Licytacje komornicze: sandomierski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Czyżów SzlacheckiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoi

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Czyżów Szlachecki

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Kościuszki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr 52 stanowiąca własność dłużniczki.
Działka ma pow. użyt. 2,9300 ha i położona jest w obrębie 0006 Gałkowice Kolonia gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie. Działka nr 52 stanow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

231 432 zł

7,90 zł/m2

29 300 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, Kościuszki

Cena wywoławcza:

231 432 zł

7,90 zł/m2

29 300 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w KW *** - działka nr 52 stanowiąca własność dłużniczki.
Działka ma pow. użyt. 2,9300 ha i położona jest w obrębie 0006 Gałkowice Kolonia gmina Dwikozy powiat sandomierski województwo świętokrzyskie. Działka nr 52 stanow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Postronna

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze leśnym w skład której wchodzi 5 działek ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 84 i 85 o łącznej powierzchni 0,7800 ha. Działki położone są w miejscowości Postronna w gminie Koprzywnica. Działki będące przedmiotem licytacji stanowią działki leśne i są zalesione około 20-letnim drzewostanem, sosny, brzozy i olchy. Działki mają kształt wydłużonego prostokąta, zlokalizowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

23 332,50 zł

2,99 zł/m2

7 800 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Postronna

Cena wywoławcza:

23 332,50 zł

2,99 zł/m2

7 800 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze leśnym w skład której wchodzi 5 działek ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 84 i 85 o łącznej powierzchni 0,7800 ha. Działki położone są w miejscowości Postronna w gminie Koprzywnica. Działki będące przedmiotem licytacji stanowią działki leśne i są zalesione około 20-letnim drzewostanem, sosny, brzozy i olchy. Działki mają kształt wydłużonego prostokąta, zlokalizowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Dwikozy, Mściów

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Mśców, Dwikozy, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, składająca się z działek o nr ewid. 1938 i 1939 o łącznej pow. 0,2600 ha. Działki przylegają do siebie tworząc f...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

59 800 zł

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Dwikozy, Mściów

Cena wywoławcza:

59 800 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Mśców, Dwikozy, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, składająca się z działek o nr ewid. 1938 i 1939 o łącznej pow. 0,2600 ha. Działki przylegają do siebie tworząc f...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Skotniki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Nieruchomość stanowi własność Pani ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 9 działek, która położona jest w obrębie 0018 Skotniki, Gmina Samborzec w powiecie sandomierskim województwie świętokrzyskim:
1. Działka nr 235 - pow. 1,9200 ha rolna, ks...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

220 522,50 zł

5,00 zł/m2

44 100 m2

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Samborzec, Skotniki

Cena wywoławcza:

220 522,50 zł

5,00 zł/m2

44 100 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Nieruchomość stanowi własność Pani ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 9 działek, która położona jest w obrębie 0018 Skotniki, Gmina Samborzec w powiecie sandomierskim województwie świętokrzyskim:
1. Działka nr 235 - pow. 1,9200 ha rolna, ks...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Sandomierz, ŁoniówOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 17/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego położonego przy ***63,Łoniów, Sulisławice, 27-670 27-670***, d...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

122 059 zł

43,59 zł/m2Termin: 2024-01-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Sandomierz, Łoniów

Cena wywoławcza:

122 059 zł

43,59 zł/m2
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 17/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu użytkowego położonego przy ***63,Łoniów, Sulisławice, 27-670 27-670***, d...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, 27-641 Obrazów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składa się z działek o nr ***, *** o łącznej pow. 1,4200 ha w części zabudowanej domami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym

Suma oszacowania wynosi 617 700,00 zł, zaś cena wywołania jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

463 275 zł

32,63 zł/m2Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz

Cena wywoławcza:

463 275 zł

32,63 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, 27-641 Obrazów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składa się z działek o nr ***, *** o łącznej pow. 1,4200 ha w części zabudowanej domami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym

Suma oszacowania wynosi 617 700,00 zł, zaś cena wywołania jest ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Obrazów, Głazów

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek o nr 137 i nr 290 położonych w Głazowie gm. Obrazów
i stanowiącej własność dłużnika *** Nieruchomość opisana jest w KW nr ***.
1. Działka nr ewidencyjny 137 z KW ***:
Działka o pow. użytkowa 0,2400 ha, ma kształt nieregularny, wydłużony prostokątny z lekkim uskokiem wzdłuż granicy północnej. Wymiary działki to około 20 mb szerokości od strony frontowej zachodniej oraz około 120 mb długości od st...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

259 235,25 zł

3 290 zł/m2

79 m2

Termin: 2024-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Obrazów, Głazów

Cena wywoławcza:

259 235,25 zł

3 290 zł/m2

79 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek o nr 137 i nr 290 położonych w Głazowie gm. Obrazów
i stanowiącej własność dłużnika *** Nieruchomość opisana jest w KW nr ***.
1. Działka nr ewidencyjny 137 z KW ***:
Działka o pow. użytkowa 0,2400 ha, ma kształt nieregularny, wydłużony prostokątny z lekkim uskokiem wzdłuż granicy północnej. Wymiary działki to około 20 mb szerokości od strony frontowej zachodniej oraz około 120 mb długości od st...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Bomańska

... pierwsza licytacja:

- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy *** ***, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, stanowiącej działkę o nr ewid. *** o pow. 0,0501 ha

Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cen...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

73 500 zł

147 zł/m2

501 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Bomańska

Cena wywoławcza:

73 500 zł

147 zł/m2

501 m2

... pierwsza licytacja:

- ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy *** ***, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, stanowiącej działkę o nr ewid. *** o pow. 0,0501 ha

Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cen...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 2 działek:
1. Działka nr 443 - pow. 0,2200 ha o charakterze rolnym położona w obrębie Byszów gm. Klimontów, stanowiąca grunty orne R IVa pow. użytku 0,0100 ha, grunty orne R IVb pow. użytku 0,1700ha oraz grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

5 958 zł

2,38 zł/m2

2 500 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz

Cena wywoławcza:

5 958 zł

2,38 zł/m2

2 500 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości *** składającej się z 2 działek:
1. Działka nr 443 - pow. 0,2200 ha o charakterze rolnym położona w obrębie Byszów gm. Klimontów, stanowiąca grunty orne R IVa pow. użytku 0,0100 ha, grunty orne R IVb pow. użytku 0,1700ha oraz grunt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1. Działka nr ewid. *** o pow. 0,6800 ha, położona w pasie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług. Dojazd asfaltową drogą gminną. Suma oszacowania wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

96 750 zł

86,38 zł/m2

1 120 m2

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Zawichost

Cena wywoławcza:

96 750 zł

86,38 zł/m2

1 120 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Linów, Zawichost, 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
1. Działka nr ewid. *** o pow. 0,6800 ha, położona w pasie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług. Dojazd asfaltową drogą gminną. Suma oszacowania wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Błonie

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 728,50 zł

2,21 zł/m2

1 237 m2

Termin: 2023-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Koprzywnica, Błonie

Cena wywoławcza:

2 728,50 zł

2,21 zł/m2

1 237 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Suliszów

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w *** i składającej się z 2 działek:
1. Działka nr ewidencyjny 100 pow. 0,8200 ha położona w obrębie 0022 Suliszów Gmina Łoniów powiat sandomierski, która stanowi lasy. Działka ma kształt wydłużony prostokątny o wymiarach o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

16 143 zł

1,97 zł/m2

8 200 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Suliszów

Cena wywoławcza:

16 143 zł

1,97 zł/m2

8 200 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 pierwsza licytacja nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr ***. Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości opisanej w *** i składającej się z 2 działek:
1. Działka nr ewidencyjny 100 pow. 0,8200 ha położona w obrębie 0022 Suliszów Gmina Łoniów powiat sandomierski, która stanowi lasy. Działka ma kształt wydłużony prostokątny o wymiarach o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, ul. Kościuszki

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym. Nieruchomość położona jest w obrębie 0003 Dacharzów Gmina Wilczyce i składa się z działaki o nr *** i pow. użytkowej: 0,2700 ha, która stanowi łąki trwałe oraz nieużytki. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu łąk, terenów zakrzewionych i zadrzewionych. Nieruchomość nieuprawiana rolniczo, niekoszona zakrzewiona i częściowo zadrzewiona pojedyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 177,50 zł

0,81 zł/m2

2 700 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Sandomierz, ul. Kościuszki

Cena wywoławcza:

2 177,50 zł

0,81 zł/m2

2 700 m2

... w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1 druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej o charakterze rolnym. Nieruchomość położona jest w obrębie 0003 Dacharzów Gmina Wilczyce i składa się z działaki o nr *** i pow. użytkowej: 0,2700 ha, która stanowi łąki trwałe oraz nieużytki. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu łąk, terenów zakrzewionych i zadrzewionych. Nieruchomość nieuprawiana rolniczo, niekoszona zakrzewiona i częściowo zadrzewiona pojedyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Wólka Gieraszowska

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 27-600 ***, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana położonej pod adresem: Wólka Gieraszowska (z operatu szacunkowego wynika, że w KW nr *** błędnie wpisano poł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

23 349,75 zł

0,64 zł/m2

36 540 m2

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

sandomierski, Łoniów, Wólka Gieraszowska

Cena wywoławcza:

23 349,75 zł

0,64 zł/m2

36 540 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 27-600 ***, dla której (adres: ul. , Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana położonej pod adresem: Wólka Gieraszowska (z operatu szacunkowego wynika, że w KW nr *** błędnie wpisano poł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości