Licytacje komornicze: augustowski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin, Jastrzębna Druga

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin, dla której (adres: ul. , Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa leśna z drzewostanem składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym *** o powierzchni 0,4300 ha, obręb 18 – Jastrzębna Druga. Nieruchomość położona na terenie gminy Sztabin, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

13 920 zł

3,24 zł/m2

4 300 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin, Jastrzębna Druga

Cena wywoławcza:

13 920 zł

3,24 zł/m2

4 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin, dla której (adres: ul. , Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa leśna z drzewostanem składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym *** o powierzchni 0,4300 ha, obręb 18 – Jastrzębna Druga. Nieruchomość położona na terenie gminy Sztabin, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Płaska, Rygol

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Rygol, 16-326 Płaska, dla której (adres: ul. , Rygol, 16-326 Płaska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej o numerze *** o powierzchni 0,12 ha, obręb 11-Rygol, gmina Płaska, powiat augustowski, woj. podlaskie. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem rekreacji indywidualnej w zabudowie wolnostojącej, do której przypisano a...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

138 633,75 zł

116 zł/m2

1 200 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Płaska, Rygol

Cena wywoławcza:

138 633,75 zł

116 zł/m2

1 200 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Rygol, 16-326 Płaska, dla której (adres: ul. , Rygol, 16-326 Płaska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej o numerze *** o powierzchni 0,12 ha, obręb 11-Rygol, gmina Płaska, powiat augustowski, woj. podlaskie. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem rekreacji indywidualnej w zabudowie wolnostojącej, do której przypisano a...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Posielanie

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Posielanie, 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. , Posielanie, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działek o numerze *** i *** o łącznej powierzchni 1,1600 ha w tym działka nr *** wynosi 0,7400 ha natomiast działka nr *** wynosi 0,4200 ha obręb ewidencyjny *** Posielanie, gmina Augustów powia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

92 776,50 zł

8,00 zł/m2

11 600 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Posielanie

Cena wywoławcza:

92 776,50 zł

8,00 zł/m2

11 600 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Posielanie, 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. , Posielanie, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działek o numerze *** i *** o łącznej powierzchni 1,1600 ha w tym działka nr *** wynosi 0,7400 ha natomiast działka nr *** wynosi 0,4200 ha obręb ewidencyjny *** Posielanie, gmina Augustów powia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Nowinka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ***, 16-304 Nowinka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie 0011 Nowinka, gmina Nowinka. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 9/1 o powierzchni 0,0343 ha i działki o numerze ewidencyjnym 10/1 o po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

4 500 zł

6,47 zł/m2

696 m2

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Nowinka

Cena wywoławcza:

4 500 zł

6,47 zł/m2

696 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ***, 16-304 Nowinka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie 0011 Nowinka, gmina Nowinka. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 9/1 o powierzchni 0,0343 ha i działki o numerze ewidencyjnym 10/1 o po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Norwida

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Norwida 2,Augustów M., 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. Norwida 2/47, Augustów M., 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa mieszkalna o numerze *** usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy Norwida 2 w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym 773/123896 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

384 975,75 zł

5 339 zł/m2

72 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Norwida

Cena wywoławcza:

384 975,75 zł

5 339 zł/m2

72 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Norwida 2,Augustów M., 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. Norwida 2/47, Augustów M., 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa mieszkalna o numerze *** usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy Norwida 2 w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym 773/123896 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Ziołowa

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** *** położonego przy *** ***/***,Augustów, 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. *** ***/***, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący nieruchomość lokalowa mieszkalna o numerze *** usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy *** *** w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym *** w nieruchomości wspólnej, którą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

561 684,75 zł

6 277 zł/m2

90 m2 5 pokoi

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Ziołowa

Cena wywoławcza:

561 684,75 zł

6 277 zł/m2

90 m2 5 pokoi

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** *** położonego przy *** ***/***,Augustów, 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. *** ***/***, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący nieruchomość lokalowa mieszkalna o numerze *** usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy *** *** w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym *** w nieruchomości wspólnej, którą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

augustowski, Bargłów Kościelny, Żrobki

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** sprzedawana w sprawie dłużnika *** z udziałem osoby trzeciej - uznanie czynności prawnej za bezskuteczną położonej przy ,Źrobki, 16-320 Bargłów Kościelny, dla której (adres: ul. , Źrobki, 16-320 Bargłów Kościelny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma siedliskami wiejskimi składająca się z działek gruntowych, rolnych oznaczonych nr ewidencyjnym 13/1, 13/2, 99/2, 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

370 175,33 zł

717 zł/m2

516 m2

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

augustowski, Bargłów Kościelny, Żrobki

Cena wywoławcza:

370 175,33 zł

717 zł/m2

516 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** sprzedawana w sprawie dłużnika *** z udziałem osoby trzeciej - uznanie czynności prawnej za bezskuteczną położonej przy ,Źrobki, 16-320 Bargłów Kościelny, dla której (adres: ul. , Źrobki, 16-320 Bargłów Kościelny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma siedliskami wiejskimi składająca się z działek gruntowych, rolnych oznaczonych nr ewidencyjnym 13/1, 13/2, 99/2, 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, JAZIEWO

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona pod adresem: 16-310 SZTABIN, JAZIEWO, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 2,8691ha, zabudowanej budyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

230 853,33 zł

2 626 zł/m2

88 m2

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, JAZIEWO

Cena wywoławcza:

230 853,33 zł

2 626 zł/m2

88 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona pod adresem: 16-310 SZTABIN, JAZIEWO, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 2,8691ha, zabudowanej budyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Ruciana

... druga licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Ruciana 8, 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. Ruciana , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący nieruchomość lokalowa mieszkalna usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy Ruciana 8 w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym 7240/619490 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

340 778 zł

4 707 zł/m2

72 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Ruciana

Cena wywoławcza:

340 778 zł

4 707 zł/m2

72 m2 3 pokoje

... druga licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Ruciana 8, 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. Ruciana , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący nieruchomość lokalowa mieszkalna usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy Ruciana 8 w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym 7240/619490 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Nowinka Augustów

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 16-304 Nowinka, dla której *** (adres: ul. , Nowinka, 16-304 Nowinka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na obszarze dwóch obrębów ewidencyjnych 22-Szczebra, 19-Gatne Pierwsze, składa się z: - działka gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym ***, obręb 22-Szczebra, gmina Nowinka, powiat augustowski o powierzchni 0,0153 ha, - działka gruntowa oznaczona numerem ew...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

342 366 zł

17 118 300 zł/m2Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Nowinka Augustów

Cena wywoławcza:

342 366 zł

17 118 300 zł/m2


... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 16-304 Nowinka, dla której *** (adres: ul. , Nowinka, 16-304 Nowinka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na obszarze dwóch obrębów ewidencyjnych 22-Szczebra, 19-Gatne Pierwsze, składa się z: - działka gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym ***, obręb 22-Szczebra, gmina Nowinka, powiat augustowski o powierzchni 0,0153 ha, - działka gruntowa oznaczona numerem ew...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Augustów, Morelowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** , 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. *** , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim , gminie Augustów, miejscowości Augustów, obręb ewidencyjny 0002 - Augustów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1001/31 o powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

99 142,13 zł

100 zł/m2

991 m2

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Augustów, Morelowa

Cena wywoławcza:

99 142,13 zł

100 zł/m2

991 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** , 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. *** , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim , gminie Augustów, miejscowości Augustów, obręb ewidencyjny 0002 - Augustów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1001/31 o powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Lipsk, Lubinowo

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Lubinowo, 16-315 Lipsk, dla której (adres: ul. , Lubinowo, 16-315 Lipsk) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa leśna składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 49/4 o powierzchni 1,9669 ha, obręb 13-Lubinowo. Nieruchomość położona na terenie gminy Lipsk, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego. Zgodnie z danymi ewidencyjnymi ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

101 922 zł

5,18 zł/m2

19 669 m2

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Lipsk, Lubinowo

Cena wywoławcza:

101 922 zł

5,18 zł/m2

19 669 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Lubinowo, 16-315 Lipsk, dla której (adres: ul. , Lubinowo, 16-315 Lipsk) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa leśna składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 49/4 o powierzchni 1,9669 ha, obręb 13-Lubinowo. Nieruchomość położona na terenie gminy Lipsk, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego. Zgodnie z danymi ewidencyjnymi ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Augustów, Morelowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** , 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. *** , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim , gminie Augustów, miejscowości Augustów, obręb ewidencyjny 0002 - Augustów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1001/31 o powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

99 142,13 zł

100 zł/m2

991 m2

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Augustów, Morelowa

Cena wywoławcza:

99 142,13 zł

100 zł/m2

991 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** , 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. *** , Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki gruntu, położonej w powiecie augustowskim , gminie Augustów, miejscowości Augustów, obręb ewidencyjny 0002 - Augustów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1001/31 o powi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Bargłów Kościelny, Pieńki

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Rutki Stare, 16-300 Augustów ,Pieńki, 16-320 Bargłów Kościelny , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona pod adresem: 16-320 Bargłów Kościelny, Pieńki oraz 16-300 Augustów Rutki Stare, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

270 973,50 zł

5 800 zł/m2

47 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Bargłów Kościelny, Pieńki

Cena wywoławcza:

270 973,50 zł

5 800 zł/m2

47 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Rutki Stare, 16-300 Augustów ,Pieńki, 16-320 Bargłów Kościelny , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona pod adresem: 16-320 Bargłów Kościelny, Pieńki oraz 16-300 Augustów Rutki Stare, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Śródmieście

... pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Śródmieście, 16-300 Augustów, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie (adres: ul. ul. Hoża 4, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze brak, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie pod numerem brak (adres spółdzielni: ul. ul. Hoża 4, Augustów, 16-300 Augustów).
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

171 589,50 zł

4 564 zł/m2

38 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Śródmieście

Cena wywoławcza:

171 589,50 zł

4 564 zł/m2

38 m2

... pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Śródmieście, 16-300 Augustów, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie (adres: ul. ul. Hoża 4, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze brak, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie pod numerem brak (adres spółdzielni: ul. ul. Hoża 4, Augustów, 16-300 Augustów).
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości