Przetargi: mieszkania

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Stargard, Jugosłowiańska

Gmina - Miasto Stargard oferuje do zbycia:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,74 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow. 12,03 m², położony w budynku przy ulicy Jugosłowiańskiej 25 w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 5) i sprzedażą w udziale 240/1000 części gruntu działki o nr geod. 759/1 o powierzchni 414 m², KW nr ***.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 161.000,00 zł

(słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100)

w tym:

- wartość lokalu: 138...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

161 000 zł

3 445 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Stargard
Przetarg na mieszkanie

Stargard, Jugosłowiańska

Cena wywoławcza:

161 000 zł

3 445 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Gmina - Miasto Stargard oferuje do zbycia:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,74 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow. 12,03 m², położony w budynku przy ulicy Jugosłowiańskiej 25 w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 5) i sprzedażą w udziale 240/1000 części gruntu działki o nr geod. 759/1 o powierzchni 414 m², KW nr ***.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 161.000,00 zł

(słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100)

w tym:

- wartość lokalu: 138...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Stargard
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Skłodowskiej-Curie

... 29 maja 2024 r. o godz. 10, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 13 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

130 000 zł

3 167 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Skłodowskiej-Curie

Cena wywoławcza:

130 000 zł

3 167 zł/m2

41 m2 2 pokoje

... 29 maja 2024 r. o godz. 10, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 13 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ogrodowa

... 29 maja 2024 r. o godz. 11, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 11 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

110 000 zł

3 763 zł/m2

29 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ogrodowa

Cena wywoławcza:

110 000 zł

3 763 zł/m2

29 m2 1 pokój

... 29 maja 2024 r. o godz. 11, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 11 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Karola

... 29 maja 2024r. o godz. 12, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 9 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestry/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

99 000 zł

3 262 zł/m2

30 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Karola

Cena wywoławcza:

99 000 zł

3 262 zł/m2

30 m2 1 pokój

... 29 maja 2024r. o godz. 12, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 9 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestry/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Cieszyn, Olszaka

... w dniu 28 maja 2024 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 14:00.

W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

160 000 zł

5 031 zł/m2

32 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Cieszynie
Przetarg na mieszkanie

Cieszyn, Olszaka

Cena wywoławcza:

160 000 zł

5 031 zł/m2

32 m2 1 pokój

... w dniu 28 maja 2024 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 14:00.

W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Cieszynie
Przetarg na mieszkanie

Lubań, Włókiennicza

... w dniu 28 maja 2024 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.
Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Li...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 300 zł

2 728 zł/m2

27 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
Przetarg na mieszkanie

Lubań, Włókiennicza

Cena wywoławcza:

72 300 zł

2 728 zł/m2

27 m2 2 pokoje

... w dniu 28 maja 2024 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.
Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Li...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
Przetarg na mieszkanie

Supraśl, Ogrodowa

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

_zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)_

Burmistrz Supraśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl:

*** Oznaczenie nieruchomości:

*** lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Ogrodowej 7 w Supraślu, o pow. użytkowej 26,37 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

45 000 zł

1 706 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Supraśl
Przetarg na mieszkanie

Supraśl, Ogrodowa

Cena wywoławcza:

45 000 zł

1 706 zł/m2

26 m2 1 pokój

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

_zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)_

Burmistrz Supraśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl:

*** Oznaczenie nieruchomości:

*** lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Ogrodowej 7 w Supraślu, o pow. użytkowej 26,37 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Supraśl
Przetarg na mieszkanie

Supraśl, Ogrodowa

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

_zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)_

Burmistrz Supraśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl:

*** Oznaczenie nieruchomości:

*** lokal mieszkalny nr 1, położony przy ul. Ogrodowej 7 w Supraślu, o pow. użytkowej 20,88 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 000 zł

1 916 zł/m2

21 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Supraśl
Przetarg na mieszkanie

Supraśl, Ogrodowa

Cena wywoławcza:

40 000 zł

1 916 zł/m2

21 m2 1 pokój

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

_zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)_

Burmistrz Supraśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl:

*** Oznaczenie nieruchomości:

*** lokal mieszkalny nr 1, położony przy ul. Ogrodowej 7 w Supraślu, o pow. użytkowej 20,88 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Supraśl
Przetarg na mieszkanie

Łęczyca, Dworcowa

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14
w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:

09.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 30 usytuowanego na czwartym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5D, składającego się z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

214 000 zł

4 580 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na mieszkanie

Łęczyca, Dworcowa

Cena wywoławcza:

214 000 zł

4 580 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14
w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:

09.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 30 usytuowanego na czwartym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5D, składającego się z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na mieszkanie

Łęczyca, Szkolna

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14
w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:


9.40 – trzeci przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Szkolnej 1, składającego się z d...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

212 500 zł

4 631 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na mieszkanie

Łęczyca, Szkolna

Cena wywoławcza:

212 500 zł

4 631 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14
w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:


9.40 – trzeci przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Szkolnej 1, składającego się z d...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 25.400,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. 16:00-16:30. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

254 000 zł

5 881 zł/m2

43 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

Cena wywoławcza:

254 000 zł

5 881 zł/m2

43 m2 2 pokoje

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 25.400,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. 16:00-16:30. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 24.200,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. od 15:15-15:45. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

242 000 zł

4 427 zł/m2

55 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

Cena wywoławcza:

242 000 zł

4 427 zł/m2

55 m2 3 pokoje

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 24.200,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. od 15:15-15:45. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Poznań, Dębiec, os. Dębina

...:

ETAP 1 składanie ofert do dnia 28.05.2024 r. do godz. 14.00

ETAP 2 licytacja lokalu dnia 05.06.2024 r. o godz. 11.00 w Klubie Osiedlowym ,,DĘBCZAK" Poznań, os. Dębina 107Mieszkanie nie jest obciążone, brak księgi wieczystej, wymagające remontu. Dokładny opis lokalu znajduje się w operacie szacunkowym (do zapoznania się w sekretariacie S.M. „Dębina”). Przystępujący do przetargu (licytant) jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni:
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

341 000 zł

7 100 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Dębina" w Poznaniu
Przetarg na mieszkanie

Poznań, Dębiec, os. Dębina

Cena wywoławcza:

341 000 zł

7 100 zł/m2

48 m2 2 pokoje

...:

ETAP 1 składanie ofert do dnia 28.05.2024 r. do godz. 14.00

ETAP 2 licytacja lokalu dnia 05.06.2024 r. o godz. 11.00 w Klubie Osiedlowym ,,DĘBCZAK" Poznań, os. Dębina 107Mieszkanie nie jest obciążone, brak księgi wieczystej, wymagające remontu. Dokładny opis lokalu znajduje się w operacie szacunkowym (do zapoznania się w sekretariacie S.M. „Dębina”). Przystępujący do przetargu (licytant) jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni:
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Dębina" w Poznaniu
Przetarg na mieszkanie

Olsztyn, Iwaszkiewicza

... ustny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku przy ul. Iwaszkiewicza 32 w Olsztynie.
Mieszkanie z balkonem, o powierzchni 50,80m2, składa się z 2 pokoi ( ok.22m2 oraz 11,8m2), niezależnej kuchni z oknem (ok. 7,3m2) , łazienki z WC (3,5m2) , przedpokoju. Lokal położony jest na II pietrze w czteropiętrowym budynku.
Mieszkanie wymaga dużego remontu.
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym, trzyklatkowym, 5...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

260 000 zł

5 118 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szarych Szeregów
Przetarg na mieszkanie

Olsztyn, Iwaszkiewicza

Cena wywoławcza:

260 000 zł

5 118 zł/m2

51 m2 2 pokoje

... ustny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku przy ul. Iwaszkiewicza 32 w Olsztynie.
Mieszkanie z balkonem, o powierzchni 50,80m2, składa się z 2 pokoi ( ok.22m2 oraz 11,8m2), niezależnej kuchni z oknem (ok. 7,3m2) , łazienki z WC (3,5m2) , przedpokoju. Lokal położony jest na II pietrze w czteropiętrowym budynku.
Mieszkanie wymaga dużego remontu.
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym, trzyklatkowym, 5...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szarych Szeregów
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Niepodległości

... w dniu 28.05.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/273/2024 w terminie do dnia 24.05.2024 r. oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, k...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

118 600 zł

3 175 zł/m2

37 m2

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Skarżysko-Kamienna, Niepodległości

Cena wywoławcza:

118 600 zł

3 175 zł/m2

37 m2

... w dniu 28.05.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, pokój nr 401. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/273/2024 w terminie do dnia 24.05.2024 r. oraz złożenie dokumentów zgodnie z regulaminem. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, k...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
PKP
1                         100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości