Przetargi: mieszkania Mińsk Mazowiecki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Klonowa

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/447/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty lokal mieszkalny o pow. 90,9 m2, położony przy ul. Klonowej 27w Mińsku Mazowieckim wraz z udziałem 909/46515 w nieruchomości wspólnej, oraz udział 1/36 stanowiący lokal użytkowy (garaż) wraz z udziałem 10326/46515 w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż 405 220,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

405 220 zł

4 458 zł/m2

91 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Klonowa

Cena wywoławcza:

405 220 zł

4 458 zł/m2

91 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/447/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty lokal mieszkalny o pow. 90,9 m2, położony przy ul. Klonowej 27w Mińsku Mazowieckim wraz z udziałem 909/46515 w nieruchomości wspólnej, oraz udział 1/36 stanowiący lokal użytkowy (garaż) wraz z udziałem 10326/46515 w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż 405 220,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Klonowa

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/447/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty lokal mieszkalny o pow. 90,9 m2, położony przy ul. Klonowej 27/56 w Mińsku Mazowieckim wraz z udziałem 909/46515 w nieruchomości wspólnej, oraz udział 1/36 stanowiący lokal użytkowy (garaż) wraz z udziałem 10326/46515 w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż 552.571,50 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

552 571 zł

6 079 zł/m2

91 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Klonowa

Cena wywoławcza:

552 571 zł

6 079 zł/m2

91 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/447/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty lokal mieszkalny o pow. 90,9 m2, położony przy ul. Klonowej 27/56 w Mińsku Mazowieckim wraz z udziałem 909/46515 w nieruchomości wspólnej, oraz udział 1/36 stanowiący lokal użytkowy (garaż) wraz z udziałem 10326/46515 w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż 552.571,50 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-19

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Klonowa

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/447/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty lokal mieszkalny o pow. 90,9 m2, położony przy ul. Klonowej 27 w Mińsku Mazowieckim wraz z udziałem 909/46515 w nieruchomości wspólnej, oraz udział 1/36 stanowiący lokal użytkowy (garaż) wraz z udziałem 10326/46515 w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż 736.732,00 zł.

Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

736 732 zł

8 365 zł/m2

88 m2 7 pokoi

Termin: 2023-12-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Klonowa

Cena wywoławcza:

736 732 zł

8 365 zł/m2

88 m2 7 pokoi

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/447/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty lokal mieszkalny o pow. 90,9 m2, położony przy ul. Klonowej 27 w Mińsku Mazowieckim wraz z udziałem 909/46515 w nieruchomości wspólnej, oraz udział 1/36 stanowiący lokal użytkowy (garaż) wraz z udziałem 10326/46515 w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż 736.732,00 zł.

Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki

Syndyk masy upadłości*** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dla którego to postępowania syndyk prowadzi akta postępowania pod sygn.. LU1S/GUp-s/82/2022 podaje do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości *** ud...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

259 000 zł

2 947 zł/m2

88 m2 5 pokoi

Termin: 2023-04-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Lis
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki

Cena wywoławcza:

259 000 zł

2 947 zł/m2

88 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości*** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dla którego to postępowania syndyk prowadzi akta postępowania pod sygn.. LU1S/GUp-s/82/2022 podaje do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości *** ud...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Lis
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, 1 PLM Warszawa

... w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20 /sala nr 6/ w dniu 25.01.2022 r. /wtorek/ o godzinie 11:00.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 22 200, 00 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych/ należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, liczy się data wpływu na konto Spółdzielni numer 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300.

Dowód dokonania przelewu należy oka...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

222 000 zł

5 103 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2022-01-25

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” Mińsk Mazowiecki
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, 1 PLM Warszawa

Cena wywoławcza:

222 000 zł

5 103 zł/m2

44 m2 2 pokoje

... w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20 /sala nr 6/ w dniu 25.01.2022 r. /wtorek/ o godzinie 11:00.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 22 200, 00 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych/ należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, liczy się data wpływu na konto Spółdzielni numer 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300.

Dowód dokonania przelewu należy oka...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-01-25

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” Mińsk Mazowiecki
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Dąbrówki

Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonych w:
1. Mińsku Mazowieckim,
2. Choszczówce Stojeckiej,
3. Łaziskach.
I. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 5 położonego na parterze
budynku przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim - województwo mazowieckie,
powiat miński, gmina Mińsk Mazowieck...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

160 000 zł

2 735 zł/m2

59 m2

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk Dariusz Gawroński
Przetarg na mieszkanie

Mińsk Mazowiecki, Dąbrówki

Cena wywoławcza:

160 000 zł

2 735 zł/m2

59 m2

Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonych w:
1. Mińsku Mazowieckim,
2. Choszczówce Stojeckiej,
3. Łaziskach.
I. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 5 położonego na parterze
budynku przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim - województwo mazowieckie,
powiat miński, gmina Mińsk Mazowieck...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-26

Organizator przetargu:
Syndyk Dariusz Gawroński
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości