Licytacje komornicze: Sandomierz

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza mieszkania

Sandomierz, Maciejowskiego

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 24 080,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kom...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

180 600 zł

2 878 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2024-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Sandomierz, Maciejowskiego

Cena wywoławcza:

180 600 zł

2 878 zł/m2

63 m2 3 pokoje

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 24 080,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kom...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Sandomierz, ul. Koseły

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 24 166,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komor...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

181 245 zł

4 627 zł/m2

39 m2 1 pokój

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Sandomierz, ul. Koseły

Cena wywoławcza:

181 245 zł

4 627 zł/m2

39 m2 1 pokój

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 24 166,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komor...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, ul. Warzywna

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 §2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 106 768,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komor...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

800 760 zł

6 903 zł/m2

116 m2 6 pokoi

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, ul. Warzywna

Cena wywoławcza:

800 760 zł

6 903 zł/m2

116 m2 6 pokoi

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 §2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 106 768,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komor...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Głęboka

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 druga licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr *** o pow. 0,1238 ha stanowiąca własność ***
Nieruchomość stanowi działkę gruntową niezabudowaną o charaktere budowlanym o powierzchni: 0,1238 ha. Działka nr *** położona jest w Sa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

95 109,50 zł

76,83 zł/m2

1 238 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Głęboka

Cena wywoławcza:

95 109,50 zł

76,83 zł/m2

1 238 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 druga licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr *** o pow. 0,1238 ha stanowiąca własność ***
Nieruchomość stanowi działkę gruntową niezabudowaną o charaktere budowlanym o powierzchni: 0,1238 ha. Działka nr *** położona jest w Sa...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowa, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Opis działki Wyceniana działka ma kształt nieregula...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

80 325 zł

738 zł/m2

109 m2 4 pokoje

Termin: 2024-04-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

Cena wywoławcza:

80 325 zł

738 zł/m2

109 m2 4 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowa, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Opis działki Wyceniana działka ma kształt nieregula...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Czyżów SzlacheckiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoi

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Czyżów Szlachecki

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy *** ,***, 27-600 Sandomierz, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości opisana w KW ***/***/*** stanowiąca działkę gruntową nr ***/*** o pow. użyt. 0,0400 ha, zabudowaną dwukondygnacyjnym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka ma kształt nieregularny, czworoboczny zbliżony do tr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

113 745 zł

284 zł/m2Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

Cena wywoławcza:

113 745 zł

284 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** ***, położonej przy *** ,***, 27-600 Sandomierz, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości opisana w KW ***/***/*** stanowiąca działkę gruntową nr ***/*** o pow. użyt. 0,0400 ha, zabudowaną dwukondygnacyjnym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka ma kształt nieregularny, czworoboczny zbliżony do tr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Kościuszki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr 52 stanowiąca własność dłużniczki.
Działka ma pow. użyt. 2,9300 ha i położona jest w obrębie 0006 Gałkowice Kolonia gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie. Działka nr 52 stanow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

231 432 zł

7,90 zł/m2

29 300 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Kościuszki

Cena wywoławcza:

231 432 zł

7,90 zł/m2

29 300 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr 52 stanowiąca własność dłużniczki.
Działka ma pow. użyt. 2,9300 ha i położona jest w obrębie 0006 Gałkowice Kolonia gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie. Działka nr 52 stanow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Sandomierz, ŁoniówOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 17/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego położonego przy ***63,Łoniów, Sulisławice, 27-670 27-670***, d...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

122 059 zł

43,59 zł/m2Termin: 2024-01-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Sandomierz, Łoniów

Cena wywoławcza:

122 059 zł

43,59 zł/m2
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 17/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego położonego przy ***63,Łoniów, Sulisławice, 27-670 27-670***, d...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, 27-641 Obrazów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składa się z działek o nr ***, *** o łącznej pow. 1,4200 ha w części zabudowanej domami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym

Suma oszacowania wynosi 617 700,00 zł, zaś cena wywołania jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

463 275 zł

32,63 zł/m2Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

Cena wywoławcza:

463 275 zł

32,63 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, 27-641 Obrazów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składa się z działek o nr ***, *** o łącznej pow. 1,4200 ha w części zabudowanej domami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym

Suma oszacowania wynosi 617 700,00 zł, zaś cena wywołania jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 2 działek:
1. Działka nr 443 - pow. 0,2200 ha o charakterze rolnym położona w obrębie Byszów gm. Klimontów, stanowiąca grunty orne R IVa pow. użytku 0,0100 ha, grunty orne R IVb pow. użytku 0,1700ha oraz grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

5 958 zł

2,38 zł/m2

2 500 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz

Cena wywoławcza:

5 958 zł

2,38 zł/m2

2 500 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 2 działek:
1. Działka nr 443 - pow. 0,2200 ha o charakterze rolnym położona w obrębie Byszów gm. Klimontów, stanowiąca grunty orne R IVa pow. użytku 0,0100 ha, grunty orne R IVb pow. użytku 0,1700ha oraz grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Bomańska

... pierwsza licytacja:

- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy *** ***, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, stanowiącej działkę o nr ewid. *** o pow. 0,0501 ha

Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cen...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

73 500 zł

147 zł/m2

501 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Bomańska

Cena wywoławcza:

73 500 zł

147 zł/m2

501 m2

... pierwsza licytacja:

- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy *** ***, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, stanowiącej działkę o nr ewid. *** o pow. 0,0501 ha

Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cen...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, ul. Kościuszki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym. Nieruchomość położona jest w obrębie 0003 Dacharzów Gmina Wilczyce i składa się z działaki o nr *** i pow. użytkowej: 0,2700 ha, która stanowi łąki trwałe oraz nieużytki. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu łąk, terenów zakrzewionych i zadrzewionych. Nieruchomość nieuprawiana rolniczo, niekoszona zakrzewiona i częściowo zadrzewiona pojedyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 177,50 zł

0,81 zł/m2

2 700 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, ul. Kościuszki

Cena wywoławcza:

2 177,50 zł

0,81 zł/m2

2 700 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym. Nieruchomość położona jest w obrębie 0003 Dacharzów Gmina Wilczyce i składa się z działaki o nr *** i pow. użytkowej: 0,2700 ha, która stanowi łąki trwałe oraz nieużytki. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu łąk, terenów zakrzewionych i zadrzewionych. Nieruchomość nieuprawiana rolniczo, niekoszona zakrzewiona i częściowo zadrzewiona pojedyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Powiśle

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 404/13 (grunt pod zabudowę) - trójkątny, niezabudowany pas gruntu o powierzchni 215 m2, położonej w Sandomierzu przy ul. Powiśle należącej do dłużnika ***, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 5 300,00 zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 2 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złoży...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 650 zł

12,33 zł/m2

215 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Powiśle

Cena wywoławcza:

2 650 zł

12,33 zł/m2

215 m2

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 404/13 (grunt pod zabudowę) - trójkątny, niezabudowany pas gruntu o powierzchni 215 m2, położonej w Sandomierzu przy ul. Powiśle należącej do dłużnika ***, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 5 300,00 zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 2 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złoży...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Sandomierz, Maciejowskiego

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Maciejowskiego ***/***, 27-600 Sandomierz, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny położony na II piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Lokal jest rozkładowy, dwustronny i ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

219 975 zł

3 369 zł/m2

65 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Sandomierz, Maciejowskiego

Cena wywoławcza:

219 975 zł

3 369 zł/m2

65 m2 3 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Maciejowskiego ***/***, 27-600 Sandomierz, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny położony na II piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Lokal jest rozkładowy, dwustronny i ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości