Licytacja komornicza działki: wielicki, Wieliczka, Zabawa


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

480 000 zł

57,83 zł/m2
8 300 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-11-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce na podstawie przepisu art. 10136 w zw. z art. 867 w zw. z art 8791 i nast.  Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 09-11-2023 roku od godz. 10:00 (rozpoczęcie przetargu) do  16-11-2023 roku do godz. 10:00 (zakończenie przetargu) odbędzie się pierwsza uproszczona elektroniczna licytacja nieruchomości  położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka składająca się z działki ewidencyjnej o nr 355   i posiadającej założoną księgę wieczystą w w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego Wieliczce o numerze...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.