Przetargi i licytacje nieruchomości: sandomierski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

sandomierski, Koprzywnica, Błonie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Ilona Pawlik-Kryj Kancelaria Komornicza nr IV w Sandomierzu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1490/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości:


- nieruchomości, której położonej przy 0,Błonie, 27-660 Koprzywnica, dla której S...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 729 zł

2,21 zł/m2

1 237 m2

Termin: 2023-10-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sandomierski, Koprzywnica, Błonie

Cena wywoławcza:

2 729 zł

2,21 zł/m2

1 237 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Ilona Pawlik-Kryj Kancelaria Komornicza nr IV w Sandomierzu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1490/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości:


- nieruchomości, której położonej przy 0,Błonie, 27-660 Koprzywnica, dla której S...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Obrazów

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 12 413,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kom...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

93 098 zł

1 910 zł/m2

49 m2 1 pokój

Termin: 2023-10-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Obrazów

Cena wywoławcza:

93 098 zł

1 910 zł/m2

49 m2 1 pokój

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 12 413,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kom...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Zawichost, Linów

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17330,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

129 975 zł

2 321 zł/m2

56 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

129 975 zł

2 321 zł/m2

56 m2 2 pokoje

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17330,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sandomierski, Łoniów, Sulisławice, Łoniów Sandomierz

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***/***,Sulisławice, Łoniów, 27-670 Łoniów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze K***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość g...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

39 663 zł

11,02 zł/m2

3 600 m2

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sandomierski, Łoniów, Sulisławice, Łoniów Sandomierz

Cena wywoławcza:

39 663 zł

11,02 zł/m2

3 600 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***/***,Sulisławice, Łoniów, 27-670 Łoniów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze K***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość g...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

sandomierski, Łoniów

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego położonego przy ***63,Sulisławice, Łoniów, 27-670 Łoniów***, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ***63, Sulisławice, Łoniów, 27-670 27-670***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana b...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

137 316 zł

49,04 zł/m2Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

sandomierski, Łoniów

Cena wywoławcza:

137 316 zł

49,04 zł/m2


... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego położonego przy ***63,Sulisławice, Łoniów, 27-670 Łoniów***, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ***63, Sulisławice, Łoniów, 27-670 27-670***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana b...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Wilczyce, Stokrotkowa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Stokrotkowa 51-361 Wilczyce , dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 48/49, Oleśnica, 56-400 Oleśnica) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce, na terenie kameralnego osiedla w otoczeniu terenów rolnych. Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (l...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

617 250 zł

5 663 zł/m2

109 m2

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Wilczyce, Stokrotkowa

Cena wywoławcza:

617 250 zł

5 663 zł/m2

109 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Stokrotkowa 51-361 Wilczyce , dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 48/49, Oleśnica, 56-400 Oleśnica) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce, na terenie kameralnego osiedla w otoczeniu terenów rolnych. Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (l...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Zawichost

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Zawichost, Linów, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ewid. 542/4, 542/5, 544, 1221, 1749, 2090 o łącznej pow. 4,0800 ha, położonej: 27-630 Zawichost, Linów, dla której Sąd R...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

145 778 zł

3,57 zł/m2

40 800 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

145 778 zł

3,57 zł/m2

40 800 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Zawichost, Linów, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ewid. 542/4, 542/5, 544, 1221, 1749, 2090 o łącznej pow. 4,0800 ha, położonej: 27-630 Zawichost, Linów, dla której Sąd R...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sandomierski, Wilczyce, Dacharzów

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości
gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym. Nieruchomość położona jest w obrębie 0003 Dacharzów Gmina Wilczyce i składa się z działaki o nr 203 i pow. użytkowej: 0,2700 ha, która stanowi łąki trwałe oraz nieużytki. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu łąk, terenów zakrzewionych i zadrzewionych. Nieruchomość nieuprawiana rolniczo, niekoszona zakrzewiona i częściowo zadrzewiona po...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

3 266 zł

1,21 zł/m2

2 700 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sandomierski, Wilczyce, Dacharzów

Cena wywoławcza:

3 266 zł

1,21 zł/m2

2 700 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości
gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym. Nieruchomość położona jest w obrębie 0003 Dacharzów Gmina Wilczyce i składa się z działaki o nr 203 i pow. użytkowej: 0,2700 ha, która stanowi łąki trwałe oraz nieużytki. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu łąk, terenów zakrzewionych i zadrzewionych. Nieruchomość nieuprawiana rolniczo, niekoszona zakrzewiona i częściowo zadrzewiona po...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Koprzywnica

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Kamienic Wisłocki, 27-660 Koprzywnica, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, położona pod adresem: 27-660 Kamieniec Wisłocki, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

101 242 zł

1,77 zł/m2

57 200 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Koprzywnica

Cena wywoławcza:

101 242 zł

1,77 zł/m2

57 200 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Kamienic Wisłocki, 27-660 Koprzywnica, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, położona pod adresem: 27-660 Kamieniec Wisłocki, dla której SĄD REJONOWY SANDOMIERZ ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Słupcza

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy 166,Słupcza, Dwikozy, 27-620 Dwikozy , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana oznaczona nr działek 1130, 1132, 1133

Suma oszacowania wynosi 67 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 040,00 zł. Licy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

45 040 zł

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Słupcza

Cena wywoławcza:

45 040 zł
... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy 166,Słupcza, Dwikozy, 27-620 Dwikozy , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana oznaczona nr działek 1130, 1132, 1133

Suma oszacowania wynosi 67 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 040,00 zł. Licy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

sandomierski, Obrazów, Święcica

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 7 280,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komorn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

48 533 zł

796 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

sandomierski, Obrazów, Święcica

Cena wywoławcza:

48 533 zł

796 zł/m2

61 m2 3 pokoje

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 7 280,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komorn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Łoniów, Suliszów

... druga licytacja nieruchomości położonej przy , Suliszów, 27-670 Łoniów , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Suliszów, gmina Łoniów, powiat Sandomierz i opisana jest jako nieruchomość gruntowa. Objęta księgą wieczystą o nr KW: ***, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Suliszów jako działki nr : 412/1 o pow. 1,0100 ha zabudowana budynkiem gospodarczym, 247 o pow. 1,0000 ha zabudowana budynkiem ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

263 761 zł

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Łoniów, Suliszów

Cena wywoławcza:

263 761 zł
... druga licytacja nieruchomości położonej przy , Suliszów, 27-670 Łoniów , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Suliszów, gmina Łoniów, powiat Sandomierz i opisana jest jako nieruchomość gruntowa. Objęta księgą wieczystą o nr KW: ***, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Suliszów jako działki nr : 412/1 o pow. 1,0100 ha zabudowana budynkiem gospodarczym, 247 o pow. 1,0000 ha zabudowana budynkiem ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Koprzywnica, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 3695 obręb Koprzywnica gmina Koprzywnica powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 3695 obręb Koprzywnica gmina Koprzywnica powiat sandomierski województwo świętokrzyskie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 850 zł

3,25 zł/m2

1 800 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Koprzywnica, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Cena wywoławcza:

5 850 zł

3,25 zł/m2

1 800 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 3695 obręb Koprzywnica gmina Koprzywnica powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 3695 obręb Koprzywnica gmina Koprzywnica powiat sandomierski województwo świętokrzyskie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Koprzywnica, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 3756 obręb Koprzywnica gmina Koprzywnica powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 3756 obręb Koprzywnica gmina Koprzywnica powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

31 860 zł

5,14 zł/m2

6 200 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Koprzywnica, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Cena wywoławcza:

31 860 zł

5,14 zł/m2

6 200 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 3756 obręb Koprzywnica gmina Koprzywnica powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 3756 obręb Koprzywnica gmina Koprzywnica powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Zawichost, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1118/2 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1118/2 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

101 830 zł

14,14 zł/m2

7 202 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Zawichost, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Cena wywoławcza:

101 830 zł

14,14 zł/m2

7 202 m2

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1118/2 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie o sprzedaży działki 1118/2 obręb Zawichost gmina Zawichost powiat sandomierski województwo świętokrzyskie, szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-13

Organizator przetargu:
KOWR
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości