Licytacje komornicze: Łęczyca

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

Łęczyca, Marii KonopnickiejOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Marii Konopnickiej 5 ,Łęczyca, 99-100 99-100, dla którego Sąd R...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

118 095 zł

3 111 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Marii Konopnickiej

Cena wywoławcza:

118 095 zł

3 111 zł/m2

38 m2 2 pokojeOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Marii Konopnickiej 5 ,Łęczyca, 99-100 99-100, dla którego Sąd R...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Łęczyca

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Garbalin, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne składające się z działek ewidencyjnych 140/3, 140/4 na których prowadzone są uprawy polowe. Działka sąsiaduje z zakładem karnym w Garbalinie. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gmin...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

56 850 zł

3,21 zł/m2

17 700 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Łęczyca

Cena wywoławcza:

56 850 zł

3,21 zł/m2

17 700 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Garbalin, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Grunty rolne składające się z działek ewidencyjnych 140/3, 140/4 na których prowadzone są uprawy polowe. Działka sąsiaduje z zakładem karnym w Garbalinie. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gmin...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Łęczyca

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 99-100 Łęczyca, dla której (adres: ul. , ***, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna numer 173. Położona w mijscowości *** gmina Łęczyca o powierzchni 1,031ha. Z podziałem na klasy bonitacy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

24 300 zł

2,36 zł/m2

10 310 m2

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Łęczyca

Cena wywoławcza:

24 300 zł

2,36 zł/m2

10 310 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 99-100 Łęczyca, dla której (adres: ul. , ***, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna numer 173. Położona w mijscowości *** gmina Łęczyca o powierzchni 1,031ha. Z podziałem na klasy bonitacy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gawrony

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gawrony

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2


... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gen. Franciszka Altera

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Gen. Franciszka Altera, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/***/8 [NKW: LD1Y/***/8].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o nr ewidencyjnym 260, o powierzchni 0.0703 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości l...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

239 564 zł

2 059 zł/m2

116 m2 4 pokoje

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gen. Franciszka Altera

Cena wywoławcza:

239 564 zł

2 059 zł/m2

116 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Gen. Franciszka Altera, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/***/8 [NKW: LD1Y/***/8].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o nr ewidencyjnym 260, o powierzchni 0.0703 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości l...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Kaliska

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 20, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem w wysokości 46/552 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu ***643/2 o pow. 0,0714 ha (KW ***) oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiot...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

77 342 zł

1 677 zł/m2

46 m2 1 pokój

Termin: 2023-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Kaliska

Cena wywoławcza:

77 342 zł

1 677 zł/m2

46 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 20, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem w wysokości 46/552 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu ***643/2 o pow. 0,0714 ha (KW ***) oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiot...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

... druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska ***/***, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 77/1040 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu o nr ew. 473/1 o pow. 0.2188 ha oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścici...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

94 136 zł

1 218 zł/m2

77 m2 2 pokoje

Termin: 2023-06-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

Cena wywoławcza:

94 136 zł

1 218 zł/m2

77 m2 2 pokoje

... druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska ***/***, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 77/1040 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu o nr ew. 473/1 o pow. 0.2188 ha oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścici...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Zachodnia

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, Zachodnia 7, Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 5585/208498. Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni całkowitej 55,85 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

149 678 zł

2 680 zł/m2

56 m2 2 pokoje

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Zachodnia

Cena wywoławcza:

149 678 zł

2 680 zł/m2

56 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 99-100 Łęczyca, Zachodnia 7, Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 5585/208498. Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni całkowitej 55,85 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ul. Górnicza , 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 399/67, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodoweg...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

4 510 000 zł

1 268 zł/m2

3 557 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

Cena wywoławcza:

4 510 000 zł

1 268 zł/m2

3 557 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy ul. Górnicza , 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 399/67, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodoweg...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

... druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 23, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 77/1040 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu o nr ew. 473/1 o pow. 0.2188 ha oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli l...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

94 136 zł

1 218 zł/m2

77 m2 2 pokoje

Termin: 2023-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

Cena wywoławcza:

94 136 zł

1 218 zł/m2

77 m2 2 pokoje

... druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 23, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 77/1040 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu o nr ew. 473/1 o pow. 0.2188 ha oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli l...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Dworcowa

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 4141/115569. Szacowany lokal mieści się w budynku wielorodzinnym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej. Budynek wielorodzinny wybudowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej i został zasiedlony po ra...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

62 196 zł

1 502 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Dworcowa

Cena wywoławcza:

62 196 zł

1 502 zł/m2

41 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 4141/115569. Szacowany lokal mieści się w budynku wielorodzinnym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej. Budynek wielorodzinny wybudowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej i został zasiedlony po ra...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Dworcowa

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa , dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 4141/115569. Szacowany lokal mieści się w budynku wielorodzinnym nr 5F położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej. Budynek wielorodzinny nr 5F wybudowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej i został zas...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

62 196 zł

1 502 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Dworcowa

Cena wywoławcza:

62 196 zł

1 502 zł/m2

41 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa , dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW ***] wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 4141/115569. Szacowany lokal mieści się w budynku wielorodzinnym nr 5F położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej. Budynek wielorodzinny nr 5F wybudowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej i został zas...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Związku Walki Młodych

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ZWIĄZKU WALKI MŁODYCH 1a, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
dwupokojowy lokal mieszkalny z kuchnią, węzłem sanitarnym oraz przedpokojem, usytuowany na drugim piętrze, o powierzchni użytkowej 37,94m2. Mieszkanie wyposażone w balkon. Będący przedmiotem spółdzi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

124 500 zł

3 282 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Związku Walki Młodych

Cena wywoławcza:

124 500 zł

3 282 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ZWIĄZKU WALKI MŁODYCH 1a, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
dwupokojowy lokal mieszkalny z kuchnią, węzłem sanitarnym oraz przedpokojem, usytuowany na drugim piętrze, o powierzchni użytkowej 37,94m2. Mieszkanie wyposażone w balkon. Będący przedmiotem spółdzi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Górnicza, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 399/67, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodowego o ł...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

5 073 750 zł

1 426 zł/m2

3 557 m2

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Łęczyca, Górnicza

Cena wywoławcza:

5 073 750 zł

1 426 zł/m2

3 557 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Górnicza, 99-100 Łęczyca , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6267ha, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 399/67, Na terenie nieruchomości wzniesiono kompleks budynków salonu samochodowego o ł...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Ozorkowska 23, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 23, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

105 903 zł

1 370 zł/m2

77 m2 2 pokoje

Termin: 2023-03-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Łęczyca, Ozorkowska

Cena wywoławcza:

105 903 zł

1 370 zł/m2

77 m2 2 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Ozorkowska 23, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Marii Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 23, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości