Przetargi nieruchomości: domy śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Kalety, Fabryczna

... w dniu 7 grudnia 2023 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro - sala posiedzeń nr 24 lub 25.

Wysokość wadium:

25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku:

25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 1 grudnia 2023 r. i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

299 000 zł

1 294 zł/m2

231 m2 10 pokoi

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kalety
Przetarg na dom

Kalety, Fabryczna

Cena wywoławcza:

299 000 zł

1 294 zł/m2

231 m2 10 pokoi

... w dniu 7 grudnia 2023 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro - sala posiedzeń nr 24 lub 25.

Wysokość wadium:

25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku:

25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 1 grudnia 2023 r. i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Kalety
Przetarg na dom

częstochowski, Konopiska, Aleksandria, Piękna

OBWIESZCZENIE O I TERMINIE LICYTACJI

NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W TOKU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PROWADZONEGO WOBEC ZOBOWIĄZANEGO *** 6 GRUDNIA 2023 R. O GODZ. 10:00 W BUDYNKU PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE, UL. FILOMATÓW 18/20, W SALI NR 218 ODBĘDZIE SIĘ PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 32/1, O POWIERZCHNI 0,5480 HA, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

153 880,30 zł

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Przetarg na dom

częstochowski, Konopiska, Aleksandria, Piękna

Cena wywoławcza:

153 880,30 zł
OBWIESZCZENIE O I TERMINIE LICYTACJI

NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W TOKU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PROWADZONEGO WOBEC ZOBOWIĄZANEGO *** 6 GRUDNIA 2023 R. O GODZ. 10:00 W BUDYNKU PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE, UL. FILOMATÓW 18/20, W SALI NR 218 ODBĘDZIE SIĘ PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 32/1, O POWIERZCHNI 0,5480 HA, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Przetarg na dom

Częstochowa

Ogłoszenie Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upa­dłościowym *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w spra­wie o sygn. akt VIII GUp 283/20, przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert całości prawa do nieruchomości: - stanowiącej działkę nr ew 48/2 o powierzchni 0,0807 ha, położoną w Częstochowie, przy ul. Kamienna 42, zabudowaną budynkiem w zabudowie wolnostojącej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

405 300 zł

2 554 zł/m2

159 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa

Cena wywoławcza:

405 300 zł

2 554 zł/m2

159 m2

Ogłoszenie Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upa­dłościowym *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w spra­wie o sygn. akt VIII GUp 283/20, przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert całości prawa do nieruchomości: - stanowiącej działkę nr ew 48/2 o powierzchni 0,0807 ha, położoną w Częstochowie, przy ul. Kamienna 42, zabudowaną budynkiem w zabudowie wolnostojącej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa, Kamienna

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upa­dłościowym *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w spra­wie o sygn. akt VIII GUp 283/20, przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert całości prawa do nieruchomości:

- stanowiącej działkę nr ew 48/2 o powierzchni 0,0807 ha, położoną w Częstochowie, przy ul. Kamienna 42, zabudowaną budynkiem w zabudowie wolnost...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

405 300 zł

2 565 zł/m2

158 m2 5 pokoi

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa, Kamienna

Cena wywoławcza:

405 300 zł

2 565 zł/m2

158 m2 5 pokoi

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upa­dłościowym *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w spra­wie o sygn. akt VIII GUp 283/20, przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert całości prawa do nieruchomości:

- stanowiącej działkę nr ew 48/2 o powierzchni 0,0807 ha, położoną w Częstochowie, przy ul. Kamienna 42, zabudowaną budynkiem w zabudowie wolnost...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa, Kamienna

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upa­dłościowym *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w spra­wie o sygn. akt VIII GUp 283/20, przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza sprzedaż z wolnej rękiw formie pisemnego konkursu ofert całości prawa do nieruchomości:

- stanowiącej działkę nr ew 48/2 o powierzchni 0,0807 ha, położoną w Częstochowie, przy ul. Kamienna 42, zabudowaną budynkiem w zabudowie wolnosto...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

765 900 zł

1 563 zł/m2

490 m2 5 pokoi

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Częstochowa, Kamienna

Cena wywoławcza:

765 900 zł

1 563 zł/m2

490 m2 5 pokoi

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upa­dłościowym *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w spra­wie o sygn. akt VIII GUp 283/20, przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza sprzedaż z wolnej rękiw formie pisemnego konkursu ofert całości prawa do nieruchomości:

- stanowiącej działkę nr ew 48/2 o powierzchni 0,0807 ha, położoną w Częstochowie, przy ul. Kamienna 42, zabudowaną budynkiem w zabudowie wolnosto...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Dąbrowa Górnicza, Błędów, Górki 5

... pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Górki 5, ozn. nr geod. 1594 o pow. 4520 m2 (obręb Błędów), dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Cena wywoławcza nieruchomości: 595.190,00 zł

Wadium: 119.038,00 zł

Sprzedaż nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu jest zwolniona z podatku VAT.Przedmiotow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

595 190 zł

2 497 zł/m2

238 m2

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Przetarg na dom

Dąbrowa Górnicza, Błędów, Górki 5

Cena wywoławcza:

595 190 zł

2 497 zł/m2

238 m2

... pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Górki 5, ozn. nr geod. 1594 o pow. 4520 m2 (obręb Błędów), dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Cena wywoławcza nieruchomości: 595.190,00 zł

Wadium: 119.038,00 zł

Sprzedaż nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu jest zwolniona z podatku VAT.Przedmiotow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Przetarg na dom

Myszków, Paderwskiego 29

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt CZ1C/GUp-s/198/2022 z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w Myszkowie przy ulicy Paderewskiego 29, działka ewid. 1188 o powierzchni 0,0160 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr: CZ1M/__001pokaż telefon za cenę nie niższą niż 44 250 zł (s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

44 250 zł

651 zł/m2

68 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Myszków, Paderwskiego 29

Cena wywoławcza:

44 250 zł

651 zł/m2

68 m2 1 pokój

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt CZ1C/GUp-s/198/2022 z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w Myszkowie przy ulicy Paderewskiego 29, działka ewid. 1188 o powierzchni 0,0160 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr: CZ1M/__001pokaż telefon za cenę nie niższą niż 44 250 zł (s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Myszków, Paderewskiego

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt CZ1C/GUp-s/198/2022 z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w Myszkowie przy ulicy Paderewskiego 29, działka ewid. 1188 o powierzchni 0,0160 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr: *** za cenę nie niższą niż 44 250 zł (słownie: czterdzieści...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

44 250 zł

1 106 zł/m2

40 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Myszków, Paderewskiego

Cena wywoławcza:

44 250 zł

1 106 zł/m2

40 m2 1 pokój

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt CZ1C/GUp-s/198/2022 z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w Myszkowie przy ulicy Paderewskiego 29, działka ewid. 1188 o powierzchni 0,0160 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr: *** za cenę nie niższą niż 44 250 zł (słownie: czterdzieści...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

gliwicki, Pilchowice, Leboszowice

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlana *** w upadłości z/s w Knurowie, sygn. akt XII GUp 316/18, oferuje do sprzedaży:

1.\tNieruchomość w postaci działek gruntu o numerach 334/205, 337/205, 979***/206, 981/206, 984/206 o łącznej powierzchni 1.3460 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 209,75 m², budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 18,20 m² i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 20,50 m², p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

897 005 zł

4 277 zł/m2

210 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

gliwicki, Pilchowice, Leboszowice

Cena wywoławcza:

897 005 zł

4 277 zł/m2

210 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlana *** w upadłości z/s w Knurowie, sygn. akt XII GUp 316/18, oferuje do sprzedaży:

1.\tNieruchomość w postaci działek gruntu o numerach 334/205, 337/205, 979***/206, 981/206, 984/206 o łącznej powierzchni 1.3460 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 209,75 m², budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 18,20 m² i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 20,50 m², p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

żywiecki, Radziechowy-Wieprz, Juszczyna

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ***OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
udział 1/8 w prawie własności nieruchomości objętych księgą wieczystą nr *** w tym budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej około 130 m² wybudowanego w latach sześćdziesiątych XX wieku położonego w Juszczynie gmina Radziechowy-Wieprz powiat żywiecki przy ulicy Be...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 000 zł

308 zł/m2

130 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

żywiecki, Radziechowy-Wieprz, Juszczyna

Cena wywoławcza:

40 000 zł

308 zł/m2

130 m2 2 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ***OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
udział 1/8 w prawie własności nieruchomości objętych księgą wieczystą nr *** w tym budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej około 130 m² wybudowanego w latach sześćdziesiątych XX wieku położonego w Juszczynie gmina Radziechowy-Wieprz powiat żywiecki przy ulicy Be...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sosnowiec, Braci Gierymskich

... w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu, tj. dnia 30 listopada 2023 r. o godz. 11:00. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN. Wadium w kwocie 38 000,00 PLN należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej Czesława Filoska o numerze: 43 1600 1462 1745 6355 5000 0001, prowadzonym przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z podaniem tytułu wpłaty "WADIUM W PRZETARGU-DOM, sygn. akt KA1K/GRs/2/2023, _nazwa Oferenta_”. Uznanie na rachunku bankowym masy sanacyj...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

304 320 zł

2 323 zł/m2

131 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sosnowiec, Braci Gierymskich

Cena wywoławcza:

304 320 zł

2 323 zł/m2

131 m2 2 pokoje

... w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu, tj. dnia 30 listopada 2023 r. o godz. 11:00. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN. Wadium w kwocie 38 000,00 PLN należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej Czesława Filoska o numerze: 43 1600 1462 1745 6355 5000 0001, prowadzonym przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z podaniem tytułu wpłaty "WADIUM W PRZETARGU-DOM, sygn. akt KA1K/GRs/2/2023, _nazwa Oferenta_”. Uznanie na rachunku bankowym masy sanacyj...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sosnowiec, Klimontów, Gierymskich

... w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu, tj. dnia 30 listopada 2023 r. o godz. 11:00. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN. Wadium w kwocie 38 000,00 PLN należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej *** o numerze: , prowadzonym przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z podaniem tytułu wpłaty "WADIUM W PRZETARGU-DOM, sygn. akt KA1K/GRs/2/2023, nazwa Oferenta . Uznanie na rachunku bankowym masy sanacyjnej musi nastąpić najpóźniej
w dniu poprzedza...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

304 320 zł

2 323 zł/m2

131 m2 5 pokoi

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sosnowiec, Klimontów, Gierymskich

Cena wywoławcza:

304 320 zł

2 323 zł/m2

131 m2 5 pokoi

... w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu, tj. dnia 30 listopada 2023 r. o godz. 11:00. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN. Wadium w kwocie 38 000,00 PLN należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej *** o numerze: , prowadzonym przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z podaniem tytułu wpłaty "WADIUM W PRZETARGU-DOM, sygn. akt KA1K/GRs/2/2023, nazwa Oferenta . Uznanie na rachunku bankowym masy sanacyjnej musi nastąpić najpóźniej
w dniu poprzedza...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Rybnik, Zawiszy Czarnego

... pierwsza publiczna licytacja nieruchomości gruntowej opisanej w księdze wieczystej *** oznaczonej jako działka nr 3216/70 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy, położonej w Rybniku przy ulicy Zawiszy Czarnego.

Suma oszacowania wynosi 401 000,00 zł, zaś cena wywoławcza jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi 300 750,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji składa wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 100,00 zł.

Licytacja może być odwołana bez ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 750 zł

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na dom

Rybnik, Zawiszy Czarnego

Cena wywoławcza:

300 750 zł
... pierwsza publiczna licytacja nieruchomości gruntowej opisanej w księdze wieczystej *** oznaczonej jako działka nr 3216/70 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy, położonej w Rybniku przy ulicy Zawiszy Czarnego.

Suma oszacowania wynosi 401 000,00 zł, zaś cena wywoławcza jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi 300 750,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji składa wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 100,00 zł.

Licytacja może być odwołana bez ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Rybnik
Przetarg na dom

bielski, Bestwina, Janowice

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości *** w upadłości ogłasza konkursu ofert na wybór nabywcy składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Janowicach przy ulicy Granicznej nr 12, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 43/22 i powierzchni 814 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 86,06 m2 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr ***.

Cena wywoławcza wynosi 516.000,00 zł (pięćset szesnaś...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

515 000 zł

5 984 zł/m2

86 m2

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bielski, Bestwina, Janowice

Cena wywoławcza:

515 000 zł

5 984 zł/m2

86 m2

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości *** w upadłości ogłasza konkursu ofert na wybór nabywcy składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Janowicach przy ulicy Granicznej nr 12, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 43/22 i powierzchni 814 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 86,06 m2 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr ***.

Cena wywoławcza wynosi 516.000,00 zł (pięćset szesnaś...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Gliwice, Ostropa, Tokarska

KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM JEDNORODZINNYM, ZLOKALIZOWANEJ W GLIWICACH PRZY UL. TOKARSKIEJ 21ASyndyk masy upadłości ***, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 48/22, ogłasza pierwszy konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanej w Gliwicach prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

33 000 zł

149 zł/m2

222 m2 10 pokoi

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Gliwice, Ostropa, Tokarska

Cena wywoławcza:

33 000 zł

149 zł/m2

222 m2 10 pokoi

KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM JEDNORODZINNYM, ZLOKALIZOWANEJ W GLIWICACH PRZY UL. TOKARSKIEJ 21ASyndyk masy upadłości ***, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 48/22, ogłasza pierwszy konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanej w Gliwicach prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          34
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości