Przetargi i licytacje nieruchomości: sandomierski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Obrazów

... druga licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy 109, 27-641 Obrazów, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1/00025168/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana, składająca się z działek o nr ewid. 67,68, 368 o łącznej pow. 1,4200 ha

Suma oszacowania wynosi 617 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 su...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

411 800 zł

Termin: 2024-05-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Obrazów

Cena wywoławcza:

411 800 zł
... druga licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy 109, 27-641 Obrazów, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1/00025168/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana, składająca się z działek o nr ewid. 67,68, 368 o łącznej pow. 1,4200 ha

Suma oszacowania wynosi 617 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 su...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

sandomierski, Wilczyce

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzacej działalności gospodarczej – sygn. akt V GUp 75/21 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, prawo własności działki gruntu rolnego – łąka o nr 250, położonej w miejscowości Przewody, gmina Wilczyce, powiat sandomierski, o pow. 2500 m2, nr ***, za cenę nie niższą 30% wartości oszacowania tj. za kwotę 1 554,00 zł (jeden tysiąc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 554 zł

0,62 zł/m2

2 500 m2

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sandomierski, Wilczyce

Cena wywoławcza:

1 554 zł

0,62 zł/m2

2 500 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzacej działalności gospodarczej – sygn. akt V GUp 75/21 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, prawo własności działki gruntu rolnego – łąka o nr 250, położonej w miejscowości Przewody, gmina Wilczyce, powiat sandomierski, o pow. 2500 m2, nr ***, za cenę nie niższą 30% wartości oszacowania tj. za kwotę 1 554,00 zł (jeden tysiąc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

sandomierski, Wilczyce

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 939 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 939 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

13 730 zł

2,59 zł/m2

5 300 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

sandomierski, Wilczyce

Cena wywoławcza:

13 730 zł

2,59 zł/m2

5 300 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 939 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 939 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Zawichost

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1040 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1040 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

33 620 zł

8,81 zł/m2

3 815 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Zawichost

Cena wywoławcza:

33 620 zł

8,81 zł/m2

3 815 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1040 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1040 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sandomierski, Klimontów, Nawodzice

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 648 obręb Nawodzice gmina Klimontów powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 648 obręb Nawodzice gmina Klimontów powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogloszenia znajdują się w  załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 150 zł

4,29 zł/m2

1 200 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sandomierski, Klimontów, Nawodzice

Cena wywoławcza:

5 150 zł

4,29 zł/m2

1 200 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 648 obręb Nawodzice gmina Klimontów powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 648 obręb Nawodzice gmina Klimontów powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogloszenia znajdują się w  załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

sandomierski, Wilczyce

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 954 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 954 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

14 220 zł

2,59 zł/m2

5 500 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

sandomierski, Wilczyce

Cena wywoławcza:

14 220 zł

2,59 zł/m2

5 500 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 954 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 954 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sandomierski, Dwikozy, Winiary

Ogłoszenie o sprzedaży działki 208/1 obręb Winiary gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 208/1 obręb Winiary gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

18 280 zł

3,00 zł/m2

6 100 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sandomierski, Dwikozy, Winiary

Cena wywoławcza:

18 280 zł

3,00 zł/m2

6 100 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki 208/1 obręb Winiary gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 208/1 obręb Winiary gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

sandomierski, Wilczyce

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 958 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 958 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 400 zł

2,55 zł/m2

8 400 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

sandomierski, Wilczyce

Cena wywoławcza:

21 400 zł

2,55 zł/m2

8 400 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 958 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 958 obręb Wilczyce gmina Wilczyce powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sandomierski, Klimontów, Nawodzice

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 649 obręb Nawodzice gmina Klimontów powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 649 obręb Nawodzice gmina Klimontów powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 180 zł

4,09 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

sandomierski, Klimontów, Nawodzice

Cena wywoławcza:

8 180 zł

4,09 zł/m2

2 000 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 649 obręb Nawodzice gmina Klimontów powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 649 obręb Nawodzice gmina Klimontów powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Zawichost

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1035/2 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1035/2 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogloszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

15 700 zł

6,78 zł/m2

2 314 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Zawichost

Cena wywoławcza:

15 700 zł

6,78 zł/m2

2 314 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1035/2 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1035/2 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogloszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Zawichost

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1271/1 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1271/1 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

74 530 zł

3,88 zł/m2

19 218 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Zawichost

Cena wywoławcza:

74 530 zł

3,88 zł/m2

19 218 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1271/1 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1271/1 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Zawichost

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 1255/5 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 1255/5 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

18 090 zł

5,82 zł/m2

3 109 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Zawichost

Cena wywoławcza:

18 090 zł

5,82 zł/m2

3 109 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 1255/5 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 1255/5 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
KOWR
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki będą licytowane w następującej kolejności: 1. Działka nr ewid. 2090 o pow. 0,7400 ha ( 7400 m2 ), stanowi grunty orne. Krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 41...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

58 653 zł

1,44 zł/m2

40 800 m2

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

58 653 zł

1,44 zł/m2

40 800 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki będą licytowane w następującej kolejności: 1. Działka nr ewid. 2090 o pow. 0,7400 ha ( 7400 m2 ), stanowi grunty orne. Krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 41...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

sandomierski, Zawichost, Piotrowice

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/100/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr ew. 311/1, obręb 0010 Piotrowice, jednostka ewidencyjna Zawichost, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0,3000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1S/wyślij wiadomość/0, w trybie sprzedaży z wolne...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 001 zł

2,86 zł/m2

3 500 m2

Termin: 2024-05-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sandomierski, Zawichost, Piotrowice

Cena wywoławcza:

10 001 zł

2,86 zł/m2

3 500 m2

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/100/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr ew. 311/1, obręb 0010 Piotrowice, jednostka ewidencyjna Zawichost, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0,3000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1S/wyślij wiadomość/0, w trybie sprzedaży z wolne...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-08

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          31
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości