Licytacje komornicze: domy sandomierski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

sandomierski, Obrazów, Chwałki

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. , 27-641 Obrazów , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 268 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 547,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

201 547,50 zł

Termin: 2022-12-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Obrazów, Chwałki

Cena wywoławcza:

201 547,50 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. , 27-641 Obrazów , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 268 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 547,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-12-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Samborzec

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej w KW *** w skład, której wchodzi działka o nr 70/1 o pow. 0,0823 ha stanowiąca grunty rolne zabudowane i działka nr 70/3 o pow. 0,7517 ha stanowiąca sady. Razem powierzchnia działek wynosi: 0,8340 ha.
Działka nr 70/1 to grunty rolne zabudowane, kształt działki to wydłużony prostokątny o wymiarach około 15mb/55mb. Jest to działka zabudowana wolnostojącym piętrowym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy: 115m2 i pow. użytkowej 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

233 114 zł

1 452 zł/m2

161 m2

Termin: 2022-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Samborzec

Cena wywoławcza:

233 114 zł

1 452 zł/m2

161 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej w KW *** w skład, której wchodzi działka o nr 70/1 o pow. 0,0823 ha stanowiąca grunty rolne zabudowane i działka nr 70/3 o pow. 0,7517 ha stanowiąca sady. Razem powierzchnia działek wynosi: 0,8340 ha.
Działka nr 70/1 to grunty rolne zabudowane, kształt działki to wydłużony prostokątny o wymiarach około 15mb/55mb. Jest to działka zabudowana wolnostojącym piętrowym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy: 115m2 i pow. użytkowej 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Salve Regina

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Salve Regina , 27-600 Sandomierz, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiąca działkę o nr ewid. 158/2 o pow. 0,1434 ha

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 26...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

316 000 zł

Termin: 2022-10-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Salve Regina

Cena wywoławcza:

316 000 zł
... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Salve Regina , 27-600 Sandomierz, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiąca działkę o nr ewid. 158/2 o pow. 0,1434 ha

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 26...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-10-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Sucha

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 305 opisanej w KW *** . Działka ma kształt wieloboku, dojazd do działki jest bardzo dobry, realizowany ul. Suchą. Powierzchnia działki wynosi 535 m2. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 322,11 m2, położony w mieście Sandomierz przy ulicy Suchej, w odległości około 460 m od Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu. Budynek, który znajduje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

715 567,50 zł

2 222 zł/m2

322 m2

Termin: 2022-10-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Sucha

Cena wywoławcza:

715 567,50 zł

2 222 zł/m2

322 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 305 opisanej w KW *** . Działka ma kształt wieloboku, dojazd do działki jest bardzo dobry, realizowany ul. Suchą. Powierzchnia działki wynosi 535 m2. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 322,11 m2, położony w mieście Sandomierz przy ulicy Suchej, w odległości około 460 m od Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu. Budynek, który znajduje...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-10-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zawichost, Polna

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Polna , 27-630 Zawichost , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Polna 20, Zawichost, 27-630 27-630) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 332 o pow. 0,4366 ha, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Budynki są w pogorszonym stanie technicznym. W ksiedze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są działki o nr 308/1 i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

87 375 zł

Termin: 2022-10-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zawichost, Polna

Cena wywoławcza:

87 375 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Polna , 27-630 Zawichost , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Polna 20, Zawichost, 27-630 27-630) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 332 o pow. 0,4366 ha, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Budynki są w pogorszonym stanie technicznym. W ksiedze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są działki o nr 308/1 i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-10-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Dwikozy, Mściów

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej piętrowym budynkiem mieszkalnym konstrukcji murowanej w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym dla rolnictwa konstrukcji murowanej użytkowanym jako kurnik. Na działce znajduje się również dwustanowiskowy przenośny boks garażowy wykonany z blachy trapezowej. Budynki posadowione są w części północnej działki ewidencyjnej nr 242/1 o pow. 0,1500 ha. Działka ma kształt wydłużony, prostokątny o wymiarach około...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

159 300 zł

Termin: 2022-10-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Dwikozy, Mściów

Cena wywoławcza:

159 300 zł
...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej piętrowym budynkiem mieszkalnym konstrukcji murowanej w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym dla rolnictwa konstrukcji murowanej użytkowanym jako kurnik. Na działce znajduje się również dwustanowiskowy przenośny boks garażowy wykonany z blachy trapezowej. Budynki posadowione są w części północnej działki ewidencyjnej nr 242/1 o pow. 0,1500 ha. Działka ma kształt wydłużony, prostokątny o wymiarach około...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-10-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, ZARZEKOWICE

...***

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek, dla których urządzone są odrębne księgi wieczyste. Działka nr 1601 pow. 0,1863 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta *** i nr 1602 pow. 0,1502 ha dla której urządzona jest księga wieczysta ***. Nieruchomość zabudowana jest parterowym, wolnostojącym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, który położony jest na 2 działkach - 1602 i 1601. Przedmiotowa nieruchomość twor...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

472 275,32 zł

3 231 zł/m2

146 m2

Termin: 2022-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, ZARZEKOWICE

Cena wywoławcza:

472 275,32 zł

3 231 zł/m2

146 m2

...***

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek, dla których urządzone są odrębne księgi wieczyste. Działka nr 1601 pow. 0,1863 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta *** i nr 1602 pow. 0,1502 ha dla której urządzona jest księga wieczysta ***. Nieruchomość zabudowana jest parterowym, wolnostojącym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, który położony jest na 2 działkach - 1602 i 1601. Przedmiotowa nieruchomość twor...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Koprzywnica, Ciszyca

...***

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami gospodarczymi dla rolnictwa oraz budynkiem letniej kuchni. Nieruchomość położona jest w obrębie 0004 Ciszyca gmina Koprzywnica w powiecie sandomierskim oznaczona w ewidencji gruntów działką ewidencyjną - nr 597 o pow. użytkowej 0,9900 ha., nr KW ***. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości realizowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

141 900 zł

Termin: 2022-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Koprzywnica, Ciszyca

Cena wywoławcza:

141 900 zł
...***

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami gospodarczymi dla rolnictwa oraz budynkiem letniej kuchni. Nieruchomość położona jest w obrębie 0004 Ciszyca gmina Koprzywnica w powiecie sandomierskim oznaczona w ewidencji gruntów działką ewidencyjną - nr 597 o pow. użytkowej 0,9900 ha., nr KW ***. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości realizowan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Ostrówek

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Ostrówek, 27-600 Sandomierz , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, stanowiąca działkę o nr ewid. 571 o pow. 0,2059 ha

Suma oszacowania wynosi 551 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

413 775 zł

Termin: 2022-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Ostrówek

Cena wywoławcza:

413 775 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Ostrówek, 27-600 Sandomierz , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, stanowiąca działkę o nr ewid. 571 o pow. 0,2059 ha

Suma oszacowania wynosi 551 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Lubelska

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy Lubelska , 27-600 Sandomierz , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 169 o pow. 0,5600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem o funkcji biurowo - usługowej

Suma oszacowania wynosi 707 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

530 475 zł

Termin: 2022-09-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Lubelska

Cena wywoławcza:

530 475 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy Lubelska , 27-600 Sandomierz , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 169 o pow. 0,5600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem o funkcji biurowo - usługowej

Suma oszacowania wynosi 707 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Łoniów

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami gospodarczymi dla rolnictwa położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Łoniów, w miejscowości Łoniów. Nieruchomość stanowi działkę ewid. nr 209 z obrębu 0013 Łoniów o pow. 7 200 m2. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 186,12 m2 oraz dwa budynki gospodarcze dla rolnictwa o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

174 208,50 zł

936 zł/m2

186 m2

Termin: 2022-09-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Łoniów

Cena wywoławcza:

174 208,50 zł

936 zł/m2

186 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami gospodarczymi dla rolnictwa położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Łoniów, w miejscowości Łoniów. Nieruchomość stanowi działkę ewid. nr 209 z obrębu 0013 Łoniów o pow. 7 200 m2. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 186,12 m2 oraz dwa budynki gospodarcze dla rolnictwa o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Samborzec, Strączków

...***

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonejjest w miejscowości Strączków , w gminie Samborzec, w powiecie sandomierskim, przy głównej drodze w miejscowości Strączków, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów upraw rolnych oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych. W skład nieruchomości gruntowej wchodzi działka ewidencyjna nr 90/3 z obrębu 0019 Strączków. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

134 825,25 zł

1 820 zł/m2

74 m2

Termin: 2022-09-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Samborzec, Strączków

Cena wywoławcza:

134 825,25 zł

1 820 zł/m2

74 m2

...***

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonejjest w miejscowości Strączków , w gminie Samborzec, w powiecie sandomierskim, przy głównej drodze w miejscowości Strączków, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów upraw rolnych oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych. W skład nieruchomości gruntowej wchodzi działka ewidencyjna nr 90/3 z obrębu 0019 Strączków. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Lubelska

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Lubelska , 27-600 Sandomierz , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i przylegającym do niego budynkiem o funkcji handlowo - usługowej. Nieruchomość oznaczona jest nr działki 357 o pow. 0,6400 ha ( poprzednia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

827 025 zł

Termin: 2022-09-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Lubelska

Cena wywoławcza:

827 025 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Lubelska , 27-600 Sandomierz , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i przylegającym do niego budynkiem o funkcji handlowo - usługowej. Nieruchomość oznaczona jest nr działki 357 o pow. 0,6400 ha ( poprzednia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Koprzywnica, Ciszyca

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Ciszyca, 27-660 Koprzywnica , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 625/2 o pow. 0,3500 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 49 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

36 975 zł

Termin: 2022-08-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sandomierski, Koprzywnica, Ciszyca

Cena wywoławcza:

36 975 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Ciszyca, 27-660 Koprzywnica , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 625/2 o pow. 0,3500 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 49 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-08-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Salve Regina

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy Salve Regina, 27-600 Sandomierz, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 158/2 o pow. 0,1434 ha, zabudowana domem jednorodzinnym

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27.06.2022 o godzinie: 10.00 .

Suma o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

355 500 zł

Termin: 2022-06-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sandomierz, Salve Regina

Cena wywoławcza:

355 500 zł
... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy Salve Regina, 27-600 Sandomierz, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 158/2 o pow. 0,1434 ha, zabudowana domem jednorodzinnym

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27.06.2022 o godzinie: 10.00 .

Suma o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-06-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości