Licytacje komornicze: sandomierski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Obrazów

... druga licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy 109, 27-641 Obrazów, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1/00025168/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana, składająca się z działek o nr ewid. 67,68, 368 o łącznej pow. 1,4200 ha

Suma oszacowania wynosi 617 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 su...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

411 800 zł

Termin: 2024-05-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Obrazów

Cena wywoławcza:

411 800 zł
... druga licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy 109, 27-641 Obrazów, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1/00025168/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana, składająca się z działek o nr ewid. 67,68, 368 o łącznej pow. 1,4200 ha

Suma oszacowania wynosi 617 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 su...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki będą licytowane w następującej kolejności: 1. Działka nr ewid. 2090 o pow. 0,7400 ha ( 7400 m2 ), stanowi grunty orne. Krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 41...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

58 653 zł

1,44 zł/m2

40 800 m2

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

58 653 zł

1,44 zł/m2

40 800 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki będą licytowane w następującej kolejności: 1. Działka nr ewid. 2090 o pow. 0,7400 ha ( 7400 m2 ), stanowi grunty orne. Krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 41...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Obrazów, Chwałki

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Chwałki, 27-600 Obrazów, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Chwałki, gmina Obrazów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, objęta jest k...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

26 100 zł

9,00 zł/m2

2 900 m2

Termin: 2024-05-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Obrazów, Chwałki

Cena wywoławcza:

26 100 zł

9,00 zł/m2

2 900 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Chwałki, 27-600 Obrazów, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Chwałki, gmina Obrazów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, objęta jest k...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowa, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Opis działki Wyceniana działka ma kształt nieregula...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

80 325 zł

738 zł/m2

109 m2 4 pokoje

Termin: 2024-04-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

Cena wywoławcza:

80 325 zł

738 zł/m2

109 m2 4 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowa, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Opis działki Wyceniana działka ma kształt nieregula...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Czyżów SzlacheckiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoi

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Czyżów Szlachecki

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy *** ,***, 27-600 Sandomierz, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości opisana w KW ***/***/*** stanowiąca działkę gruntową nr ***/*** o pow. użyt. 0,0400 ha, zabudowaną dwukondygnacyjnym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka ma kształt nieregularny, czworoboczny zbliżony do tr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

113 745 zł

284 zł/m2Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

Cena wywoławcza:

113 745 zł

284 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy *** ,***, 27-600 Sandomierz, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości opisana w KW ***/***/*** stanowiąca działkę gruntową nr ***/*** o pow. użyt. 0,0400 ha, zabudowaną dwukondygnacyjnym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka ma kształt nieregularny, czworoboczny zbliżony do tr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Janowice

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy ,Janowice, 27-650 Samborzec, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczyst...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

61 215 zł

2,53 zł/m2

24 200 m2

Termin: 2024-03-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Janowice

Cena wywoławcza:

61 215 zł

2,53 zł/m2

24 200 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy ,Janowice, 27-650 Samborzec, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczyst...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Dwikozy

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy,Winiary, Dwikozy, 27-620 Dwikozy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka zabudowana nr 549 o pow. 0,61 ha, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość jest obciązona ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci nieodpłatnej służebności osobistej....
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

109 875 zł

18,01 zł/m2Termin: 2024-03-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Dwikozy

Cena wywoławcza:

109 875 zł

18,01 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy,Winiary, Dwikozy, 27-620 Dwikozy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka zabudowana nr 549 o pow. 0,61 ha, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość jest obciązona ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci nieodpłatnej służebności osobistej....
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 27-600 Łoniów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomości niezabudowana, położona pod adresem: Wólka Gieraszowska (z operatu szacunkowego wynika, że w K...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

15 566,50 zł

1,90 zł/m2

8 200 m2

Termin: 2024-03-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów

Cena wywoławcza:

15 566,50 zł

1,90 zł/m2

8 200 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 27-600 Łoniów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomości niezabudowana, położona pod adresem: Wólka Gieraszowska (z operatu szacunkowego wynika, że w K...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Kościuszki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr 52 stanowiąca własność dłużniczki.
Działka ma pow. użyt. 2,9300 ha i położona jest w obrębie 0006 Gałkowice Kolonia gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie. Działka nr 52 stanow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

231 432 zł

7,90 zł/m2

29 300 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Kościuszki

Cena wywoławcza:

231 432 zł

7,90 zł/m2

29 300 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr 52 stanowiąca własność dłużniczki.
Działka ma pow. użyt. 2,9300 ha i położona jest w obrębie 0006 Gałkowice Kolonia gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie. Działka nr 52 stanow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Postronna

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze leśnym w skład której wchodzi 5 działek ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 84 i 85 o łącznej powierzchni 0,7800 ha. Działki położone są w miejscowości Postronna w gminie Koprzywnica. Działki będące przedmiotem licytacji stanowią działki leśne i są zalesione około 20-letnim drzewostanem, sosny, brzozy i olchy. Działki mają kształt wydłużonego prostokąta, zlokalizowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

23 332,50 zł

2,99 zł/m2

7 800 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Postronna

Cena wywoławcza:

23 332,50 zł

2,99 zł/m2

7 800 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze leśnym w skład której wchodzi 5 działek ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 84 i 85 o łącznej powierzchni 0,7800 ha. Działki położone są w miejscowości Postronna w gminie Koprzywnica. Działki będące przedmiotem licytacji stanowią działki leśne i są zalesione około 20-letnim drzewostanem, sosny, brzozy i olchy. Działki mają kształt wydłużonego prostokąta, zlokalizowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Dwikozy, Mściów

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Mśców, Dwikozy, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, składająca się z działek o nr ewid. 1938 i 1939 o łącznej pow. 0,2600 ha. Działki przylegają do siebie tworząc f...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

59 800 zł

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Dwikozy, Mściów

Cena wywoławcza:

59 800 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Mśców, Dwikozy, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, składająca się z działek o nr ewid. 1938 i 1939 o łącznej pow. 0,2600 ha. Działki przylegają do siebie tworząc f...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Skotniki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Nieruchomość stanowi własność Pani ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 9 działek, która położona jest w obrębie 0018 Skotniki, Gmina Samborzec w powiecie sandomierskim województwie świętokrzyskim:
1. Działka nr 235 - pow. 1,9200 ha rolna, ks...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

220 522,50 zł

5,00 zł/m2

44 100 m2

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Skotniki

Cena wywoławcza:

220 522,50 zł

5,00 zł/m2

44 100 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Nieruchomość stanowi własność Pani ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 9 działek, która położona jest w obrębie 0018 Skotniki, Gmina Samborzec w powiecie sandomierskim województwie świętokrzyskim:
1. Działka nr 235 - pow. 1,9200 ha rolna, ks...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Sandomierz, ŁoniówOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 17/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego położonego przy ***63,Łoniów, Sulisławice, 27-670 27-670***, d...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

122 059 zł

43,59 zł/m2Termin: 2024-01-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Sandomierz, Łoniów

Cena wywoławcza:

122 059 zł

43,59 zł/m2
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 17/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego położonego przy ***63,Łoniów, Sulisławice, 27-670 27-670***, d...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości