 zł/m2

397 m2

Termin: 2022-12-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Rymera

Cena wywoławcza:

340 551,75 zł

858 zł/m2

397 m2

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy Rymera , 44-251 Rybnik , dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku (adres: ul. Plac Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-warsztatowym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym o łącznej powierzchni użytkowej 397,10 m2 wybudowanym przed II Wojną Światową oraz przylegającym do niego budynkiem stacji transformatorowej, który...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-12-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Rymera

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Rymera , 44-251 Rybnik , dla której Sąd Rejonowy w Rybniku (adres: ul. Plac Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym parterowym budynkiem produkcyjnym (odlewni staliwa) wraz z niewielką częścią dwukondygnacyjną, którą stanowią pomieszczenia socjalno-sanitarne o łącznej powierzchni użytkowej 1269,49 m2, a także przylegającą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

856 680,75 zł

675 zł/m2

1 270 m2

Termin: 2022-12-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Rymera

Cena wywoławcza:

856 680,75 zł

675 zł/m2

1 270 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Rymera , 44-251 Rybnik , dla której Sąd Rejonowy w Rybniku (adres: ul. Plac Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym parterowym budynkiem produkcyjnym (odlewni staliwa) wraz z niewielką częścią dwukondygnacyjną, którą stanowią pomieszczenia socjalno-sanitarne o łącznej powierzchni użytkowej 1269,49 m2, a także przylegającą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-12-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Raciborska, 44-200 Rybnik , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 825 m2 opisanej działką nr 2530/42 zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym (handlowym) w zabudowie wolnostojącej o powierzchni całkowitej 359,63 m2 (powierzchnia użytkowa parteru 145,90 m2, powie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

756 466,67 zł

2 103 zł/m2

360 m2

Termin: 2022-12-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

Cena wywoławcza:

756 466,67 zł

2 103 zł/m2

360 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Raciborska, 44-200 Rybnik , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 825 m2 opisanej działką nr 2530/42 zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym (handlowym) w zabudowie wolnostojącej o powierzchni całkowitej 359,63 m2 (powierzchnia użytkowa parteru 145,90 m2, powie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-12-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. w likwidacji położonej przy Raciborska , 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, położna w Rybniku, przy ul. Raciborskiej, składająca się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3660/79, obręb 0106, Smolna o powierzchni 0,1149 ha. Nieruchomość...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

710 878,50 zł

Termin: 2022-10-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

Cena wywoławcza:

710 878,50 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. w likwidacji położonej przy Raciborska , 44-200 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, położna w Rybniku, przy ul. Raciborskiej, składająca się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3660/79, obręb 0106, Smolna o powierzchni 0,1149 ha. Nieruchomość...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-10-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Raciborska , 44-200 Rybnik , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 825 m2 opisanej działką nr 2530/42 zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym (handlowym) w zabudowie wolnostojącej o powierzchni całkowitej 359,63 m2 (powierzchnia użytkowa parteru 145,90 m2, powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

756 466,67 zł

2 103 zł/m2

360 m2

Termin: 2022-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Rybnik, Raciborska

Cena wywoławcza:

756 466,67 zł

2 103 zł/m2

360 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Raciborska , 44-200 Rybnik , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 Rybnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 825 m2 opisanej działką nr 2530/42 zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym (handlowym) w zabudowie wolnostojącej o powierzchni całkowitej 359,63 m2 (powierzchnia użytkowa parteru 145,90 m2, powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości