Przetargi i licytacje nieruchomości: Osieck

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Syndyk masy upadłości ************ w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 3657, o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

700 zł

3,00 zł/m2

237 m2

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

700 zł

3,00 zł/m2

237 m2

Syndyk masy upadłości ************ w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 3657, o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Syndyk masy upadłości ***************** w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 36...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 200 zł

10,00 zł/m2

5 076 m2

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

50 200 zł

10,00 zł/m2

5 076 m2

Syndyk masy upadłości ***************** w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 36...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, dział...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 770 zł

1,00 zł/m2

2 629 m2

Termin: 2022-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

2 770 zł

1,00 zł/m2

2 629 m2

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, dział...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, dział...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

62 730 zł

12,00 zł/m2

5 076 m2

Termin: 2022-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

62 730 zł

12,00 zł/m2

5 076 m2

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, dział...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, dział...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 zł

4,00 zł/m2

237 m2

Termin: 2022-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

1 000 zł

4,00 zł/m2

237 m2

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, dział...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, dział...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 535 zł

1,00 zł/m2

3 736 m2

Termin: 2022-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

5 535 zł

1,00 zł/m2

3 736 m2

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, dział...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-06

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 41/1, 3713, 3734, o łącznej powierzchni 0,2629 ha, dla któr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 690 zł

1,00 zł/m2

2 629 m2

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

3 690 zł

1,00 zł/m2

2 629 m2

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 41/1, 3713, 3734, o łącznej powierzchni 0,2629 ha, dla któr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 3788, o łącznej powierzchni 2,1909 ha, dla której Sąd Rejon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

350 550 zł

16,00 zł/m2

21 909 m2

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

350 550 zł

16,00 zł/m2

21 909 m2

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 3788, o łącznej powierzchni 2,1909 ha, dla której Sąd Rejon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 12, 33/1, 44/1, 55/5, 56/1, 57/1, 59/1, 386/1, 3324/1, 3325...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

114 390 zł

2,00 zł/m2

47 881 m2

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

114 390 zł

2,00 zł/m2

47 881 m2

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 12, 33/1, 44/1, 55/5, 56/1, 57/1, 59/1, 386/1, 3324/1, 3325...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 3657, o łącznej powierzchni 0,0237 ha, dla której Sąd Rejon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 230 zł

5,00 zł/m2

237 m2

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

1 230 zł

5,00 zł/m2

237 m2

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 3657, o łącznej powierzchni 0,0237 ha, dla której Sąd Rejon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 54/1, o łącznej powierzchni 0,5650 ha, dla której Sąd Rejon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 380 zł

1,00 zł/m2

5 650 m2

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

7 380 zł

1,00 zł/m2

5 650 m2

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 54/1, o łącznej powierzchni 0,5650 ha, dla której Sąd Rejon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 3672, 3709, o łącznej powierzchni 0,3736 ha, dla której Sąd...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 380 zł

2,00 zł/m2

3 736 m2

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

7 380 zł

2,00 zł/m2

3 736 m2

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 3672, 3709, o łącznej powierzchni 0,3736 ha, dla której Sąd...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 3644, 3645, 3646, o łącznej powierzchni 0,5076 ha, dla któr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

83 640 zł

16,00 zł/m2

5 076 m2

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

83 640 zł

16,00 zł/m2

5 076 m2

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 3644, 3645, 3646, o łącznej powierzchni 0,5076 ha, dla któr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na obiekt / lokal

otwocki, Osieck

... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomość gruntowej w części niezabudowanej oraz w części zabudowanej, położonej w Osiecku na której posadowione są budynki wchodzące w skład inwestycji hotelowo-restauracyjnej Country...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

11 249 580 zł

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
Przetarg na obiekt / lokal

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

11 249 580 zł
... sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składnika masy upadłości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomość gruntowej w części niezabudowanej oraz w części zabudowanej, położonej w Osiecku na której posadowione są budynki wchodzące w skład inwestycji hotelowo-restauracyjnej Country...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
Syndyk Robert Kosmal
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości