Licytacje komornicze: Zawichost

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki będą licytowane w następującej kolejności: 1. Działka nr ewid. 2090 o pow. 0,7400 ha ( 7400 m2 ), stanowi grunty orne. Krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 41...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

58 653 zł

1,44 zł/m2

40 800 m2

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

58 653 zł

1,44 zł/m2

40 800 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki będą licytowane w następującej kolejności: 1. Działka nr ewid. 2090 o pow. 0,7400 ha ( 7400 m2 ), stanowi grunty orne. Krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 41...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1. Działka nr ewid. *** o pow. 0,6800 ha, położona w pasie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług. Dojazd asfaltową drogą gminną. Suma oszacowania wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

96 750 zł

86,38 zł/m2

1 120 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

96 750 zł

86,38 zł/m2

1 120 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1. Działka nr ewid. *** o pow. 0,6800 ha, położona w pasie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług. Dojazd asfaltową drogą gminną. Suma oszacowania wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Zawichost, Linów

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17330,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

129 975 zł

2 321 zł/m2

56 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

129 975 zł

2 321 zł/m2

56 m2 2 pokoje

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17330,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Zawichost, Linów, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ewid. 542/4, 542/5, 544, 1221, 1749, 2090 o łącznej pow. 4,0800 ha, położonej: 27-630 Zawichost, Linów, dla której Sąd R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

145 777,50 zł

3,57 zł/m2

40 800 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

145 777,50 zł

3,57 zł/m2

40 800 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Zawichost, Linów, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ewid. 542/4, 542/5, 544, 1221, 1749, 2090 o łącznej pow. 4,0800 ha, położonej: 27-630 Zawichost, Linów, dla której Sąd R...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zawichost, Polna

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Polna,Zawichost, 27-630 27-630 , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki nr ewid. 332 o pow. 0,4366 ha. W księdze wieczystej wpisane są działki nr 308/1 i 308/3. Obecna działka nr 332 powstała w miejsce dotychczasowych działek o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

77 667 zł

Termin: 2023-01-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zawichost, Polna

Cena wywoławcza:

77 667 zł
... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Polna,Zawichost, 27-630 27-630 , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki nr ewid. 332 o pow. 0,4366 ha. W księdze wieczystej wpisane są działki nr 308/1 i 308/3. Obecna działka nr 332 powstała w miejsce dotychczasowych działek o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-01-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1667 o powierzchni 0,5221 ha sady, klasa bonitacyjna S-R IIIb (0,1701 ha), S-R IVa (0,3520 ha), położoną w Zawichoście, wydzieloną z nieruchomości *** postanowieniem z dnia 26.05.2021

Suma oszacowania wynosi 54 460,00 zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 27 230,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 446,00...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

27 230 zł

5,22 zł/m2

5 221 m2

Termin: 2023-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

27 230 zł

5,22 zł/m2

5 221 m2

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1667 o powierzchni 0,5221 ha sady, klasa bonitacyjna S-R IIIb (0,1701 ha), S-R IVa (0,3520 ha), położoną w Zawichoście, wydzieloną z nieruchomości *** postanowieniem z dnia 26.05.2021

Suma oszacowania wynosi 54 460,00 zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 27 230,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 446,00...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

sandomierski, Zawichost, Czyżów Szlachecki

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu użytkowego położonego przy ,Zawichost, Czyżów Szlachecki, 27-630 Zawichost, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem pałacowym wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą, stanowi zespół pałacowo - parkowy. Nieruchomość składa się z dział...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 412 000 zł

Termin: 2022-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

sandomierski, Zawichost, Czyżów Szlachecki

Cena wywoławcza:

3 412 000 zł
... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu użytkowego położonego przy ,Zawichost, Czyżów Szlachecki, 27-630 Zawichost, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem pałacowym wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą, stanowi zespół pałacowo - parkowy. Nieruchomość składa się z dział...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zawichost, Polna

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Polna , 27-630 Zawichost , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Polna 20, Zawichost, 27-630 27-630) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 332 o pow. 0,4366 ha, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Budynki są w pogorszonym stanie technicznym. W ksiedze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są działki o nr 308/1 i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

87 375 zł

Termin: 2022-10-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zawichost, Polna

Cena wywoławcza:

87 375 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Polna , 27-630 Zawichost , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Polna 20, Zawichost, 27-630 27-630) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 332 o pow. 0,4366 ha, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Budynki są w pogorszonym stanie technicznym. W ksiedze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są działki o nr 308/1 i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-10-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

sandomierski, Zawichost, Czyżów Szlachecki

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy, Czyżów Szlachecki, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą - stanowi zespół pałacowo -parkowy.

Przetarg odbywa się w drodze elektro...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

Termin: 2022-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

sandomierski, Zawichost, Czyżów Szlachecki

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł
... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy, Czyżów Szlachecki, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą - stanowi zespół pałacowo -parkowy.

Przetarg odbywa się w drodze elektro...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, 27-630 Zawichost , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 19 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 9...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

14 700 zł

1,47 zł/m2

10 000 m2

Termin: 2022-09-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

14 700 zł

1,47 zł/m2

10 000 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, 27-630 Zawichost , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 19 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 9...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka rolna niezabudowana nr ewid. 1718 o pow. 1,0000 ha. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną

Suma oszacowania wynosi 19 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 700,00...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

14 700 zł

1,47 zł/m2

10 000 m2

Termin: 2022-09-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

14 700 zł

1,47 zł/m2

10 000 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka rolna niezabudowana nr ewid. 1718 o pow. 1,0000 ha. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną

Suma oszacowania wynosi 19 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 700,00...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, 27-630 Zawichost , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka niezabudowana nr ewid. 220 o pow. 2,3700 ha, dojazd do działki drogą asfaltową. Działka jest częściowo zalesiona ( przewaga brzóz w wieku 75 lat ). Uzbrojenie terenu: wodociąg, energia elektryczna.

Suma os...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

53 733 zł

2,00 zł/m2

23 700 m2

Termin: 2022-07-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

53 733 zł

2,00 zł/m2

23 700 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, 27-630 Zawichost , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka niezabudowana nr ewid. 220 o pow. 2,3700 ha, dojazd do działki drogą asfaltową. Działka jest częściowo zalesiona ( przewaga brzóz w wieku 75 lat ). Uzbrojenie terenu: wodociąg, energia elektryczna.

Suma os...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-07-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1) Oznaczenie nieruchomości, jej granice, obszar, oznaczenie księgi wieczystej. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości zgodnie z informacjami zawartymi w Podsystemie Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych jest dłużnik. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wiec...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

40 845 zł

8,00 zł/m2

5 221 m2

Termin: 2022-05-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

40 845 zł

8,00 zł/m2

5 221 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1) Oznaczenie nieruchomości, jej granice, obszar, oznaczenie księgi wieczystej. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości zgodnie z informacjami zawartymi w Podsystemie Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych jest dłużnik. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wiec...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-05-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Linów, 27-630 Zawichost , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 80 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

60 450 zł

3,00 zł/m2

23 700 m2

Termin: 2021-11-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

60 450 zł

3,00 zł/m2

23 700 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Linów, 27-630 Zawichost , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 80 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-11-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości