Licytacje komornicze: Kielce

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

Kielce, Jagiełły

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Jagiełły 8, 25-634 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość oznaczona jako lokal mieszkalny, składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i w.c., o powierzchni użytkowej 61,90 m.kw., położony na czwartym piętrze w budynku wielolokalowym mieszkalnym, w technologii uprzemysł...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

279 310 zł

4 512 zł/m2

62 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Jagiełły

Cena wywoławcza:

279 310 zł

4 512 zł/m2

62 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Jagiełły 8, 25-634 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość oznaczona jako lokal mieszkalny, składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i w.c., o powierzchni użytkowej 61,90 m.kw., położony na czwartym piętrze w budynku wielolokalowym mieszkalnym, w technologii uprzemysł...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Kielce, Leśna

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 199 o łącznej powierzchni użytkowej 0,0032 ha zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 28 mkw, położonej w miejscowości Kielce ulica Leśna stanowiącej własność dłużnika:
***
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: ................................................
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

37 536 zł

1 341 zł/m2

28 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Kielce, Leśna

Cena wywoławcza:

37 536 zł

1 341 zł/m2

28 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 199 o łącznej powierzchni użytkowej 0,0032 ha zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 28 mkw, położonej w miejscowości Kielce ulica Leśna stanowiącej własność dłużnika:
***
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: ................................................
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Kielce

...

pierwsza licytacja

nieruchomość gruntowej ze złożem wapieni jurajskich należącej do dłużnika *** z o.o. położonej w gminie Morawica, w miejscowości Wola Morawicka, oznaczonej jako działki nr. 610/1 i 610/2 obręb 0020 dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/***/7 oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Morawica, Wola Morawicka, zaewidencjonowanej jako działka nr 547/2 wraz ze znajdującym się ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 401 908 zł

Termin: 2023-09-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Kielce

Cena wywoławcza:

1 401 908 zł
...

pierwsza licytacja

nieruchomość gruntowej ze złożem wapieni jurajskich należącej do dłużnika *** z o.o. położonej w gminie Morawica, w miejscowości Wola Morawicka, oznaczonej jako działki nr. 610/1 i 610/2 obręb 0020 dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/***/7 oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Morawica, Wola Morawicka, zaewidencjonowanej jako działka nr 547/2 wraz ze znajdującym się ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Jaworskiego

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Jaworskiego 26, 25-430 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość oznaczona jako lokal mieszkalny, składający się z przedpokoju, jednego pokoju, kuchni i łazienki z w.c., o powierzchni użytkowej 33,25 m.kw., położony na trzecim piętrze w budynku wielolokalowym mieszkalnym, w technologii uprzemysłowionej, loka...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

166 698 zł

5 013 zł/m2

33 m2 1 pokój

Termin: 2023-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Jaworskiego

Cena wywoławcza:

166 698 zł

5 013 zł/m2

33 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy Jaworskiego 26, 25-430 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość oznaczona jako lokal mieszkalny, składający się z przedpokoju, jednego pokoju, kuchni i łazienki z w.c., o powierzchni użytkowej 33,25 m.kw., położony na trzecim piętrze w budynku wielolokalowym mieszkalnym, w technologii uprzemysłowionej, loka...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kielce, Ściegiennego

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Ściegiennego, 25-116 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach (adres: ul. Warszawska 44, Kielce, 25-312 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00.

Suma...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

289 867 zł

59,00 zł/m2

4 913 m2

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kielce, Ściegiennego

Cena wywoławcza:

289 867 zł

59,00 zł/m2

4 913 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Ściegiennego, 25-116 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach (adres: ul. Warszawska 44, Kielce, 25-312 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00.

Suma...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Kielce, Batalionów Chłopskich

... drugalicytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Kielce ul. Batalionów Chłopskich, obręb 0004, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o nr ***, składającej się z wieczystego użytkowania działek gruntu nr 324/32, 324/33 o łącznej powierzchni 0,2561ha zabudowanych budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 540,28m2 oraz budynkiem handlowo-biurowym o pow. użytkowej 562,54m2 - stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dłużnika KERDOM Kop...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 024 479 zł

1 896 zł/m2

540 m2

Termin: 2023-08-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Kielce, Batalionów Chłopskich

Cena wywoławcza:

1 024 479 zł

1 896 zł/m2

540 m2

... drugalicytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Kielce ul. Batalionów Chłopskich, obręb 0004, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o nr ***, składającej się z wieczystego użytkowania działek gruntu nr 324/32, 324/33 o łącznej powierzchni 0,2561ha zabudowanych budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 540,28m2 oraz budynkiem handlowo-biurowym o pow. użytkowej 562,54m2 - stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dłużnika KERDOM Kop...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Włoszka

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Włoszka 3, 25-343 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ***, KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,60 mkw, do którego przynależy pomieszczenie (piwnica) o pow. 1,87 mkw. Program użytkowy to: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Rok budowy bloku 1971, Lokal znajduje się ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

216 551 zł

4 647 zł/m2

47 m2 3 pokoje

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Włoszka

Cena wywoławcza:

216 551 zł

4 647 zł/m2

47 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Włoszka 3, 25-343 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ***, KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,60 mkw, do którego przynależy pomieszczenie (piwnica) o pow. 1,87 mkw. Program użytkowy to: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Rok budowy bloku 1971, Lokal znajduje się ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Bohaterów Warszawy

...:

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika *** tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr. ***/*** położonego w Kielcach przy ul. Bohaterów Warszawy ***/*** dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. ***. Lokal o pow. 37,40m2, położony na IV piętrze.

Suma oszacowania wynosi 219.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu pow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

146 000 zł

3 904 zł/m2

37 m2 2 pokoje

Termin: 2023-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Bohaterów Warszawy

Cena wywoławcza:

146 000 zł

3 904 zł/m2

37 m2 2 pokoje

...:

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika *** tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr. ***/*** położonego w Kielcach przy ul. Bohaterów Warszawy ***/*** dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. ***. Lokal o pow. 37,40m2, położony na IV piętrze.

Suma oszacowania wynosi 219.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu pow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Osiedle na Stoku

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Osiedle na Stoku 18, 25-437 Kielce, dla którego SĄD REJONOWY W KIELCACH VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Ul. Malików 146A, Kielce, 25-639 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiącego odrębną nieruchomość składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, piwnicy. Lokal o pow. użytkowej 39,16m2, do lokalu przynależy piw...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

196 076 zł

4 633 zł/m2

42 m2 2 pokoje

Termin: 2023-08-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Osiedle na Stoku

Cena wywoławcza:

196 076 zł

4 633 zł/m2

42 m2 2 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Osiedle na Stoku 18, 25-437 Kielce, dla którego SĄD REJONOWY W KIELCACH VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Ul. Malików 146A, Kielce, 25-639 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiącego odrębną nieruchomość składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, piwnicy. Lokal o pow. użytkowej 39,16m2, do lokalu przynależy piw...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kielce, Warszawska

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Warszawska ,25-547 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr 267/2, o powierzchni 1693 m.kw., obręb 0007, zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie deweloperskim oraz budynkiem drewniano-murowanym, położona w Kielcach przy ul. Warszawskiej , dla której ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

458 764 zł

271 zł/m2Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kielce, Warszawska

Cena wywoławcza:

458 764 zł

271 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników*** położonej przy Warszawska ,25-547 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr 267/2, o powierzchni 1693 m.kw., obręb 0007, zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie deweloperskim oraz budynkiem drewniano-murowanym, położona w Kielcach przy ul. Warszawskiej , dla której ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kielce

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 784/3 ( wydzielona z działki numer 784/2) o łącznej powierzchni użytkowej 0,0841 ha niezabudowana, położonej w miejscowości Chańcza gmina Raków stanowiącej własność dłużnika:
***Chańcza
26-035 Raków
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/***/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: .....................................
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

34 706 zł

41,27 zł/m2

841 m2

Termin: 2023-07-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kielce

Cena wywoławcza:

34 706 zł

41,27 zł/m2

841 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 784/3 ( wydzielona z działki numer 784/2) o łącznej powierzchni użytkowej 0,0841 ha niezabudowana, położonej w miejscowości Chańcza gmina Raków stanowiącej własność dłużnika:
***Chańcza
26-035 Raków
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/***/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: .....................................
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Wielkopole, Bohaterów Warszawy

...

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika *** tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Kielcach przy ul. Bohaterów Warszawy 17 dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. ***. Lokal o pow. 37,40m2, położony na IV piętrze.

Suma oszacowania wynosi 219.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć ręko...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

164 250 zł

4 392 zł/m2

37 m2 2 pokoje

Termin: 2023-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Wielkopole, Bohaterów Warszawy

Cena wywoławcza:

164 250 zł

4 392 zł/m2

37 m2 2 pokoje

...

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika *** tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Kielcach przy ul. Bohaterów Warszawy 17 dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. ***. Lokal o pow. 37,40m2, położony na IV piętrze.

Suma oszacowania wynosi 219.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć ręko...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Kadłubka

... druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników*** położonego przy Kadłubka 45 C/2, 25-402 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej wspólność ustawową majątkową małżeńską, oznaczonej jako lokal mieszkalny, składający się z przedpokoju, pięciu pokoi, kuchni, garderoby, łazienki i klatki schodowej o powierzchni użytkowej 113,40 m.kw., położony na p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

410 890 zł

3 623 zł/m2

113 m2 5 pokoi

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Kadłubka

Cena wywoławcza:

410 890 zł

3 623 zł/m2

113 m2 5 pokoi

... druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników*** położonego przy Kadłubka 45 C/2, 25-402 M. Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej wspólność ustawową majątkową małżeńską, oznaczonej jako lokal mieszkalny, składający się z przedpokoju, pięciu pokoi, kuchni, garderoby, łazienki i klatki schodowej o powierzchni użytkowej 113,40 m.kw., położony na p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Kruszcowa

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Kruszcowa 3, 25-758 M. Kielce , dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni 60,77 m kw składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,50 mkw.

Suma oszacowania wynosi 366 009,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy osza...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

274 507 zł

4 517 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Kielce, Kruszcowa

Cena wywoławcza:

274 507 zł

4 517 zł/m2

61 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Kruszcowa 3, 25-758 M. Kielce , dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KIELCE, 25-369 KIELCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni 60,77 m kw składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,50 mkw.

Suma oszacowania wynosi 366 009,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy osza...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Kielce, Karczówkowska

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu numerach ewidencyjnych 618/5, 618/11, 618/12, 618/13,618/14 o łącznej powierzchni użytkowej 0,2086 ha, będących w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 roku stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z własnością budynku biurowego o pow.użytkowej 2.030,00 mkw stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności położonej w miejscowości Kie...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

4 891 108 zł

2 409 zł/m2

2 030 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Kielce, Karczówkowska

Cena wywoławcza:

4 891 108 zł

2 409 zł/m2

2 030 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu numerach ewidencyjnych 618/5, 618/11, 618/12, 618/13,618/14 o łącznej powierzchni użytkowej 0,2086 ha, będących w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 roku stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z własnością budynku biurowego o pow.użytkowej 2.030,00 mkw stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności położonej w miejscowości Kie...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości