Licytacja działki: Sandomierz, Ostrówek


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

93 825 zł

22,58 zł/m2
4 155 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-07-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-07-2023 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz, pokój II,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy  Ostrówek ,Sandomierz,  27-600 27-600 , dla której  Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.