Licytacje komornicze: grunty sandomierski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

60 450 zł

0,26 zł/m2

237 000 m2

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 91/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki będą licytowane w następującej kolejności: 1. Działka nr ewid. 2090 o pow. 0,7400 ha ( 7400 m2 ), stanowi grunty orne. Krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 41...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

58 653 zł

1,44 zł/m2

40 800 m2

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

58 653 zł

1,44 zł/m2

40 800 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki będą licytowane w następującej kolejności: 1. Działka nr ewid. 2090 o pow. 0,7400 ha ( 7400 m2 ), stanowi grunty orne. Krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 41...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Obrazów, Chwałki

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Chwałki, 27-600 Obrazów, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Chwałki, gmina Obrazów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, objęta jest k...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

26 100 zł

9,00 zł/m2

2 900 m2

Termin: 2024-05-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Obrazów, Chwałki

Cena wywoławcza:

26 100 zł

9,00 zł/m2

2 900 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Chwałki, 27-600 Obrazów, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Chwałki, gmina Obrazów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, objęta jest k...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Janowice

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy ,Janowice, 27-650 Samborzec, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczyst...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

61 215 zł

2,53 zł/m2

24 200 m2

Termin: 2024-03-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Janowice

Cena wywoławcza:

61 215 zł

2,53 zł/m2

24 200 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy ,Janowice, 27-650 Samborzec, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczyst...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 27-600 Łoniów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomości niezabudowana, położona pod adresem: Wólka Gieraszowska (z operatu szacunkowego wynika, że w K...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

15 566,50 zł

1,90 zł/m2

8 200 m2

Termin: 2024-03-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów

Cena wywoławcza:

15 566,50 zł

1,90 zł/m2

8 200 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 27-600 Łoniów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomości niezabudowana, położona pod adresem: Wólka Gieraszowska (z operatu szacunkowego wynika, że w K...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Kościuszki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr 52 stanowiąca własność dłużniczki.
Działka ma pow. użyt. 2,9300 ha i położona jest w obrębie 0006 Gałkowice Kolonia gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie. Działka nr 52 stanow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

231 432 zł

7,90 zł/m2

29 300 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Kościuszki

Cena wywoławcza:

231 432 zł

7,90 zł/m2

29 300 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr 52 stanowiąca własność dłużniczki.
Działka ma pow. użyt. 2,9300 ha i położona jest w obrębie 0006 Gałkowice Kolonia gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie. Działka nr 52 stanow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Postronna

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze leśnym w skład której wchodzi 5 działek ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 84 i 85 o łącznej powierzchni 0,7800 ha. Działki położone są w miejscowości Postronna w gminie Koprzywnica. Działki będące przedmiotem licytacji stanowią działki leśne i są zalesione około 20-letnim drzewostanem, sosny, brzozy i olchy. Działki mają kształt wydłużonego prostokąta, zlokalizowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

23 332,50 zł

2,99 zł/m2

7 800 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Postronna

Cena wywoławcza:

23 332,50 zł

2,99 zł/m2

7 800 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze leśnym w skład której wchodzi 5 działek ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 84 i 85 o łącznej powierzchni 0,7800 ha. Działki położone są w miejscowości Postronna w gminie Koprzywnica. Działki będące przedmiotem licytacji stanowią działki leśne i są zalesione około 20-letnim drzewostanem, sosny, brzozy i olchy. Działki mają kształt wydłużonego prostokąta, zlokalizowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Skotniki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Nieruchomość stanowi własność Pani ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 9 działek, która położona jest w obrębie 0018 Skotniki, Gmina Samborzec w powiecie sandomierskim województwie świętokrzyskim:
1. Działka nr 235 - pow. 1,9200 ha rolna, ks...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

220 522,50 zł

5,00 zł/m2

44 100 m2

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Skotniki

Cena wywoławcza:

220 522,50 zł

5,00 zł/m2

44 100 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Nieruchomość stanowi własność Pani ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 9 działek, która położona jest w obrębie 0018 Skotniki, Gmina Samborzec w powiecie sandomierskim województwie świętokrzyskim:
1. Działka nr 235 - pow. 1,9200 ha rolna, ks...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 2 działek:
1. Działka nr 443 - pow. 0,2200 ha o charakterze rolnym położona w obrębie Byszów gm. Klimontów, stanowiąca grunty orne R IVa pow. użytku 0,0100 ha, grunty orne R IVb pow. użytku 0,1700ha oraz grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

5 958 zł

2,38 zł/m2

2 500 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz

Cena wywoławcza:

5 958 zł

2,38 zł/m2

2 500 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 2 działek:
1. Działka nr 443 - pow. 0,2200 ha o charakterze rolnym położona w obrębie Byszów gm. Klimontów, stanowiąca grunty orne R IVa pow. użytku 0,0100 ha, grunty orne R IVb pow. użytku 0,1700ha oraz grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1. Działka nr ewid. *** o pow. 0,6800 ha, położona w pasie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług. Dojazd asfaltową drogą gminną. Suma oszacowania wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

96 750 zł

86,38 zł/m2

1 120 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

96 750 zł

86,38 zł/m2

1 120 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1. Działka nr ewid. *** o pow. 0,6800 ha, położona w pasie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług. Dojazd asfaltową drogą gminną. Suma oszacowania wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Błonie

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 728,50 zł

2,21 zł/m2

1 237 m2

Termin: 2023-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Błonie

Cena wywoławcza:

2 728,50 zł

2,21 zł/m2

1 237 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Suliszów

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w *** i składającej się z 2 działek:
1. Działka nr ewidencyjny 100 pow. 0,8200 ha położona w obrębie 0022 Suliszów Gmina Łoniów powiat sandomierski, która stanowi lasy. Działka ma kształt wydłużony prostokątny o wymiarach o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 143 zł

1,97 zł/m2

8 200 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Suliszów

Cena wywoławcza:

16 143 zł

1,97 zł/m2

8 200 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w *** i składającej się z 2 działek:
1. Działka nr ewidencyjny 100 pow. 0,8200 ha położona w obrębie 0022 Suliszów Gmina Łoniów powiat sandomierski, która stanowi lasy. Działka ma kształt wydłużony prostokątny o wymiarach o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, ul. Kościuszki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym. Nieruchomość położona jest w obrębie 0003 Dacharzów Gmina Wilczyce i składa się z działaki o nr *** i pow. użytkowej: 0,2700 ha, która stanowi łąki trwałe oraz nieużytki. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu łąk, terenów zakrzewionych i zadrzewionych. Nieruchomość nieuprawiana rolniczo, niekoszona zakrzewiona i częściowo zadrzewiona pojedyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 177,50 zł

0,81 zł/m2

2 700 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, ul. Kościuszki

Cena wywoławcza:

2 177,50 zł

0,81 zł/m2

2 700 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym. Nieruchomość położona jest w obrębie 0003 Dacharzów Gmina Wilczyce i składa się z działaki o nr *** i pow. użytkowej: 0,2700 ha, która stanowi łąki trwałe oraz nieużytki. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu łąk, terenów zakrzewionych i zadrzewionych. Nieruchomość nieuprawiana rolniczo, niekoszona zakrzewiona i częściowo zadrzewiona pojedyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Wólka Gieraszowska

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 27-600 ***, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana położonej pod adresem: Wólka Gieraszowska (z operatu szacunkowego wynika, że w KW nr *** błędnie wpisano poł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

23 349,75 zł

0,64 zł/m2

36 540 m2

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Wólka Gieraszowska

Cena wywoławcza:

23 349,75 zł

0,64 zł/m2

36 540 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 27-600 ***, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana położonej pod adresem: Wólka Gieraszowska (z operatu szacunkowego wynika, że w KW nr *** błędnie wpisano poł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Gieraszowice

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych ***6, 89, 131*** (rola i budowlana) o powierzchni ***1,48 ha*** położone w miejscowości ***Gieraszowice*** gmina ***Łoniów*** należącej do dłużnika: ***, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi ***43 070,00 zł*** zaś cena wywołania jest równa ***3/4*** sumy oszacowania i wynosi ***32 302,50 zł***.
Licytant przystępujący do ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

32 302,50 zł

2,18 zł/m2

14 800 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Gieraszowice

Cena wywoławcza:

32 302,50 zł

2,18 zł/m2

14 800 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych ***6, 89, 131*** (rola i budowlana) o powierzchni ***1,48 ha*** położone w miejscowości ***Gieraszowice*** gmina ***Łoniów*** należącej do dłużnika: ***, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi ***43 070,00 zł*** zaś cena wywołania jest równa ***3/4*** sumy oszacowania i wynosi ***32 302,50 zł***.
Licytant przystępujący do ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości